Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Zwolle in toezichtgebied mond- en klauwzeer

Datum nieuwsfeit: 06-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Zwolle
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zwolle

Gemeente Zwolle in toezichtgebied mond- en klauwzeer Datum uitgave: 06-04-2001

Onderwerp :landbouw

De minister van Landbouw Natuurbeheer en Visserij neemt beslissingen over de risico-gebieden van mkz-besmetting. Hij stelt vast waar toezicht nodig is en welke maatregelen noodzakelijk zijn. De gehele gemeente Zwolle valt nu binnen het toezichtsgebied. Het is belangrijk dat inwoners van Zwolle daarom stil staan bij de mogelijke risico's. Het gemeente-bestuur verzoekt de burgerij mee te werken bij het helpen voorkomen van nieuwe uitbreiding van mond- en klauwzeer. Mond- en klauwzeer is een zeer besmettelijke dierziekte. Vooral die besmettelijkheid maakt het noodzakelijk uitermate voorzichtig te zijn. Niet alleen op de boerenbedrijven waar dieren aanwezig zijn maar ook daarbuiten is voorzichtigheid geboden. De meest actuele informatie staat op de website van het ministerie www.minlnv.nl . Voor algemene vragen is het telefoonnummer 0800 ? 1556 opengesteld. Agrariërs kunnen het best contact opnemen met GLTO 0570-662888.

VOORZORGSMAATREGELEN
Het ministerie heeft voorschriften opgesteld waaraan men zich moet houden, de belangrijkste zijn.

· Hygiëne en ontsmettingsmiddelen
Voor elk landbouwbedrijf en elke particulier met landbouw- of veeteelt activiteiten geldt de verplichting hygiënemaatregelen te treffen op het erf en ontsmettingsmiddelen aanwezig te hebben (citroenzuur en/of Halamid).
· Bezoekverbod
Het is verboden voor bezoekers een bedrijf waar evenhoevige dieren worden gehouden te betreden.

· Vervoersverbod
Het is verboden vee: varkens, runderen, schapen, geiten en pluimvee maar ook paarden, te verplaatsen. (Paarden mogen wel bereden worden, aan de handteugel worden meegevoerd en voor recreatieve doelen voor een wagen worden gespannen. Voor pluimvee geldt dat het vervoer rechtstreeks naar een slachterij wel is toegestaan.)

· Tijdelijke vergunningen mestopslag
Daar het verboden is mest te verplaatsen, kunnen er opslagproblemen ontstaan. Mocht dat het geval zijn dan kunnen boeren schriftelijk een vergunningverzoek indienen bij de gemeente: Stadsbeheer, toezicht en handhaving, Postbus 538, 8000 AM Zwolle. Direct aanspreekbaar tijdens kantooruren is Dhr G.W.T. Pelgröm,
tel. 4982911.

· Caravan gestald op boerenbedrijf
Als een caravan op een boerenbedrijf staat, kan de eigenaar de boer vragen of hij de caravan of vouwwagen aan de openbare weg wil zetten.
· Paasvuur
Het gemeentebestuur adviseert dringend geen paasvuren op te bouwen en af te steken.
Vooral het verslepen van brandbaar materiaal brengt risico met zich mee
· Evenementen
Het gemeentebestuur verzoekt elke organisator van evenementen of besturen van verenigingen stil te staan bij het risico dat het bijeenkomen van grote groepen met zich mee kan brengen. De verantwoordelijkheid voor het evenement blijft een zaak van de organiserende partij.

Het gemeentebestuur van Zwolle vraagt de hulp van Zwollenaren bij het zo klein mogelijk houden van het risico van verspreiding van de uiterst besmettelijke dierziekte. Ook vraagt het bestuur begrip voor de maatregelen en het optreden van toezichthouders.

Bron: Afdeling Communicatie Datum van 06-04-2001 tot 19-04-2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie