Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe wet inzake zelfstandigen-verklaring

Datum nieuwsfeit: 05-04-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
FNV

Nieuwe wet inzake zelfstandigen-verklaring
Zelfstandigen Bondegenoten - (kareport@bg.fnv.nl)

Persbericht ministerie van sociale zaken van 5 april 2001. Meer rechtszekerheid voor zelfstandigen zonder personeel.Zelfstandigen zonder personeel (zoals interimmanagers, organisatieadviseurs en freelance journalisten) kunnen op aanvraag van het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) een verklaring krijgen die hun zelfstandige status bevestigt. Hiermee kan een eind worden gemaakt aan de onzekerheid over de beoordeling van hun status (werknemer of zelfstandige?) in verband met de verzekeringen voor onder meer arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. De zogenoemde zelfstandigheidsverklaring vrijwaart zelfstandigen zonder personeel van de verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. Hun opdrachtgevers hoeven dan ook geen premies voor deze verzekeringen over het loon te heffen. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van staatssecretaris Hoogervorst, dat bij de Tweede Kamer is ingediend. De aanleiding voor het wetsvoorstel is de toegenomen diversiteit aan arbeidsrelaties en vormen van zelfstandig ondernemerschap. Die veelzijdigheid maakt het moeilijker om een scherpe scheidslijn te trekken tussen arbeid die wordt verricht in dienstbetrekking, en werkzaamheden in de uitoefening van een bedrijf of de zelfstandige uitoefening van een beroep. Hierdoor verkeren opdrachtnemers en opdrachtgevers vaak in onzekerheid over de vraag of de opdrachtnemer verzekerd is voor de ZW, de WAO en de WW. Het wetsvoorstel heeft tot doel om zelfstandigen zonder personeel en hun opdrachtgevers meer rechtszekerheid te geven over de verzekeringsplicht op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) en de werknemersverzekeringen. Hiertoe wordt in de WAZ een verplichting voor het Lisv opgenomen om op verzoek van de aanvrager een beschikking te geven over zijn zelfstandigheid. De beschikking wordt via de belastingdienst aangevraagd, die aan Lisv een verklaring verstrekt over de fiscale status van het inkomen van de aanvrager. Op grond van deze verklaring beslist het Lisv over de aanvraag. Belangrijke criteria voor de beoordeling van zelfstandigheid zijn onder meer of de activiteiten duurzaam zijn, of de aanvrager meer opdrachtgevers heeft of slechts een, of hij of zij winst wil en kan maken en of de aanvrager voldoende investeert in zijn onderneming. De zelfstandigheidsverklaring geldt voor een periode va maximaal twee jaar. Voor de volledige tekst van het wetsvoorstel kunt u kijken op de website van het ministerie onder officiele publicaties, www.minszw.nl

Meer nieuws op: www.fnv.nl/zelfstandigen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie