Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorlichting over psychische problematiek wint aan betekenis

Datum nieuwsfeit: 05-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Trimbos Instituut

Nieuwsflits

4|01 Nummer 4 , 5 april 2001


Netwerk informatiewinkels ggz

Voorlichting aan patiënten en familieleden over psychische problematiek en ggz-voorzieningen heeft de laatste jaren aan betekenis gewonnen. Steeds meer dringt bij instellingen en zorg-verleners het besef door dat goede voorlichting en begeleiding van patiënten en familieleden medebepalend is voor de kwaliteit van de behandeling en de verzorging. Patiënten en familieleden vragen zelf ook steeds meer om informatie. Een belangrijk uitvloeisel van deze toegenomen aandacht voor patiëntenvoorlichting is de oprichting van Informatiecentra Geestelijke Gezondheid op verschillende plaatsen in Nederland. Zowel cliëntenorganisaties als ggz-instellingen zijn erbij betrokken. Er is onderling beperkt contact tussen de initiatieven en in iedere regio lijkt het wiel opnieuw uitgevonden te worden. Om de regionale lijnen kort te sluiten, ervaringen systematisch uit te wisselen, krachten te bundelen en de kwaliteit van de centra en hun diensten te verbeteren is op verzoek van verschillende centra een landelijk netwerk opgericht. Door subsidie van het NFGV is het mogelijk geweest een coördinator voor het netwerk aan te stellen. Deze is in dienst van het Landelijk Steunpunt Preventie ggz (LOP).
De algemene doelstelling van een netwerk Informatiecentra Geestelijke Gezondheid luidt: het bevorderen van de inhoudelijke kwaliteit en continuïteit van regionale Informatiecentra Geestelijke Gezondheid die aangesloten zijn bij het landelijk netwerk, evenals het ondersteunen van beginnende projecten.
Gekozen is voor de volgende functies van het netwerk:
* documentatie: het aanleggen van een documentatiearchief met informatie over de aangesloten centra en voor leden relevant materiaal;

* deskundigheidsbevordering van professionals en vrijwilligers via studiebijeenkomsten en landelijke netwerkbijeenkomsten;
* consultfunctie: het informeren en adviseren van de leden ten aanzien van de Informatiecentra Geestelijke Gezondheid en het opzetten van een landelijke consulentenpool ter ondersteuning van startende en lopende centra;

* belangenbehartiging van de aangesloten leden in de brede zin van het woord.

De netwerkbijeenkomsten vinden plaats in maart, juni, september en oktober 2001. Deelnemers zijn de coördinatoren van informatiecentra. Het LOP ondersteunt en coördineert het netwerk. Daarnaast wordt gekeken hoe het netwerk op de langere termijn structureel geregeld kan worden.

* Martijn Bool (030) 297 11 45

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie