Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Oostzaan

Datum nieuwsfeit: 09-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oostzaan


9 april 2001
Takken versnipperen
Als service voor de inwoners van Oostzaan, kunt u op 19 april 2001 uw takken/snoei-afval laten versnipperen. Indien u hiervan gebruik wil maken, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- de takken moeten "los" worden aangeboden
- de gezaagde/gesnoeide takken moeten in 1 richting liggen
- er mogen geen wortels tussen zitten
- de maximale hoeveelheid is 1m3
- de maximale dikte van het hout mag niet groter zijn dan 15 centimeter

- er mogen geen snijbloemen, losse bladeren e.d. tussen zitten (alleen houtige gewassen)

- de machine, ongeveer 2 meter breed, moet makkelijk bij het afval kunnen komen

- indien er niemand aanwezig is, moet het duidelijk zijn waar de takken liggen

- de snippers worden op uw erf gedeponeerd, zodat u het in uw tuin kunt verwerken of in uw GFT-container of compostvat kunt doen (er wordt niets meegenomen)

- er wordt gestart op 19 april 2001 en volgende dag(en), voor zolang de werkzaamheden duren

- er is niet aan te geven wanneer er bij een bepaald huisadres versnipperd wordt, dit is afhankelijk van het aanbod
- u kunt zich aanmelden door de bon in Regiokrant Kompas in in te vullen en op te sturen naar sector Grondgebiedzaken, Kerkbuurt 14 1511 BD Oostzaan. Deze dient uiterlijk 17 april 2001 in ons bezit te zijn. Aanmeldingen na deze datum worden niet meer in behandeling genomen Aanmelden kan tot uiterlijk 17 april.

Openbare bekendmaking
De gemeenteraad heeft in de vergadering van 12 maart 2001 de Algemene Subsidieverordening 2001 vastgesteld. De verordening zal van kracht worden op 1 april 2001.
De betrokken instellingen zijn over dit voornemen geinformeerd in de brief d.d. 7-2-2001.

Milieubesparend autorijden In drie delen wil de gemeente Oostzaan meer voorlichting geven over het autogebruik.
Onderhoud en reparaties
Goed onderhoud en afstelling van de motor zorgen voor minder milieuvervuiling.
Controleer regelmatig, bijvoorbeeld elke maand, de bandenspanning. Een goede bandenspanning bespaart een tank brandstof op jaarbasis, uitgaande van 15.000 km per jaar. Voor het vervangen van onderdelen kunt u kiezen voor gebruikte onderdelen. Onderdelen van een jaar oud zijn ongeveer 25 % goedkoper, van 4 of 5 jaar vaak meer dan 50%. Rijgedrag
Bij moderne benzineauto's (met injectie en katalysator) kunt u al bij 1500 tot 2000 toeren overschakelen naar een hogere versnelling. Als u een choke heeft, gebruik deze dan zo kort mogelijk. Vijf minuten 'choken' met een koude motor vervuilt evenveel als 150 km rijden met een warme motor.
Als u 120 km/h rijdt in plaats van 100 km/h verbruikt u ongeveer 20% meer brandstof, bij 140 km/h is het verbruik ruim 45% meer.

Huisvuilinzameling en mond- en klauwzeer Over de huisvuilinzameling in verband met de MZK hebben we vorige week huis-aan-huis een brief verspreid in de buurten waar het houden van vee voorkomt omdat we geen volledig en betrouwbaar overzicht hebben van alle Oostzaanse hobbyboeren. Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen, ook daar waar het dienstwoningen van veehouderijbedrijven betreft. Daarom volgt hier een globale samenvatting van de inhoud van die brief.

Wij kunnen ons voorstellen dat het aanbieden en legen van een minicontainer een ongewenste contactmoment tussen veehouderijbedrijven tot gevolg heeft met een mogelijk besmettingsgevaar. Om besmetting te voorkomen en om zorg te dragen voor een effectieve inzameling van huishoudelijke afvalstoffen, hebben wij het volgende standpunt ingenomen, gebaseerd op de standpunten van het ministerie van LNV en LTO Nederland:
1. Er is geen absolute noodzaak tot verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen;

2. Afgifte van huishoudelijke afvalstoffen door veehouders mag plaats vinden onder de volgende voorwaarden:
· Erfbetreding is verboden;
· De minicontainer dient aan de openbare weg te worden aangeboden;
· De minicontainer dient voor en na plaatsing aan de openbare weg te worden ontsmet.
Voor het ontsmetten van de minicontainer kan gebruik worden gemaakt van onder andere citroenzuur (verkrijgbaar bij bijvoorbeeld de dierenarts).
Wij vinden dat door het stellen van bovengenoemde regels de minicontainers niet als serieuze verspreidingsbron kunnen worden beschouwd.

Op grond van dit bovenstaande dragen aanbieders van het huishoudelijk afval zelf verantwoordelijkheid. Wij beseffen dat boeren uit oogpunt van vermijden van besmettingsgevaar hun minicontainers niet wensen aan te bieden. Op termijn kan dit leiden tot een ongewenste ophoping van huishoudelijke afvalstoffen op hun erf. Als deze situatie zich voordoet, kunnen zij contact met ons opnemen zodat we naar een betrouwbare en gewenste oplossing kunnen streven.

Commissie Ouderen, WVG-gerechtigden en Gehandicapten Deze commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Oostzaan over alle onderwerpen die de doelgroep van de commissie aangaan. In 2000 heeft de commissie een beleidsnota Ouderen- en Gehandicaptenbeleid Oostzaan vervaardigd met als onderwerpen Wonen, Zorg, Welzijn, Vervoer, Openbare Ruimte en Participatie. Deze onderwerpen worden nu stuk voor stuk aangepakt en besproken met ambtenaren en College, zodat er wat aan gedaan wordt. Als eerste staan nu de gehandicaptenparkeerplaatsen op de agenda. Daar moet een plan voor worden gemaakt, zodat er voldoende worden aangelegd in Oostzaan met de juiste afmetingen op de juiste plaats. De eerstvolgende vergadering van de Commissie Ouderen, Wvg-gerechtigden en Gehandicapten vindt plaats op maandag 9 april a.s. om 13.30 uur in De Lishof. Iedereen die zich betrokken voelt bij de commissie, kan de vergadering bijwonen en eventueel inspreken. Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
- Voortgang onderwerpen Beleidsnota Ouderen- en Gehandicaptenbeleid Oostzaan

- Stand van zaken Belbus en Wvg-vervoer
- Stand van zaken nieuwbouw/verbouw Lishof en De Kolk
De volgende vergaderingen van dit jaar vinden plaats op 11 juni, 3 september en 5 november. Allemaal op maandagen om 13.30 uur in De Lishof.

Openbare bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
- op 28 maart 2001 voor het plaatsen van een tweetal dakkapellen aan Jollenmakersweg 10,

- op 28 maart 2001 voor het plaatsen van een tweetal dakkapellen aan Lisweg 151,

- op 28 maart 2001 voor het plaatsen van een dakkapel aan Roemereiland 8,

- op 30 maart 2001 voor het oprichten van een garage schuur aan DE Haal 7.
De bovenvermelde stukken liggen voor een ieder ter inzage op de sector Grondgebiedzaken, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 tot 12.00 uur.

Burgerlijke stand
Overleden:
Jan Vonk, e.v. A. Wals, 73 jr Ondertrouwd:
J. Lukken en N. de Dood17 april 2001

Sinterklaasintocht 2001
Dit jaar zal Sinterklaas op 24 november Oostzaan bezoeken.

Openbare bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat:
1. de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen;
- op 28 februari 2001 voor het plaatsen van een dakkapel aan Paling 17,

- op 28 februari 2001 voor het plaatsen van een dakkapel aan Paling 19,

- op 02 april 2001 voor het uitbreiden van een woning aan Claes Compaeneiland 8,

- op 03 april 2001 voor het oprichten van een garage- berging aan De Haal 74,

- op 03 april 2001 voor het uitbreiden van een woning aan Jollenmakersweg 10,

- op 04april 2001 voor het oprichten van een tijdelijk schoolgebouw aan Irisstraat 15,

- op 09 april 2001 voor het plaatsen van een tweetal dakkapellen aan Rietschoot 136.

2. de volgende aanvraag om sloopvergunning is ontvangen ;
- op 23 maart 2001 voor het gedeeltelijk slopen van een woning aan Kerkbuurt 86,

- op 09 april 2001 voor het slopen van een garage-berging.
3 op 10 april sloopvergunning is verleend voor:
- het slopen van een berging aan Noordeinde 101.
4 op 02 april 2001 bouwvergunning is verleend voor:
- het uitbreiden van een woning aan Kerkstraat 153a, op 10 april 2001 bouwvergunning is verleend voor:
- het uitbreiden van een woning aan Claes Compaaneiland 14,
- het plaatsen van een tweetal dakkapellen aan Dokter Keijzerstraat 38
- het oprichten van een berging aan Noordeinde 101.
- het oprichten van een berging aan Westerstijfselmakerspad 22b. De bovenvermelde stukken liggen voor een ieder ter inzage op de sector Grondgebiedzaken, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 tot 12.00 uur.
Tegen de onder punt 3 en 4 vermelde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning / bouwtoestemming aan de aanvrager schriftelijk bezwaren indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 15, 1510 AA Oostzaan, onder vermelding van 'BEZWAARSCHRIFT'. Nadere informatie, ook over de exacte bezwaartermijnen, kunt u telefonisch verkrijgen bij de sector Grondgebiedzaken, cluster Bouwen, Wonen en Milieu, telefoon (075) 6847777.

Burgerlijke stand
Overleden:
Cornelia Emmy Rep, e.v. L. van 't Padje, 57 jaarreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie