Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarverslag 2000 Koninklijke Ahold gepubliceerd

Datum nieuwsfeit: 09-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Koninklijke Ahold
Zoek soortgelijke berichten
Koninklijke Ahold
Ahold versterkt autonome groei met
ruim 1.250 nieuwe en vernieuwde winkels in 2001

Jaarverslag 2000 gepubliceerd

Zaandam, 9 april 2001 - Ahold zal dit jaar de autonome groei aanzienlijk versterken door
wereldwijd circa 1.250 nieuwe en vernieuwde winkels te openen. Het totaal aantal winkels komt daarmee eind dit jaar op circa 9.000. De totale omzet van Ahold zal, exclusief eventuele acquisities en valuta-invloeden, in 2001 naar verwachting uitkomen op circa Euro 65 miljard. Dat blijkt uit het vandaag verschenen Jaarverslag over 2000, dat op 15 mei a.s. zal worden besproken op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Den Haag.

In het verslag schrijft de Raad van Bestuur te verwachten dat omzet en bedrijfsresultaat in alle werkgebieden zullen verbeteren als gevolg van gezonde autonome groei en de bijdrage van recente acquisities. Ahold verwacht een sterke stijging van de nettowinst, waarbij de winst per aandeel, exclusief valuta-invloeden, buitengewone posten en afschrijving van goodwill, met circa 15% zal toenemen.

Ahold President Cees van der Hoeven: 'Krachtige autonome groei' In het Jaarverslag schrijft Ahold-president Cees van der Hoeven: 'Onze sterke punten zijn het vermogen om krachtige autonome groei te realiseren en goede ondernemingen over te nemen en succesvol in onze onderneming te integreren.' Vorig jaar steeg de omzet van Ahold autonoom met 6,6% en het bedrijfsresultaat autonoom met 13,6%, beide ruimschoots boven het gemiddelde in de sector. 'We hebben inmiddels een wereldwijd netwerk opgebouwd, bestaande uit de beste regionale marktleiders in detailhandel en foodservice. Het groeipotentieel van de totale onderneming is aanzienlijk toegenomen als gevolg van de combinatie van food retail en foodservice. Door de toevoeging van foodservice activiteiten aan onze portfolio kunnen we onze klanten op ieder gewenst consumptiemoment van dienst zijn. Voortzetting en uitbreiding van de ingezette multi-channel strategie en de benadrukking van sterke autonome groei zullen opnieuw leiden tot een stijging van de wereldwijde omzet. We zijn gericht op een verdubbeling van de omvang van onze onderneming in de periode 1999 ? 2002, maar het ziet er naar uit dat we deze groei eind 2001 al bijna zullen hebben gerealiseerd.'

Albert Heijnweg 1, Zaandam
Postbus 3050, 1500 HB Zaandam
Tel.: +31 (0)75 659 5720 www.ahold.nl Fax: +31 (0)75 659 8302


1/3

'Food specialist of the world'
Het Jaarverslag over 2000 bevat het motto 'Food specialist of the world' omdat Ahold inmiddels is uitgegroeid tot de grootste aanbieder van voeding ter wereld. Via haar uitgebreide winkelnetwerk in 25 landen bedient Ahold wekelijks circa 35 miljoen klanten. Daarnaast levert de onderneming via haar foodservice activiteiten aan 200.000 grootverbruikers, die de consument van dienst zijn. Internationale kennis van én grote ervaring met consumentenbehoeften, inkoop, productie, distributie en transport liggen hieraan ten grondslag. Deze kennis wordt constant ingezet om bestaande en nieuwe klanten op steeds meer plaatsen een zo ruim mogelijke keus te bieden uit veilige en kwalitatief hoogstaande voeding. Gebruikmakend van het vertrouwen dat de consument heeft in Ahold en haar dochterondernemingen, worden ook andere vormen van dienstverlening ontwikkeld.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
In het Jaarverslag schrijft Ahold dat de onderneming zich 'terdege bewust is van onze sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit bewustzijn is een fundamentele pijler van ons ondernemingsbeleid en leidt onder meer tot een vergaande verantwoordelijkheid om veilige en gezonde producten te bieden aan onze klanten. Deze verantwoordelijkheid vertaalt zich ook in maatregelen die het milieu ontlasten, keuzes ten aanzien van de producten die we verkopen en andere bijdragen aan de samenleving.' In het milieubeleid staan de vermindering van het gebruik van energie, bestrijdingsmiddelen en verpakkingsmaterialen centraal. In diverse landen dragen werkmaatschappijen van Ahold bij aan stedelijke vernieuwing door winkels te openen in economische achterstandswijken. In de agrarische sector werkt Ahold nauw samen met boeren en leveranciers in de ontwikkeling van duurzame activiteiten om tegemoet te komen aan de snelgroeiende consumentenvraag naar producten met toegevoegde waarden.

Verwachtingen per regio
Ahold verwacht dat de winkels in de Verenigde Staten in 2001 een autonome omzetgroei zullen genereren van 6%. De omzet zal naar verwachting toenemen tot $ 34 miljard. Er zullen circa 80 nieuwe winkels worden geopend en meer dan 100 worden gemoderniseerd en uitgebreid. Het aantal winkels zal stijgen tot bijna 1400. De bestaande foodservice activiteiten verwachten een interne groei met ongeveer 12%. De totale investeringen in bestaande activiteiten zullen ongeveer $ 1,5 miljard bedragen. De operationele marge zal verder verbeteren als gevolg van strikte kostenbeheersing en toenemende synergie tussen food retail en foodservice.

In Europa zullen de bedrijfsresultaten verder stijgen. Het totaal aantal winkels waarbij Ahold in Europa eind 2001 betrokken is, zal door uitbreiding met circa 160 nieuwe winkels rond de 6.800 komen (eind 2000:
6.623). De Europese investeringen in bestaande activiteiten zijn dit jaar geraamd op circa Euro 2,2 miljard, inclusief Superdiplo. De groeiende particuliere consumptie en de sterke autonome groei zullen leiden tot een omzet van circa Euro 22 miljard.

Albert Heijnweg 1, Zaandam
Postbus 3050, 1500 HB Zaandam
Tel.: +31 (0)75 659 5720 www.ahold.nl Fax: +31 (0)75 659 8302

In Latijns Amerika zal het aantal winkels met circa 50 nieuwe locaties worden uitgebreid waardoor het totaal komt op meer dan 600 (eind 2000:
567). Ruim Euro 350 miljoen wordt geïnvesteerd in bestaande activiteiten. Ahold schat de gemiddelde autonome omzetgroei in de Latijns Amerikaanse werkgebieden op circa 10%. De totale omzet zal dit jaar in dit continent naar verwachting ongeveer Euro 5,5 miljard bedragen.

In de Aziatische landen Thailand, Maleisië en Indonesië gaat Ahold uit van een gemiddelde autonome omzetgroei van ongeveer 8%. Het aantal winkels in deze regio zal toenemen tot circa 100 (eind 2000: 80). De particuliere consumptie zal in deze landen verder groeien en Ahold verwacht dat Azië op winkelniveau positief zal bijdragen. De omzet in deze regio zal dit jaar naar verwachting uitkomen op Euro 430 miljoen.

Ahold Corporate Communicatie: 075 ? 659 5720 en 659 5665 Mobiel: Hans Gobes: 06 - 55 82 22 98, of Jan Hol: 06 - 22 93 31 37


Bepaalde uitspraken in dit persbericht, inclusief verwachtingen ten aanzien van Ahold's toekomst, zijn 'forward-looking statements' in de zin van het Amerikaanse effectenrecht en worden geacht te vallen onder de zogenaamde 'safe harbors'. De uiteindelijke resultaten van de onderneming kunnen aanmerkelijk verschillen ten opzichte van de 'forward-looking statements' aangezien deze onderhevig zijn aan risico's, onzekerheden en andere factoren waarop de onderneming geen invloed heeft. Deze factoren betreffen onder meer de algemene economische omstandigheden en wijzigingen in rentestanden in de landen waar Ahold actief is, toename van concurrentie in de markten waar Ahold opereert, wijzigingen in marketing methoden van concurrenten en moeilijkheden die Ahold tegen kan komen bij de integratie van overgenomen ondernemingen. Schommelingen in wisselkoersen tussen de Euro en andere valuta waarin de activa, schulden en bedrijfsresultaten van Ahold worden aangeduid, met name de Amerikaanse dollar, kunnen ook de 'forward-looking statements' beïnvloeden, evenals andere factoren aangehaald in Ahold's publieke mededelingen. Veel van deze factoren zijn voor Ahold niet beheersbaar en evenmin voorspelbaar.


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie