Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Raadsberichten gemeente Rotterdam

Datum nieuwsfeit: 06-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rotterdam

Raadsvergadering van 5 april 2001
Vragenhalfuur
De mededeling die in een besloten vergadering van de Commissie Financien is gedaan over de herwaarderingsoperatie in het kader van de WOZ betrof onvoldragen en onvolledige informatie. Dat was de reden om dit in beslotenheid mee te delen. Op dit moment kan wethouder Financiën niet aangeven wat de situatie is rond de financiën van Gemeentebelastingen Rotterdam. Daarvoor zijn in de planning en control procedure bepaalde momenten. Op die momenten zal de wethouder met informatie komen. Dit heeft wethouder S.E. Korthuis (Financiën) geantwoord op vragen van SP-fractievoorzitter T.S.J. Cornelissen. Hij stelde de vragen naar aanleiding van een uitzending van TV Rijnmond. Hij vroeg zich af waarom in een besloten vergadering van de commissie Financiën mededelingen waren gedaan over de kosten van de herwaarderingsoperatie in het kader van de WOZ en wilde ook een verklaring van het college over eventuele begrotingsoverschrijdingen bij Gemeentebelastingen.

Personalia
De heer R.A. Motta is benoemd als lid van de Commissie Financiën, als opvolger van P.J.H.M. van Dijk, die per 1 april is benoemd tot wethouder.

Voor meer mensen bijzondere uitkering
De Gemeenteraad heeft besloten om de regeling duurzame gebruiksgoederen, de z.g. bijzondere uitkering, breder in te zetten. Voortaan kunnen cliënten van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) die niet in aanmerking komen voor een reïntegratietraject een beroep doen op de regeling. Het gaat om cliënten die niet langer in aanmerking komen voor werk of een traject op weg naar werk en die langer dan drie jaar op bijstandsniveau leven. De Gemeenteraad gaat er vanuit dat deze mensen langdurig op bijstand zijn aangewezen. In die gevallen hoeft men ook niet te vrezen voor de 'armoedeval', de situatie dat mensen die vanuit de bijstand een laagbetaalde baan krijgen door het wegvallen van allerlei regelingen er in feite financieel op achteruit gaan. Het gaat in Rotterdam om ca. 3.750 (extra) huishoudens. De uitbreiding van de regeling kost ca. fl. 2,6 miljoen per jaar. De verbreding van de regeling is het gevolg van de motie-Kruse, die echter nog niet geheel is uitgevoerd.

Meer wegen naar Werk
Met het vaststellen van de Nota 'Meer wegen naar Werk' heeft de Gemeenteraad een kader vastgesteld voor activerend arbeidsmarktbeleid. De nota beschrijft de speerpunten voor het arbeidsmarktbeleid en de acties die daarbij horen om de 'mismatch' - de spanning tussen vraag naar en aanbod van arbeid - aan te pakken. De gemeente en werkgevers moeten beter met elkaar samenwerken om werkzoekenden toe te leiden naar de arbeidsmarkt. De uitvoering van de nota moet er toe leiden dat de banengroei in Rotterdam minimaal gelijk loopt met het landelijk gemiddelde en dat het verschil in werkloosheid tussen Rotterdam en de rest van het land niet meer dan 2 - 3% is. Voor alle bestaande werklozen met een uitkering komt er een passend aanbod van werk, scholing, activering of zorg, basis voor de sluitende aanpak. De doorstroom van gesubsidieerd naar regulier werk moet 15% hoger worden. In 2003 moeten er 5000 plaatsen Onbenutte Kwaliteiten zijn. Het Platform Arbeidsmarktbeleid Rijnmond (PAR) moet in de toekomst de koppeling tussen vraag (werkgevers) en aanbod (werkzoekenden) op de arbeidsmarkt verder versterken. Daarbij is aandacht nodig voor flankerend beleid op de terreinen van kinderopvang en schuldhulpverlening.

Afscheid Gemeenteraadslid M.C. Folmer
De Gemeenteraad heeft afscheid genomen van SP-raadslid M.C. (Marijke) Folmer. Zij verlaat de raad in verband met haar vertrek naar Guinee, waar ze gaat werken voor een unie van plattelandsvrouwen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie