Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bestemmingsplan Staatsbos Floriade van Haarlemmermeer

Datum nieuwsfeit: 06-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Haarlemmermeer
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Haarlemmermeer


* Publicaties Bestemmingsplannen


* ... Wet op de Ruimtelijke Ordening

Ontwerp-bestemmingsplan "Staatsbos Floriade 1e herziening (ged.)"

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlemmermeer maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 9 april 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan "Staatsbos Floriade, 1e herziening (ged.)"

Dit ontwerp-bestemmingsplan regelt de bestemming van het viaduct van de N22 over de N201, voorzover in het bestemmingsplan "Staatsbos Floriade" gelegen, en aansluitend weggedeelte. Aan de bestemming van dit weggedeelte was door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State goedkeuring onthouden vanwege de eerdere gedeeltelijke vernietiging van het - in verband met deze bestemming noodzakelijke - provinciale besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden (Wet geluidhinder).

Op 5 december 2000, verzonden 12 december 2000, hebben gedeputeerde staten van Noord-Holland een nieuw besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in verband met de N22 genomen. Dit besluit maakt het mogelijk voor het betreffende gedeelte van de N22 een formele reparatie tot stand te brengen van het bestemmingsplan "Staatsbos Floriade"
Deze bestemmingsplanherziening heeft derhalve niet tot doel enige planologische wijziging te brengen in het inmiddels op basis van een onherroepelijke bouwvergunning en vigerend bestemmingsplan tot stand gebrachte viaduct en aansluitend weggedeelte.

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt ter inzage bij het informatiecentrum in de centrale hal van het Raadhuis, ingang Raadhuisplein 1 te Hoofddorp, op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur. Het ligt daar bovendien gedurende de avondopenstelling op dinsdagavond van 17.00 uur tot 20.00 uur. Indien op dinsdagavond een toelichting is gewenst, dient vooraf een telefonische afspraak te worden gemaakt (tel. 023-5676073).

Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan een ieder zijn/haar zienswijze over het ontwerp-bestemmingsplan schriftelijk kenbaar maken aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.

Hoofddorp, 6 april 2001

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie