Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarcijfers 2000 Tulip Computers

Datum nieuwsfeit: 09-04-2001
Bron: Tulip Computers NV
Zoek soortgelijke berichten
Tulip Computers NV

PERSBERICHT

Nog niet aangepast distributiemodel voornaamste oorzaak van operationeel verlies. Financiële herstructurering van Tulip wordt afgerond door onderhandse plaatsing van aandelen met omzetting van schulden.

Amersfoort, 9 april 2000

Jaarcijfers 2000
Het totale netto operationeel resultaat over 2000 van Tulip Computers N.V. vertoont een verlies van Euro 18,2 miljoen. Totaal boekte Tulip Computers N.V. over 2000 een verlies van Euro 24,5 miljoen ten opzichte van Euro 0,1 miljoen positief in 1999.

Het totaal operationeel verlies over het boekjaar komt uit op Euro 18,2 miljoen bestaande uit:

Voorzien operationeel verlies Euro 9,5 miljoen
Verschoven resultaat van grote projecten Euro 4,2 miljoen Additioneel verlies op operationeel niveau (niet
gewijzigde distributiemodel & herstructurering) Euro 4,5 miljoen

Met een omzetstijging van nagenoeg 30% van Euro 87 miljoen in 1999 naar Euro113 miljoen in 2000 en een positieve bijdrage van 2L International werd niettemin een operationeel verlies gemaakt dat in belangrijke mate (Euro 9,5 miljoen + Euro 4,5 miljoen) veroorzaakt werd door het niet aan de gewijzigde marktomstandigheden aangepaste distributiemodel van Tulip Computers.

Als gevolg van onvoorziene vertragingen in de besluitvorming is de realisatie en dus ook het resultaat van enige grote projecten verschoven naar 2001.

Het buitengewoon resultaat waarvan Euro 4,5 miljoen voor de herstructurering was voorzien, is verhoogd met een aantal correcties voor een bedrag van Euro 1,8 miljoen dat hoofdzakelijk tot stand komt als gevolg van het nieuwe distributiemodel.

Zoals eerder bekend gemaakt heeft Tulip een octrooi-inbreukprocedure bij de District Rechtbank in de staat Delaware (USA) aanhangig gemaakt tegen Dell Computer Corporation (Dell). In vervolg hierop is op 14 december 2000 de dagvaarding tegen Dell uitgebracht. Het octrooi betreft PCs die gebaseerd zijn op een moederbord en een riser card die computerfabrikanten in staat stellen op specifieke manieren zowel PCI als ISA cards aan te sluiten. Door middel van de rechtzaak in de USA tracht Tulip een toereikende schadevergoeding te verkrijgen voor de inbreuk die Dell, naar het oordeel van Tulip, sinds 1997 op het octrooi van Tulip maakt. Licentievergoedingen voor het gebruik van dergelijke octrooien bedragen gewoonlijk tussen één en vijf procent van de gerelateerde omzet, in dit geval volgens Tulip meer dan $ 17,0 miljard, maar kunnen in sommige gevallen ook hoger zijn.

Ten aanzien van het resultaat dient opgemerkt te worden dat een mogelijke herwaardering van de belastinglatentie en de waardering van de claim op Dell niet zijn opgenomen.

De financiële herstructurering van de onderneming wordt afgerond met een versterking van het eigen vermogen door de omzetting van schulden. Hierover is overeenstemming bereikt met Koninklijke Begemann Groep N.V. en NMB Heller N.V. voor de onderhandse plaatsing van 60 miljoen aandelen tegen een uitgiftekoers van Euro0,455 per aandeel. De onderhandse plaatsing wordt - na overleg met Euronext Amsterdam - geëffectueerd in twee gedeelten, te weten een eerste tranche van 45 miljoen aandelen, die naar verwachting deze week worden uitgegeven, en een tweede tranche van 15 miljoen aandelen, die worden uitgegeven nadat een daartoe noodzakelijke statutenwijziging tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal is geëffectueerd. Het plaatsingsbericht zal zo spoedig mogelijk worden uitgebracht, waarbij toelating tot de notering voor de nieuw uitgegeven aandelen bij Euronext Amsterdam zal worden aangevraagd. Het totaal aantal geplaatste aandelen bedraagt alsdan 101.159.042. Een en ander zal naar verwachting eind mei-begin juni zijn afgerond. Hierdoor zal het eigen vermogen stijgen van negatief Euro 8,8 miljoen naar positief Euro 18,4 miljoen. De solvabiliteit van de onderneming komt daarmee uit op 30%.

Vooruitzichten

Tulip heeft een aantal strategische beslissingen genomen voor 2001. Mobile computing en telecommunicatieproducten zijn markten met een hoog groeipotentieel. 2L International is overgenomen om in deze markten snel te penetreren. Meer acquisities worden overwogen. Het nieuwe distributiemodel stelt Tulip bovendien in staat flexibel in te spelen op de behoefte van de markt naar snelle en directe levering van klantspecifieke pc-s en servers. Tulip verwacht dan ook in 2001 opnieuw een positief resultaat te boeken.

Tulip Computers (Tulip) is een internationale IT leverancier die servers, deskbound computers, notebooks en communicatieproducten integreert in totaaloplossingen voor de zakelijke IT gebruiker. De aandelen Tulip worden verhandeld op de Effectenbeurs van Euronext sinds 1984.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Tulip Computers N.V.
Marloes Withagen
Postbus 150
3800 AD Amersfoort
Nederland
Tel: + 31 - (0)33 - 45.49.482
Fax: +31 - (0)33- 45.49.499
E-mail (press@tulip.com)
Internet www.tulip.com

Tulip Computers N.V.
Tulip Computers N.V. (Tulip), opgericht in 1979, is een onafhankelijke, Europese marktgeoriënteerde organisatie die sinds 1984 genoteerd is aan de Amsterdamse effectenbeurs Euronext. Tulip richt zich, via partners, op de professionele markt in Europa en dan met name op geselecteerde marktsegmenten. De wensen en behoeften van de eindgebruikers vormen voor Tulip de basis voor het aanbieden van efficiënte oplossingen op maat. Tulip ontwikkelt PC's, servers, notebooks, wireless netwerken alsmede andere communicatieproducten en combineert die met diensten tot maatwerk.

Tulip's kernactiviteiten zijn de ontwikkeling, marketing en verkoop van professionele computer producten. De Tulip Vision Line® desktops en servers bieden een solide basis voor huidige en toekomstige applicaties.

Topline staat voor een complete range notebooks die variëren van entry-level, mid-end, high-end tot Mini en 'ultra slim'. Topline wordt gedistribueerd door een groot aantal resellers en dealers in de Benelux.

De merken Dynalink en Conceptronic omvatten een complete range datacommunicatie apparatuur, PC-Cards, Connectivity producten, Video/graphics producten en Mac communicatie apparatuur.

Tulip is eigenaar van het merk Commodore.

Daarnaast biedt Tulip services vanuit het Tulip Computers Service Center, alsmede een gevarieerd opleidingsprogramma middels dochteronderneming NewLevelB.V. te Hedel. Om in te spelen op de toenemende vraag naar software, support en dienstverlening werkt Tulip Computers samen met een aantal partners.

Naast het hoofdkantoor in Amersfoort heeft Tulip verkooporganisaties in Nederland, Verenigd Koninkrijk, België, Italië, Duitsland, Frankrijk en Spanje. Deze organisaties zijn verantwoordelijk voor de marketing, verkoop, distributie en after-sales service in hun thuismarkt. Daarnaast heeft Tulip ruim 40 distributeurs in de overige Europese landen, Afrika en het Midden-Oosten.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie