Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Drierivierenpunt hart van Drechtsteden

Datum nieuwsfeit: 06-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Zwijndrecht
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zwijndrecht

Drierivierenpunt hart van Drechtsteden

Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht willen het gebied langs de oevers van de Maas verlevendigen. Het Drierivierenpunt moet het kloppende hart van de Drechtsteden worden.

Quadrat, een landschapsarchitectuur- en stedenbouwkundig atelier, heeft hiervoor een visie ontwikkeld die onlangs aan de Stuurgroep Drierivierenpunt is voorgelegd. Arno de Lat, werkzaam bij Stadsontwikkeling Dordrecht, is nauw betrokken bij de plannen. "We vinden het om een aantal redenen een goede visie. Ten eerste: de Dordtse binnenstad is nu al het hart van de regio. De historische structuur van het centrum is zo waardevol dat daarin geen grootschalige voorzieningen, zoals een regiotheater, kunnen worden toegevoegd. In de visie van Quadrat worden de voorzieningen op de oevers ondergebracht. Bovendien wordt de verbinding tussen Zwijndrecht en Papendrecht naar de Dordtse binnenstad en vice versa veel beter."

Sydneyachtige allure
Cok Sas, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) Dordrecht, is enthousiast over de visie. "We hadden behoefte aan een herijking van de Drechtoevers en met name van het Drierivierenpunt. Quadrat benadrukt de groene verbinding met de Alblasserwaard, die als een groen lint door de parken in de deelgebieden loopt. Aan de ene kant vind je straks langs de oevers bedrijvigheid, maar aan de andere kant ook genoeg ontspanning. Een park in Papendrecht, mogelijk een museum in Zwijndrecht en bij ons een groot theater op het uiterste puntje van de Staart. Dat theater geeft de Drechtoevers een Sydneyachtige allure."

Eén grote stad
Cees Merkus, wethouder Stedelijke Ontwikkeling in Zwijndrecht, is blij dat de oevers niet meer zoals voorheen vol worden gebouwd met huizen en bedrijven, maar dat er een groene afwerking langs de oevers bij komt. "Het plan was een omslagpunt in ons denken, waar ik overigens verschrikkelijk blij mee ben. Voor Zwijndrecht zijn er twee zaken van belang. We gaan nu de oever, die voor een deel tot het Drierivierenpunt kan worden gerekend, grondig aanpakken. Bovendien wordt het woongebied rond de oevers beter bereikbaar. Dit gebied is nu tamelijk ondoordringbaar." Het valt Merkus op dat de drie steden vanuit de lucht eigenlijk al één grote stad vormen. "Ik ken geen andere stad die zo logisch in elkaar zit. De oude Dordtse binnenstad als centrum, prachtig door de rivier afgescheiden, omringd door de buitenwijken. De bestuurlijke verhoudingen kunnen de plannen, vind ik, niet tegenhouden. Je mag van mij de gemeente desnoods zo klein mogelijk laten, als je alles maar op een grootschalige manier regelt en laat plaatsvinden."

Mooiste plek
Ook Papendrecht speelt een belangrijke rol in deze discussie. In het ontwerp van Quadrat wordt het Slobbengors een stadspark dat zowel voor de Papendrechters als voor mensen uit de regio van belang is. "Slobbengors is één van de mooiste plekken van dat gebied", vindt loco-burgemeester en wethouder RO Wil de Koning, "De burgers van Papendrecht zijn al zo gewend aan `hun' Slobbengors met `hun' voetbalvelden, dat zij het niet nodig vinden dat daar wat gebeurt. Maar we moeten verder kijken. Het is een feit dat we nu in 2001 zitten, dat de Randstad zich steeds verder ontwikkelt. Dat doen de Drechtsteden ook. Als je de nuances en behoeftes bekijkt, dan zullen de veranderingen ook voor Papendrecht goed uitpakken. Ik ben ervan overtuigd dat er voor de plannen veel waardering zal zijn."

Allure
De plannen liggen op tafel. De komende tijd buigen de verschillende bestuursleden zich erover. Als het goed is, leggen zij de plannen nog voor de zomer voor aan de burgers. Of de Drechtstad in 2010 echt de allure krijgt van Sydney zal de toekomst uitwijzen.

In kader:
Plan Quadrat
Het plangebied voor het Drierivierenpunt omvat de Sophiapolder, de omgeving van de Rietbaan en de Strooppot tot het Veerplein in Zwijndrecht, de Slobbengors en de Polder Het Nieuwland bij Papendrecht en de Kop van Staart en het ENECO-terrein in Dordrecht. Quadrat stelt in het plan voor om:


*

het open landschap van de Alblasserwaard via de rivier de Noord door te trekken tot in het Drierivierenpunt;

*

in een halve maanvormige schil rond de Dordtse binnenstad zoveel mogelijk regionale voorzieningen te concentreren. Deze schil loopt van Zwijndrecht direct om de historische binnenstad van Dordrecht tot en met de Fokkerlocatie in Papendrecht;

*

twee speerpunten te benoemen voor grootschalige regionale ontwikkeling van Drechtoevers, met name: de Spoorzone Zwijndrecht-Dordrecht bestemd voor zakelijke centrumvoorzieningen en het Drierivierenpunt voor regionale voorzieningen op het gebied van cultuur, educatie, toerisme en recreatie;

*

dijken en veerwegen te gebruiken als structurerende lijnen; dijken als afscheiding tussen binnen- en buitendijks landschap en als verbinding langs de rivier; veerwegen als verbinding tussen binnen- en buitendijks landschap en over de rivier heen.

In het plan wordt van ieder deelgebied het unieke karakter en de sterkste punten onderstreept. Zo biedt de locatie Kop van de Staart/ENECO-terrein vanwege zijn positie een unieke mogelijkheid voor het ontwikkelen van een `Cultuurwerf voor de Drechtsteden'. Het Dordtse waterfront en het groenfront in het omringende rivierenlandschap zijn internationaal vermaard. De bebouwingshoogte van buitendijkse nieuwbouw dient hierop te worden afgestemd. Papendrecht krijgt met de reeds gerealiseerde bebouwing van de Veerstoep en de geplande bebouwing van het voormalige Fokkerterrein weer een stadsfront aan de rivier. De kadedetaillering en
-profilering sluiten hier goed op aan. Het Veerplein van Zwijndrecht is in de toekomst een essentiële schakel in de verbinding tussen Dordrecht en Zwijndrecht.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie