Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Terugvorderen van malafide advertentiebureaus mogelijk

Datum nieuwsfeit: 09-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Stichting Eerlijk Zaken Doen
Zoek soortgelijke berichten
Attentie: Dit is een archiefbericht. De Stichting EZD bestaat niet meer. 2-2-2010

Stichting Eerlijk Zaken Doen


Laatste Nieuws 9-4-2001

* De rechter biedt de mogelijkheden op betaalde advertentiekosten van malafide advertentiebureaus terug te vorderen
DE RECHTER BIEDT MOGELIJKHEDEN OM BETAALDE ADVERTENTIE-KOSTEN VAN MALAFIDE ADVERTENTIEBUREAUS TERUG TE VORDEREN
Den Haag, 9 april 2001

PERSBERICHT

Sinds reeds vele jaren worden elke week honderden goedvertrouwende bedrijven en instellingen door malafide advertentiebedrijfjes - want dat zijn het - voor veel geld verleid tot het plaatsen van een adverten-tie in de door hen uitgegeven producten. De plaatsing van één advertentie kost gemiddeld toch al gauw zo'n zes à zeven honderd gulden. De door de malafide bureautjes geleverde producten (magazines, puzzelboek-jes voor zieken, krantjes, internetpagi-na`s etc.) zijn daarentegen het inkijken niet waard. Het betreft regionaal en landelijk volstrekt onbekende uitgaven die worden gevuld met artikelen die uit reguliere tijdschriften zijn overgenomen. Bovendien worden de uitgaven niet verspreid. Deze advertentie bedrijfjes maken vaak deel uit van een heel conglomeraat aan bedrijfjes variërende van koeriersdien-sten, incassobureaus, allerhande besloten vennootschappen, postbusbedrijven tot internetbedrij-ven. Deze bedrijven zijn in de regel moeilijk te traceren, omdat ze regelmatig van vestigings-plaats wisselen. We hebben hier te maken met een branche waar naar schatting per jaar zo'n 200 miljoen gulden in omgaat en het snelle geld lonkt, doch op een wijze die in de volksmond `oplichting' wordt genoemd.

De methode die de acquisiteurs hanteren om opdrachtgevers te strikken voor een advertentie is heel simpel. Bij voorkeur worden bedrijven en instellingen op tijden dat er minder personeel dan gebruikelijk gedurende de dag aanwezig is, vaak laat in de middag of rond lunchtijd, benaderd met verhalen over `reeds eerder afgesproken' plaatsingsop-drachten en verzoeken om de advertentiegegevens `nog even te controleren'. Betreffend bedrijf of instelling dient dan `nog even ter bevestiging van de juistheid van gegevens' de reeds toegezonden of nog toe te zenden fax te ondertekenen en terug te faxen. Later blijkt echter in veel gevallen dat er niet is getekend ter controle van gegevens, maar dat de betrokkene op slinkse wijze een opdrachtbevestiging onder de neus is geschoven die dan vaak achteloos wordt ondertekend waardoor een opdracht tot stand gekomen is. Ook is het niet ongebruikelijk dat met moderne scanmethodes handtekeningen worden nagebootst en onder een opdrachtbevestiging worden geplaatst, zodat ondernemers onverwacht worden geconfronteerd met rekeningen van advertentiebureaus waarvan zij het bestaan niet konden bevroeden. Tevens is het onduidelijk voor hoeveel plaatsingen betrokkene heeft ondertekend, zodat gedupeerde ondernemers en instellingen niet zelden worden aangemaand om tot betaling over te gaan van facturen oplopende tot vele tienduizenden guldens.

In 1995 is de Stichting Eerlijk Zaken Doen, gevestigd te Den Haag, opgericht teneinde de misleidende advertentieverkoop in Nederland te bestrijden. De Stichting is opgericht met steun van onder andere de Vereniging Kamers van Koophandel, de Ministeries van Economische Zaken en Justitie, PTT Post en VNO-NCW. De Stichting is het landelijk meldpunt aangaande dubieuze advertentie verkooppraktij-ken. Ongeveer 15.000 bedrijven en instellingen hebben de hulp van de Stichting Eerlijk Zaken Doen reeds ingeroepen. De Stichting staat de gedupeerde ondernemers bij met juridische hulp en zij vertegenwoordigt ondernemers in rechte. Zag het er enkele jaren geleden nog somber uit om een gunstige uitspraak van de rechter te krijgen, nu lijkt het er op dat de rechterlijke macht steeds meer van doordron-gen raakt van de onzuivere praktijken die zich afspelen in de branche van bedrijfsadvertenties. De Stichting weet nu in de overgrote meerderheid van haar zaken te bewerkstelligen dat de ondernemers niet gehouden zijn om de betwiste vordering aan een willekeurig malafide bureau te voldoen.

Nieuw is daarentegen dat het thans ook mogelijk is om gemaakte advertentiekosten bij de rechter terug te vorderen. In voorgaande jaren liep een procedure vaak stuk op het feit dat het overleggen van een handtekening van een gedupeerde ondernemer onder een opdrachtbevestiging voldoende was om de rechter ervan te overtuigen dat een overeen-komst tot stand was gekomen en dat de betaalde advertentiekos-ten daardoor terecht waren voldaan. Echter ook hierin lijkt een kentering te komen.

Een gedupeerde ondernemer die een terugvorderingsprocedure tegen een advertentie-bureau heeft gestart is door de Kantonrechter te Groningen in het gelijk gesteld.

Het bedrijf heeft in de maanden april en mei van 1999 aan Telemarkt Bedrijfsdiensten opdracht verstrekt voor het plaatsen van twee advertenties in het door Telemarkt uitgegeven blad `Branche Express'. Kort na de verstrekking van deze opdrachten heeft het bedrijf in goed vertrouwen zijn advertentiekosten aan Telemarkt voldaan. Later vernam het bedrijf dat het blad niet werd verspreid waardoor zij geen enkel commercieel belang heeft gehad bij de plaatsing van de advertenties. Het bedrijf heeft toen een procedure aangespan-nen tegen Telemarkt om de betaalde advertentiekos-ten terug te vorderen. Op 5 oktober jongstleden heeft de Kantonrechter in Groningen de vordering van het gedupeerde bedrijf toegewezen.

Telemarkt was in deze betrekkelijk eenvoudige procedure volstrekt incapabel om de Kantonrechter te overtuigen van het commerciële belang bij het plaatsen van een advertentie in `Branche Express'. Telemarkt had in deze procedure te bewijzen dat zij het blad `Branche Expres' ook daadwerkelijk verspreidde. Allerlei tegenstrijdige verklaringen kwamen haar geloofwaardigheid niet ten goede. Tevens bleek zij niet in staat een versprei-dingslijst van het tijdschrift over te leggen. De Kantonrech-ter overwoog dan ook dat er sprake was van toerekenbaar tekortschieten van de zijde van Telemarkt en achtte deze tekortkoming dermate ernstig dat hij de ontbinding uitsprak. Telemarkt werd daardoor verplicht om de advertentiekosten aan de gedupeerde ondernemer terug te betalen en zij werd tevens in de proceskosten veroordeeld. Ten overvloede merkte de Kantonrechter nog op dat ook al zou Telemarkt in staat zijn geweest om verspreiding aan te tonen hij desondanks de ontbinding zou uitspreken. De Kanton-rechter stelde namelijk vast dat `Branche Express' landelijk en regionaal een volstrekt onbekende uitgave is en dat op de advertentie-pagina's een grote diversiteit aan advertenties is geplaatst van plaatselijk georiënteerde onderne-mers uit het hele
land.

Zo staat er op een advertentie-pagina bijvoorbeeld een bakker uit Veendam naast een slager uit Tilburg. Ook hiermee heeft Telemarkt volgens de Kantonrechter op geen enkele wijze kunnen aangeven dat eventuele verspreiding wel commercieel aantrekkelijk zou zijn geweest.

De malafide advertentiebureaus hebben in de gaten gekregen dat zij er bij de kantonrechter niet genadig afkomen. Zij proberen nu via het internet hun slag te slaan. Er verschijnen steeds meer websites met de bedoeling om ondernemers te strikken voor een opdracht om tegen betaling een advertentie op het net te plaatsen. Ook in die gevallen moet worden vastgesteld dat we te maken hebben met ineffectieve zoekfuncties en moeilijk toegankelijke websites voor potentiële klanten, waardoor het plaatsen van zo'n advertentie commercieel niet aantrekkelijk is.

Voor ondernemers die eveneens een of meerdere advertenties hebben laten plaatsen in `Branche Express', welk tijdschrift naast `Telemarkt' eveneens wordt uitgegeven door `De Trekschuit', en vele andere tijdschriften die niet zijn verspreid, bestaat nu de mogelijkheid de gemaakte advertentiekosten terug te vorderen. Een gegeven dat met name van belang is voor eventuele ondernemers die al vele duizenden guldens aan advertentiekosten hebben voldaan. Tevens is een mogelijkheid voor gedupeerde ondernemers die minder grote bedragen aan advertentiekosten hebben betaald en voor wie het financieel niet zinvol is een individuele procedure te starten, om door middel van een collectieve actie hun geld terug te vorderen.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...