Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Congres FNV Bouw investeert in bedrijfscontacten

Datum nieuwsfeit: 07-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: FNV Bouw
Zoek soortgelijke berichten

Congres FNV Bouw investeert in bedrijfscontacten

Met de al eerder deze week aangekondigde landelijke verkiezingen voor ondernemingsraden en met doelmatige ondersteuning van kaderleden in bedrijven wil FNV Bouw extra investeren in de contacten in bedrijven. De bond zet in op versterking van de medezeggenschap en op extra naleving van de CAO?s: basisvoorwaarden voor modernisering van arbeidsvoorwaarden.

FNV Bouw gaat z?n activiteiten nog meer toespitsen op z?n sectoren afbouw, bagger, bouw, meubel en hout en woningcorporaties, en op de groep uitkeringsgerechtigden en ouderen. Daarnaast wil de bond in beeld brengen in welke sectoren nog ?witte vlekken? bestaan, zodat ook daar vakbondswerk kan worden opgestart. Belangrijk hierbij wordt in toenemende mate het Europese niveau; ook al is de ?Europese CAO? nog ver weg, de contacten tussen bonden worden wel steeds intensiever. Uitgangspunt is dat arbeidsvoorwaarden en uitkeringen binnen Europa worden gelijkgetrokken en dat het huidige niveau in Nederland gehandhaafd blijft.

Met het vaststellen van een uitgebreide resolutietekst heeft FNV Bouw op 7 april zijn vierjaarlijkse congres afgesloten. In de resolutie zijn de hoofdlijnen van het bondsbeleid voor de komende vier jaar vastgelegd. ?Voor een gezond perspectief? is daarbij het motto, toegespitst op de arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en sociale zekerheid.

In het arbeidsmarktbeleid legt de bond het accent op het creëren van loopbaanmogelijkheden. Redntegratie van WAO?ers vormt daar een onderdeel van, net als het bevorderen van personeelsbeleid dat rekening houdt met ieders mogelijkheden en ervaring. Bij het bevorderen van de kwaliteit van het werk wil de bond meer rekening houden met de grootte van het bedrijf. Praktische oplossingen voor arboproblemen moeten zijn toegesneden op de omvang van het bedrijf. ?Gezonde arbeidsverhoudingen? betekenen voor het congres van FNV Bouw dat de CAO?s aansluiten bij de maatschappelijke veranderingen. Individuele werknemers moeten arbeidsvoorwaarden tegen elkaar kunnen uitruilen. Op het terrein van de sociale zekerheid scherpte het congres de standpunten verder aan. Al jaren dringt FNV Bouw aan op een verhoging van het wettelijke niveau van de sociale uitkeringen naar 80 procent. Het congres vindt dat die verhoging welvaartsvast moet worden gemaakt; wie wordt herkeurd, moet 80 procent krijgen van het salaris dat op dat moment geldt in de functie die zij of hij vroeger uitoefende.

De complete tekst van de resolutie vindt u op www.fnvbouw.nl/congres2001

FNV BOUW
Postbus 520 - 3440 AM WOERDEN
Telefoon: (0348) 575 575 - Fax: (0348) 423 610 E-mail: (info@fnvbouw.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie