Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten van de gemeente Rijswijk

Datum nieuwsfeit: 05-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rijswijk

Op 7 mei in functie
Weterings wordt burgemeester Beverwijk

Wethouder drs. Th.L.N. Weterings uit Rijswijk wordt per 7 mei burgemeester van het Noord-Hollandse Beverwijk. Hij volgt mevrouw M.A. Berndsen-Jansen (D66) op, die eind vorig jaar werd benoemd tot districtschef Hilversum en plaatsvervangend korpschef van de politieregio Gooi- en Vechtstreek. Weterings (VVD) is zeer ingenomen met zijn benoeming, die vorige week donderdag door de provincie Noord-Holland bekend werd gemaakt. Het college van B en W van Rijswijk heeft verheugd gereageerd op het besluit van de commissaris van de Koningin, prof. dr. J.A. van Kemenade, en roemt de inzet van de wethouder gedurende de laatste zeven jaar voor de gemeente Rijswijk. De VVD in Rijswijk heeft afgelopen maandag het raadslid R. Vermeer aangewezen als kandidaat-wethouder.

Theo Weterings (op 18 april wordt hij 42 jaar) is sinds 1994 wethouder in Rijswijk, momenteel verantwoordelijk voor de portefeuille volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, economische zaken en wijkbeheer. Hij is onder meer lid van het Dagelijks Bestuur van het samenwerkingsverband Ypenburg en vice-voorzitter van het Industrieschap Plaspoelpolder. Sinds twee jaar is hij ook statenlid voor de VVD van de provincie Zuid-Holland.

Voor zijn wethouderschap was Weterings werkzaam bij de provincie Zuid-Holland, onder meer als hoofd van de afdeling economische zaken. Hij is van huis uit econoom en studeerde in 1985 af aan de Katholieke Hogeschool Tilburg. Weterings is getrouwd en heeft drie kinderen. Over het tijdstip en de wijze waarop de gemeente afscheid neemt van de wethouder volgen binnenkort nadere mededelingen.

.

In Leidschendam, Rijswijk en Voorburg
Nieuw Regionaal Reinigingsbedrijf AVALEX deze week van start gegaan

De vertrouwde vuilniswagens met gemeentelogo van Leidschendam, Rijswijk en Voorburg zijn voorgoed verdwenen uit het straatbeeld. Afgelopen maandag 2 april jl. namen de wagens van Avalex namelijk hun routes over. Daarmee ging Avalex officieel van start als regionaal reinigingsbedrijf; het neemt de taken over van de tot dan afzonderlijke gemeentelijke reinigingsdiensten van de drie Vlietgemeenten. Ook de circa tachtig personeelsleden van de `oude' reinigingsdiensten zijn in dienst gekomen van Avalex.

Het nieuwe bedrijf vloeit voort uit een gemeenschappelijke regeling tussen de drie gemeenten op het gebied van afvalinzameling. Het vestigt zich voorlopig aan de Nieuwe Havenstraat 3b in Voorburg, in afwachting van nieuwbouw bij het Rijswijkse businesspark Hoornwijck. Avalex werkt met twee afvalbrengstations: aan de Populierlaan in Rijswijk en bij het hoofdkantoor aan de Nieuwe Havenstraat in Voorburg.
Op het uiterlijk van de reinigingswagens na merken de inwoners weinig van de overdracht. De ophaalschema's van de minicontainers wijzigen niet.

Metamorfose
De betrokken bestuurders van de drie gemeenten hebben eind vorig jaar het logo van het nieuwe reinigingsbedrijf gepresenteerd. Het totale wagenpark van de drie reinigingsdiensten heeft in het weekeinde vóór 2 april een metamorfose ondergaan; alle wagens werden in het nieuwe uiterlijk van Avalex uitgevoerd.
Alle bewoners in het verzorgingsgebied van Avalex zijn over het overnemen van de reinigingstaken geïnformeerd. Zij hebben een brief van hun gemeentebestuur ontvangen met een bewaarkaart waarop de belangrijkste gegevens van Avalex staan vermeld. Diegene, die een sticker op de brievenbus hebben geplakt tegen ongeadresseerd drukwerk, hebben geen brief van de gemeente ontvangen. De PTT-bezorging stond dit niet toe. Indien u geen informatie heeft ontvangen, dan kunt u via het team communicatie in het gemeentehuis de informatie opvragen (telefoon 070 3959863).
Avalex is telefonisch te bereiken op nummer (070) 33 73 000; de afsprakenlijn voor grofvuil is (070) 33 73 003.

Avalex heeft ook een eigen site op internet. Via www.avalex.nl is alle informatie over het bedrijf te raadplegen.

.

Wijkgesprek Cromvliet en Leeuwendaal

Gesprekken tussen gemeentebestuurders en andere Rijswijkers hebben vaak concrete plannen, vragen of klachten als aanleiding. De burgemeester en wethouders willen echter ook graag wat informeler met u praten. Daarom zijn zij enkele jaren geleden begonnen met het houden van wijkgesprekken. Iedere woonwijk is of wordt door burgemeester en wethouders bezocht, waarbij zij oelichting geven op actuele onderwerpen en naar vermogen reageren op vragen en opmerkingen van bewoners.

Bij het volgende wijkgesprek zijn de inwoners van Cromvliet en Leeuwendaal van harte welkom!
De bijeenkomst voor deze wijken vindt plaats in Het Oude Raadhuis, Laan Hofrust 4 op dinsdagavond 10 april 2001. We beginnen om 19.30 uur, maar vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar.

Voor de pauze zullen de burgemeester en wethouders toelichting geven op plannen en andere ontwikkelingen. Natuurlijk is het daarna mogelijk om vanuit de zaal vragen te stellen. Na de pauze zit iedere bestuurder aan een aparte tafel waar u kunt aanschuiven met uw vragen en opmerkingen.
Als het goed is, heeft u als inwoner van Cromvliet of Leeuwendaal de uitnodiging voor deze avond inmiddels ontvangen. Ook de raadsleden worden uitgenodigd, deze avonden bij te wonen. Verder zijn er vakambtenaren en vertegenwoordigers van de politie aanwezig. Het gemeentebestuur stelt uw komst zeer op prijs, dus graag tot ziens op 10 april!

.

Museum Rijswijk

Nog tot en met 22 april 2001 is in het Museum Rijswijk een overzichtstentoonstelling te zien van het werk van de schilder Cara Waller (1922).

Cara Waller wordt in 1922 in Delft geboren en vanaf haar 17de jaar bezoekt zij de Koninklijke Academie in Den Haag. Zij volgt lessen bij Rein Draijer, Willem Rozendaal en Willem Schrofer, schilders die in de jaren vijftig de kern uitmaakten van de figuratieve schilderkunst in Den Haag. Schrofer was in 1951 ook een van de oprichters van de Haagse kunstenaarsgroep 'Verve', 15 schilders en 5 beeldhouwers die
-oorspronkelijk- allen figuratief werkten. Hoewel het werk van de leden zeer uiteen liep, deelden zij hun bewondering voor Franse schilders als George Braque, Marc Chagall, Henri Matisse en Amadeo Modigliani.
Ook Cara Waller heeft grote bewondering voor de Franse schilders en Matisse's werk met zijn heldere kleuren en eenvoudige vormen is haar favoriet. Na de oorlog brengt zij dan ook enige jaren in Parijs door en volgt lessen bij de Academie La Grande Chaumière, waar ze haar toekomstige echtgenoot, Gerard de Josselin de Jong, ontmoet. Haar werk uit die tijd is geschilderd in frisse, lichte tinten en de lineaire penseelvoering van de details doet denken aan het werk van Raoul Dufy. Thema's in dit werk zijn vooral huizen en straten met de mensen die daarbij horen.

In 1947 keren Cara Waller en haar man terug naar Nederland en gaan in Scheveningen wonen. Hier worden hun vier kinderen geboren, die dankbare modellen zijn voor haar schilderijen. In deze periode richt zij zich -waarschijnlijk noodzakelijkerwijs- op het interieur en de personen die erin wonen.
Ook begint zij met het schilderen van bloemstillevens en 'portretten' van meubels, die zij dan weer combineert met portretten van mensen. Veel vrienden en familieleden poseren voor haar, maar ook haalt ze regelmatig mensen van de straat, als ze haar boeien.

Cara Waller en haar gezin wonen in 1959 en 1960 in de Verenigde Staten, in Californië, waar zij geïnspireerd wordt door de vergane glorie van de fin-de-siècle huizen en hun bewoners, veelal verarmde zwarte families. Een expositie van dit werk in de V.S. wordt als zeer schokkend ervaren en door de negatieve reacties schildert zij veel van dit krachtige werk later over.

Na enige omzwervingen vestigt zij zich in 1968 in Den Haag en hier ontstaan haar meest uitgesproken werken. Haar hele huis vormt zij om tot één groot stilleven, waarin bloemen, mensen en kleuren de hoofdrol spelen. Het meest opvallende kenmerk van haar schilderijen, het bijzondere kleurgebruik, wordt in deze tijd steeds eigenzinniger. Lila, paars, oranje, turkooize en fel groen zijn haar favoriete kleuren, die zij in steeds gewaagder combinaties gebruikt. De catalogus over Cara Waller telt 120 pagina's met 200 afbeeldingen in kleur. Prijs f 69,95.

Openingstijden Museum Rijswijk, Herenstraat 67: dinsdag t/m vrijdag en zondag van 14.00-17.00 uur, zaterdag van 11.00-17.00 uur, maandag gesloten.

.

Asfalteringswerkzaamheden Spieringsweteringweg

Op dinsdag 17 en woensdag 18 april wordt een deel van de Spieringsweteringweg in Sion geasfalteerd. Het gaat om het gedeelte vanaf de Middendorpweg tot aan Spieringsweteringweg nummer 14. Dit gedeelte zal voor alle verkeer twee dagen zijn afgesloten. De afsluiting wordt met behulp van borden tijdig aangegeven.

.

Afsluiting gedeelte Schaapweg

Vanaf woensdag 4 april jl. is de rijbaan van de Schaapweg, tussen de prinses Marijkesingel en de Sir Winston Churchilllaan, aan de `strijpzijde' in verband met werkzaamheden aan de persleiding afgesloten (rijrichting Den Haag - Eikenlenburg). De werkzaamheden duren tot en met eind augustus 2001. Autoverkeer
De Schaapweg tussen de rotonde prinses Marijkesingel en Sir Winston Churchilllaan aan de `strijpzijde' wordt afgesloten. De omleidingsroute voor het verkeer uit Den Haag loopt via de prinses Marijkesingel en de prinses Margrietsingel. Het verkeer vanuit richting Eikelenburg en rijdende richting Rijswijk-Centrum en Den Haag kan gewoon doorrijden. Op de kruising Sir Winston Churchilllaan/ Schaapweg/Mgr. Bekkerslaan wordt een tijdelijke verkeerslicht- installatie geplaatst die het verkeer ter plaatse over één rijstrook leidt.
Fietsers en voetgangers
Het fiets- en voetgangersverkeer kan in principe gedurende het hele werk doorgang vinden. Het kan voorkomen dat het voor de verkeersveiligheid noodzakelijk is dat fietsers en voetgangers tijdelijk worden omgeleid over een korte afstand. Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer volgt in principe dezelfde verkeersomleiding als het autoverkeer. De halteplaats van buslijnen 18, 50, 51 en 131 op de Schaapweg net voor de Sir Winston Churchillaan wordt verplaatst naar een tijdelijke halte op de Schaapweg net voor de rotonde Prinses Marijkesingel. In de uiteindelijke situatie zal de bus weer op zijn oorspronkelijke halteplaats halteren.

De verkeersmaatregelen worden tijdig en duidelijk herkenbaar met gele informatieborden aangekondigd.

.

Wet op de Ruimtelijke Ordening

De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door J.N. de Rook, een aanvraag om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het uitbreiden van een berging (schuur) op het perceel plaatselijk bekend Laan Te Blotinghe 1. Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan; Julianapark.
Aangezien het hier een bouwwerk van beperkte omvang betreft overwegen burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 19.3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 5 april 2001 14 dagen, gedurende de openingstijden van 08.30 tot 12.00 uur, ter inzage bij de sectie Bouw- & Woningtoezicht, kamer 008, De Bruijn Kopsstraat 4, alhier.

Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.

.

Sluiting Stadhuis en Dependance De Bruyn Kopsstraat

Op vrijdag 13 april (Goede Vrijdag) en op maandag 16 april (Tweede Paasdag) zijn het stadhuis van Rijswijk en de dependance aan de De Bruyn Kopsstraat gesloten.

Ook op maandag 30 april (Koninginnedag) zijn de bovengenoemde gemeentelijke instellingen niet geopend.

Het gemeentelijke zwembad De Wervel is op Tweede Paasdag en op Koninginnedag gesloten. Op Goed Vrijdag is het zwembad gewoon geopend.

.

Bouwvergunningen/aanvragen/meldingen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat, met ingang van 5 april 2001 voor een ieder bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rijswijk, De Bruyn Kopsstraat 4, iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur, de volgende bouwvergunningen ter inzage liggen:

* Jan Thijssenweg 16, het oprichten van een junior achtbaan, verleend en verzonden:
26 maart 2001

* Jozef Israelslaan 94, het oprichten van een berging (schuur), verleend en verzonden:
23 maart 2001

* Jozef Israelslaan 483, het veranderen van een zolder, verleend en verzonden:
29 maart 2001

* Wethouder Fischerplantsoen 7, 9 en Hilgerslaan 1, het vergroten van drie woningen d.m.v. een uitbouw, verleend en verzonden: 20 februari 2001

Iedere belanghebbende is tot uiterlijk zes weken na de datum van verzending gerechtigd tegen een bouwvergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

.

Aanvragen/-meldingen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen:
* bouwaanvraag , ingediend: 20-03-2001 : het plaatsen van een antenne-installatie
te: Frits Diepenlaan 108 - 168

* bouwaanvraag , ingediend: 26-03-2001 : het gedeeltelijk vernieuwen van een woning d.m.v. gevel/kozijnwijziging te: Ocarinalaan 238

* bouwaanvraag , ingediend: 20-03-2001 : het vergroten van een woning d.m.v. een uitbouw
te: Strijpwetering 10

* bouwaanvraag , ingediend: 20-03-2001 : het vergroten van een woning d.m.v. een uitbouw achtergevel
te: Lange Dreef 197

* bouwaanvraag , ingediend: 20-03-2001 : het oprichten van een bouwmarkt
te: Laan van 's-Gravenmade

* bouwaanvraag , ingediend: 26-03-2001 : het vergroten van een woning d.m.v. een uitbouw
te: Strijplaan 166

* bouwaanvraag , ingediend: 28-03-2001 : het oprichten van een dakopbouw
te: Strijplaan 557

* bouwaanvraag , ingediend: 27-03-2001 : het veranderen van een winkelpand
te: Prins Willem Alexanderpromenade 13

* bouwaanvraag , ingediend: 28-03-2001 : het oprichten van een kantoor met op- en overslag afval en stallingsruimte te: Laan van 's-Gravenmade

* bouwaanvraag , ingediend: 26-03-2001 : het vergroten van vier woningen d.m.v. een achteraanbouw
te: Sniplaan 33, Zwaluwsingel 9 - 32 - 34

* bouwaanvraag , ingediend: 27-03-2001 : het vergroten van een woning d.m.v.
te: Regenbooglaan 44

* bouwaanvraag , ingediend: 28-03-2001 : het plaatsen van een dakkapel
te: Hammarskjoldlaan 2 d

* bouwaanvraag , ingediend: 29-03-2001 : het gedeeltelijk veranderen van een gevel
te: Delftweg 58

.

Verleende kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend:

Per 5 april 2001:

* Ds. v.d. Boschlaan 13

1 sierkers wegens schaduwwerking

* Nansenstraat 40

1 kastanje wegens het opdrukken van de bestrating en schaduwwerking

* Lindelaan 42

1 kastanje wegens schaduwwerking

* Geestbrugkade 4

1 notenboom en 1 kastanje wegens te forse groei en schaduwwerking
* Eiklaan 75

2 esdoorns en 1 berk wegens schaduwwerking

Er moet 6 weken gewacht worden met het kappen i.v.m. de mogelijkheid van aantekenen van bezwaar.
Deze kapvergunningen liggen vanaf de datum van verlening gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, De Bruyn Kopsstraat 4.

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden (personen die zicht op de boom hebben) tegen het verlenen van de kapvergunning een gemotiveerd schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur contact opnemen via telefoonnummer 395.92.74.

.

Aanvraag kapvergunningen

Aanvraag kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn aangevraagd:

* Haagweg 9 sierperen wegens de reconstructie van de Haagweg en het verleggen van de sporen van de zijkant naar het midden van de weg Aangevraagd door de directeur van de dienst Grondgebiedzaken
* Louis Bouwmeesterstraat t.h.v. nr.43 t/m 63 1 populier wegens slechte vitaliteit
Aangevraagd door de directeur van de dienst Grondgebiedzaken
* Leeuwendaallaan 80 1 conifeer wegens schaduwwerking Aangevraagd door N.S.M. van de Loo

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur onder telefoonnummer 395.92.74

.

Administratief banenplan (her)intredende vrouwen

Sinds 1990 organiseert de gemeente Rijswijk met veel succes een administratief banenplan voor (her) intredende vrouwen.

Waarom?
In de praktijk blijkt dat vrouwen, die een aantal jaren geen werk buitenshuis hebben gehad (b.v. in verband met de verzorging en opvoeding van kinderen), moeilijk weer aan de slag komen. Veelal ontbreekt het hen aan werkervaring en voldoende opleiding, waardoor zij bij sollicitaties buiten de boot vallen.

Wat houdt het banenplan in?
Het banenplan biedt een aantal vrouwen de mogelijkheid om gedurende 6 maanden, 4 dagdelen per week (9.15 uur tot 14.30 uur) een opleiding te volgen in de administratieve richting.De opleiding start meestal in de maand mei en bestaat uit:

* toetsenbordvaardigheden

* kantoorautomatisering

* Nederlandse taal

* praktische beroepsvorming (telefoontraining postbehandeling, archiveren, coderen, notuleren communicatieve vaardigheden)
* sollicitatietraining

Baangarantie
Aansluitend biedt de gemeente Rijswijk een tijdelijke, betaalde baan. Met deze baan kan de benodigde werkervaring worden opgedaan, om vervolgens door te stromen naar een vaste baan.

Voor wie is het banenplan bedoeld?
Het banenplan is bedoeld voor vrouwen die:

* in de gemeente Rijswijk wonen;

* beschikken over een opleiding op mavo niveau;
* een goede beheersing van de Nederlandse taal hebben
Vrouwen die een uitkering van de gemeente Rijswijk ontvangen hebben voorrang.

Hebt u belangstelling?
Print dan het strookje uit.
Vul het in en stuur het dan binnen 14 dagen retour naar:

Afdeling Sociale Zaken
t.a.v. mw. C. Schouwenaars
Antwoordnummer 1214, 2280 Rijswijk.

.

Wet milieubeheer (melding ex.art.8.19 WM)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het volgende perceel een melding-uitbreiding/wijziging - als bedoeld in artikel 8.19 tweede lid, van de Wet milieubeheer is ingediend:
Burgemeester Elsenlaan 156, BP tankstation "Plaspoelpolder" De uitbreiding betreft:het plaatsen van een tijdelijke kantoorruimte. De gemelde wijzigingen leiden niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu. Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de melding te accepteren.

Ter inzage legging
Alle stukken liggen vanaf heden gedurende 6 weken (tot en met 18 mei 2001) ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Milieu en APV van de Dienst Grondgebiedzaken, gevestigd aan de Bruijn Kopsstraat 4 te Rijswijk, op alle werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. Bovendien liggen de stukken gedurende deze termijn iedere maandagavond ter inzage in de Brandweerkazerne, Jacob van Offwegenlaan 55 van 17.00 tot 20.00 uur. Gedurende deze periode kan een ieder zijn/haar zienswijze over het voornemen kenbaar maken. Inlichtingen over ter inzage liggende stukken kunt u telefonisch inwinnen bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie milieu en APV, via telefoonnummer 070-3959870.

.

Wet milieubeheer Ontwerp-lozingsontheffing

Burgemeester en wethouders maken bekend ( gelet op artikel 3:19, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht) dat zij voornemens zijn positief te beschikken op de aanvraag om ontheffing ingevolge de Wet milieubeheer voor het lozen van afvalwater vanuit de volgende lokatie: Laan van Hoornwijck 25/27, voor het lozen van afvalwater afkomstig van een grondsanering.
Ter bescherming van het milieu is aan bovengenoemde ontwerp-lozingsontheffing diverse voorschriften en/of bepalingen verbonden.

Ter inzage legging
De ontwerp-lozingsontheffing onder nummer 1 ligt vanaf heden gedurende 4 weken (tot en met 4 mei 2001) ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving , sectie Milieu en APV van de Dienst Grondgebiedzaken, gevestigd aan de Bruijn Kopsstraat 4 te Rijswijk, op alle werkdagen van 08.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.00 uur. Bovendien liggen de stukken gedurende deze termijn iedere maandagavond ter inzage in de Brandweerkazerne, Jacob van Offwegenlaan 55 van 17.00 tot 22.00 uur.

Bedenkingen tegen de ontwerp-lozingsonheffing
Schriftelijke bedenkingen kunnen tot genoemde datum door een ieder worden gezonden aan het College van burgemeester en wethouders, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Ook kunnen in die periode mondelinge bedenkingen worden ingediend na telefonische afspraak via 070 39 59 870.
Degene die schriftelijke bedenkingen indient kan aan het college verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

.

Wet milieubeheer Ontwerp-milieuvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk delen mede (gelet op artikel
3:19, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht) dat zij voornemens zijn positief te beschikken op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het volgende perceel:


1. Laan van Hoornwijck, voor het oprichten en in werking hebben van onderzoeksruimten en laboratoria ten behoeve van forensisch onderzoek

Ter bescherming van het milieu zijn aan de bovengenoemde ontwerp-milieuvergunning diverse voorschriften en/of beperkingen verbonden.

Ter inzage legging
De ontwerp-milieuvergunning onder nummer 1 ligt vanaf heden gedurende vier weken (tot en met 4 mei 2001) ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Milieu & APV, gevestigd aan de De Bruijn Kopsstraat 4 te Rijswijk, op alle werkdagen geopend van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. Bovendien liggen de stukken gedurende deze termijn iedere maandagavond ter inzage in de Brandweerkazerne, Jacob van Offwegenlaan 55, van 17.00 tot 20.00 uur. Inlichtingen over de terinzage liggende stukken kunt u telefonisch inwinnen bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Milieu & APV, via telefoonnummer 070-3959870

Bedenkingen tegen de ontwerp-milieuvergunning
Schriftelijke bedenkingen kunnen tot genoemde datum door een ieder worden gezonden aan het College van burgemeester en wethouders, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Ook kunnen in die periode mondelinge bedenkingen worden ingediend na telefonische afspraak via 070 -39 59 870.
Degene die schriftelijk bedenkingen indient kan aan het college verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

.

Herhaalde oproep
Werkgroep Stedenband Rijswijk-Beroun-Condega
zoekt Spaanssprekende vrijwilliger

Zoals bekend heeft Rijswijk al ruim tien jaar een stedenbandrelatie met het stadje Beroun in de Tsjechische Republiek. Daartoe is destijds, met ondersteuning van de gemeente, een werkgroep opgericht, bestaande uit vrijwilligers met diverse maatschappelijke achtergronden en een klein aantal ambtenaren voor de noodzakelijke ondersteuning.

In de afgelopen jaren is voor en achter de schermen veel tot stand gekomen, zijn vriendschappen ontstaan en worden geregeld (culturele)uitwisselingen georganiseerd tussen groepen Rijswijkers en mensen uit Beroun.
Onderdeel van de stedenband was ook de aansluiting van Rijswijk en Beroun bij een internationaal project dat de twee steden in contact bracht met Condega in het arme Nicaragua. Dankzij financiële medewerking van de rijksoverheden in Nederland en de Tsjechische Republiek worden tal van ontwikkelingsprojecten gesteund in deze Zuid-Amerikaanse stad.
Mede dankzij die contacten heeft het Rijswijkse gemeentebestuur drie jaar geleden besloten de banden tussen Condega en Rijswijk verder aan te halen. De werkgroep Stedenband is gevraagd de contacten te onderhouden en uit te breiden. Het voornemen is, zoals ook bij de stedenband met Beroun, om kleinschalig te opereren. Daarbij vindt de werkgroep het belangrijker om wederzijds vriendschap en respect tussen de inwoners te ontwikkelen dan uitsluitend projecten financieel te ondersteunen. Het overdragen van kennis op breed terrein, door middel van bijvoorbeeld uitwisselingsprogramma's, behoort tot de mogelijkheden. Momenteel heeft de werkgroep een aantal (kleine) ontwikkelingsprojecten in voorbereiding met financiële steun van onder meer het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking en de Vereniging Nederlandse Gemeenten, afdeling VNG-International.

Mitch
Eind 1998 werd Condega zwaar getroffen door de orkaan MITCH. De werkgroep Stedenband heeft toen uit solidariteit met de slachtoffers een actie op touw gezet om gelden in te zamelen. Mede dankzij vele donateurs uit Rijswijk, het gemeentebestuur, instellingen, bedrijven en organisaties, wist de werkgroep in korte tijd een enorm bedrag binnen te halen. Aangevuld door bijdragen uit de landelijke inzamelingsactie en andere geldbronnen kon Rijswijk begin 1999 voor een bedrag van bijna één miljoen gulden projecten ondersteunen in de zusterstad. Voor dat geld is een groot aantal woningen op een minder gevaarlijke plek gebouwd. Ook is geld besteed aan het aanleggen van dijkverzwaringen, waardoor de twee rivieren, die pal langs Condega stromen, in de zeer natte periode binnen de oevers blijven. Bovendien is financiële steun verleend aan de bouw van de particuliere school Denis Caceres Olivas. Deze basis- en middelbare school werd tijdens de massale overstroming grotendeels verwoest. Burgemeester mevrouw G.W. van der Wel - Markerink heeft de school oktober vorig jaar officieel geopend.

Vrijwilliger gezocht
Leden van de werkgroep onderhouden veelvuldig contact met een aantal inwoners en instellingen als ook met het zeer actieve gemeentebestuur van Condega. Omdat slechts een enkel lid van de werkgroep Spaans spreekt, zoekt men op korte termijn een vrijwilliger uit Rijswijk die de Spaanse taal in woord en geschrift beheerst. Verwacht wordt dat de vrijwilliger actief meedenkt en meehelpt bij het verder tot ontwikkeling brengen van de stedenband met Condega. De vrijwilliger zal de werkgroep ondersteunen bij vertaalwerkzaamheden en kan worden gevraagd als tolk op te treden bij bezoeken over en weer. Enige affiniteit met Zuid-Amerika -Nicaragua in het bijzonder- is uiteraard een voordeel.
Het werk voor de werkgroep zal hooguit een paar uur per maand vergen. Vrijwel elke twee maanden houdt de werkgroep 's avonds een (korte) vergadering. In voorkomende gevallen wordt het overleg geïntensiveerd. Rijswijk is lid van het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua, een belangenorganisatie van steden in Nederland die een band hebben met steden in Nicaragua.
Belangstellenden kunnen een briefje schrijven aan de werkgroep Stedenband Rijswijk-Beroun-Condega, t.a.v. secretaris Jos de Beer, p/a Generaal Spoorlaan 2, 2283 GM in Rijswijk. Voor meer informatie kunt u bellen met de secretaris, tel. 070 - 3959407. U kunt hem ook mailen: (jdebeer@rijswijk.nl).

Schommelactie voor sportveld Condega
Momenteel loopt een door de Rijswijkse buurt- en speeltuinvereniging Inter Amicos georganiseerde inzamelingsactie voor de aanleg van een multifunctioneel sportveld nabij de school, die met steun vanuit Rijswijk is gebouwd. De actie vindt plaats in het kader van het 50-jarig bestaan van de vereniging.
Onderdeel van de inzamelingsactie is een schommelmarathon. Vrijwilligers zullen gedurende 24 uur, te beginnen op zondag 29 april en eindigend op Koninginnedag, schommelen in de speeltuin van de vereniging aan de Handelskade. Voor elke minuut schommelen hoopt Inter Amicos minimaal een gulden per schommel aan sponsorgeld binnen te halen.
Uiteraard hoopt de werkgroep Stedenband dat veel Rijswijkers deze sympathieke actie financieel willen ondersteunen. Maak daarom op Koninginnedag een uitstapje naar Inter Amicos!

.

Verkeersbesluiten ingevolge artikel 18 wegenverkeerswet 1994

Burgermeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten tot: Het aanpassen van diverse verkeerssituaties in Rijswijk in verband met de invoering van de nieuwe overheidsregel "voorrang bestuurder van rechts" per 1 mei 2001. De aanpassingen bestaan hoofdzakelijk uit het reguleren van de voorrangsverhoudingen door middel van het plaatsen van extra bebording, al of niet voorzien van aanvullende belijning op straat. Enkele aanpassingen, zoals het instellen van voorrangskruisingen en het aanduiden van voorrangswegen, zijn in bepaalde verkeerssituaties noodzakelijk om de voorrangsregel duidelijk en verkeersveilig toe te kunnen passen.
Het instellen van bepaalde straatgedeelten tot parkeerschijfgebied, de zogenaamde blauwe zones. Op de parkeerplaatsen in deze blauwe zones mag alleen met een parkeerschijf voor eenbepaalde duur worden geparkeerd. Deze zones worden kenbaar gemaakt met bebording en door het aanbrengen van een blauwe rand op het trottoir. Het betreft straatgedeelten van de Lindelaan, Madame Curielaan, Prinses Irenelaan, Dr. H. Colijnlaan, Huis te Landelaan, Hendrik Ravesteijnplein en het Eisenhowerplein.
De werkzaamheden ten behoeve van het instellen van parkeerschijfzones en het aanpassen van kruispuntsituaties voor de invoering van de regel "voorrang bestuurder van rechts", zijn inmiddels van start gegaan. Een verkeersbesluit ligt met ingang van 6 april 2001gedurende zes weken ter inzage bij de sectie Communicatie, Kamer 77, Generaal Spoorlaan 2 te Rijswijk.

.

Openingstijden stadhuis

Stadhuis Rijswijk, Generaal Spoorlaan 2,
Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.
Telefoon 070-3959911. Fax 070-3959588.
Internetadres: http//www.rijswijk.nl
E-mailadres: (Stadhuis@rijswijk.nl)

Openingstijden:
Afdeling Burger-, Woon- en Zorgzaken van maandag tot en met vrijdag van 8.30 -14.00 uur en donderdag van 17.00 -19.00 uur. Team Communicatie van maandag tot en met vrijdag van 8.30-14.00 uur. Gemeentearchief van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur. De afdeling Sociale Zaken van 8.30 - 12.30 uur en van 13.00 - 16.30 uur. De overige afdelingen in het stadhuis zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 -12.30 uur.

.Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2001 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie