Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Oostzaan

Datum nieuwsfeit: 09-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oostzaan


9 april 2001
Takken versnipperen
Als service voor de inwoners van Oostzaan, kunt u op 19 april 2001 uw takken/snoei-afval laten versnipperen. Indien u hiervan gebruik wil maken, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- de takken moeten "los" worden aangeboden
- de gezaagde/gesnoeide takken moeten in 1 richting liggen
- er mogen geen wortels tussen zitten
- de maximale hoeveelheid is 1m3
- de maximale dikte van het hout mag niet groter zijn dan 15 centimeter

- er mogen geen snijbloemen, losse bladeren e.d. tussen zitten (alleen houtige gewassen)

- de machine, ongeveer 2 meter breed, moet makkelijk bij het afval kunnen komen

- indien er niemand aanwezig is, moet het duidelijk zijn waar de takken liggen

- de snippers worden op uw erf gedeponeerd, zodat u het in uw tuin kunt verwerken of in uw GFT-container of compostvat kunt doen (er wordt niets meegenomen)

- er wordt gestart op 19 april 2001 en volgende dag(en), voor zolang de werkzaamheden duren

- er is niet aan te geven wanneer er bij een bepaald huisadres versnipperd wordt, dit is afhankelijk van het aanbod
- u kunt zich aanmelden door de bon in Regiokrant Kompas in in te vullen en op te sturen naar sector Grondgebiedzaken, Kerkbuurt 14 1511 BD Oostzaan. Deze dient uiterlijk 17 april 2001 in ons bezit te zijn. Aanmeldingen na deze datum worden niet meer in behandeling genomen Aanmelden kan tot uiterlijk 17 april.

Openbare bekendmaking
De gemeenteraad heeft in de vergadering van 12 maart 2001 de Algemene Subsidieverordening 2001 vastgesteld. De verordening zal van kracht worden op 1 april 2001.
De betrokken instellingen zijn over dit voornemen geinformeerd in de brief d.d. 7-2-2001.

Milieubesparend autorijden In drie delen wil de gemeente Oostzaan meer voorlichting geven over het autogebruik.
Onderhoud en reparaties
Goed onderhoud en afstelling van de motor zorgen voor minder milieuvervuiling.
Controleer regelmatig, bijvoorbeeld elke maand, de bandenspanning. Een goede bandenspanning bespaart een tank brandstof op jaarbasis, uitgaande van 15.000 km per jaar. Voor het vervangen van onderdelen kunt u kiezen voor gebruikte onderdelen. Onderdelen van een jaar oud zijn ongeveer 25 % goedkoper, van 4 of 5 jaar vaak meer dan 50%. Rijgedrag
Bij moderne benzineauto's (met injectie en katalysator) kunt u al bij 1500 tot 2000 toeren overschakelen naar een hogere versnelling. Als u een choke heeft, gebruik deze dan zo kort mogelijk. Vijf minuten 'choken' met een koude motor vervuilt evenveel als 150 km rijden met een warme motor.
Als u 120 km/h rijdt in plaats van 100 km/h verbruikt u ongeveer 20% meer brandstof, bij 140 km/h is het verbruik ruim 45% meer.

Huisvuilinzameling en mond- en klauwzeer Over de huisvuilinzameling in verband met de MZK hebben we vorige week huis-aan-huis een brief verspreid in de buurten waar het houden van vee voorkomt omdat we geen volledig en betrouwbaar overzicht hebben van alle Oostzaanse hobbyboeren. Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen, ook daar waar het dienstwoningen van veehouderijbedrijven betreft. Daarom volgt hier een globale samenvatting van de inhoud van die brief.

Wij kunnen ons voorstellen dat het aanbieden en legen van een minicontainer een ongewenste contactmoment tussen veehouderijbedrijven tot gevolg heeft met een mogelijk besmettingsgevaar. Om besmetting te voorkomen en om zorg te dragen voor een effectieve inzameling van huishoudelijke afvalstoffen, hebben wij het volgende standpunt ingenomen, gebaseerd op de standpunten van het ministerie van LNV en LTO Nederland:
1. Er is geen absolute noodzaak tot verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen;

2. Afgifte van huishoudelijke afvalstoffen door veehouders mag plaats vinden onder de volgende voorwaarden:
· Erfbetreding is verboden;
· De minicontainer dient aan de openbare weg te worden aangeboden;
· De minicontainer dient voor en na plaatsing aan de openbare weg te worden ontsmet.
Voor het ontsmetten van de minicontainer kan gebruik worden gemaakt van onder andere citroenzuur (verkrijgbaar bij bijvoorbeeld de dierenarts).
Wij vinden dat door het stellen van bovengenoemde regels de minicontainers niet als serieuze verspreidingsbron kunnen worden beschouwd.

Op grond van dit bovenstaande dragen aanbieders van het huishoudelijk afval zelf verantwoordelijkheid. Wij beseffen dat boeren uit oogpunt van vermijden van besmettingsgevaar hun minicontainers niet wensen aan te bieden. Op termijn kan dit leiden tot een ongewenste ophoping van huishoudelijke afvalstoffen op hun erf. Als deze situatie zich voordoet, kunnen zij contact met ons opnemen zodat we naar een betrouwbare en gewenste oplossing kunnen streven.

Commissie Ouderen, WVG-gerechtigden en Gehandicapten Deze commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Oostzaan over alle onderwerpen die de doelgroep van de commissie aangaan. In 2000 heeft de commissie een beleidsnota Ouderen- en Gehandicaptenbeleid Oostzaan vervaardigd met als onderwerpen Wonen, Zorg, Welzijn, Vervoer, Openbare Ruimte en Participatie. Deze onderwerpen worden nu stuk voor stuk aangepakt en besproken met ambtenaren en College, zodat er wat aan gedaan wordt. Als eerste staan nu de gehandicaptenparkeerplaatsen op de agenda. Daar moet een plan voor worden gemaakt, zodat er voldoende worden aangelegd in Oostzaan met de juiste afmetingen op de juiste plaats. De eerstvolgende vergadering van de Commissie Ouderen, Wvg-gerechtigden en Gehandicapten vindt plaats op maandag 9 april a.s. om 13.30 uur in De Lishof. Iedereen die zich betrokken voelt bij de commissie, kan de vergadering bijwonen en eventueel inspreken. Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
- Voortgang onderwerpen Beleidsnota Ouderen- en Gehandicaptenbeleid Oostzaan

- Stand van zaken Belbus en Wvg-vervoer
- Stand van zaken nieuwbouw/verbouw Lishof en De Kolk
De volgende vergaderingen van dit jaar vinden plaats op 11 juni, 3 september en 5 november. Allemaal op maandagen om 13.30 uur in De Lishof.

Openbare bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
- op 28 maart 2001 voor het plaatsen van een tweetal dakkapellen aan Jollenmakersweg 10,

- op 28 maart 2001 voor het plaatsen van een tweetal dakkapellen aan Lisweg 151,

- op 28 maart 2001 voor het plaatsen van een dakkapel aan Roemereiland 8,

- op 30 maart 2001 voor het oprichten van een garage schuur aan DE Haal 7.
De bovenvermelde stukken liggen voor een ieder ter inzage op de sector Grondgebiedzaken, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 tot 12.00 uur.

Burgerlijke stand
Overleden:
Jan Vonk, e.v. A. Wals, 73 jr Ondertrouwd:
J. Lukken en N. de Dood17 april 2001

Sinterklaasintocht 2001
Dit jaar zal Sinterklaas op 24 november Oostzaan bezoeken.

Openbare bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat:
1. de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen;
- op 28 februari 2001 voor het plaatsen van een dakkapel aan Paling 17,

- op 28 februari 2001 voor het plaatsen van een dakkapel aan Paling 19,

- op 02 april 2001 voor het uitbreiden van een woning aan Claes Compaeneiland 8,

- op 03 april 2001 voor het oprichten van een garage- berging aan De Haal 74,

- op 03 april 2001 voor het uitbreiden van een woning aan Jollenmakersweg 10,

- op 04april 2001 voor het oprichten van een tijdelijk schoolgebouw aan Irisstraat 15,

- op 09 april 2001 voor het plaatsen van een tweetal dakkapellen aan Rietschoot 136.

2. de volgende aanvraag om sloopvergunning is ontvangen ;
- op 23 maart 2001 voor het gedeeltelijk slopen van een woning aan Kerkbuurt 86,

- op 09 april 2001 voor het slopen van een garage-berging.
3 op 10 april sloopvergunning is verleend voor:
- het slopen van een berging aan Noordeinde 101.
4 op 02 april 2001 bouwvergunning is verleend voor:
- het uitbreiden van een woning aan Kerkstraat 153a, op 10 april 2001 bouwvergunning is verleend voor:
- het uitbreiden van een woning aan Claes Compaaneiland 14,
- het plaatsen van een tweetal dakkapellen aan Dokter Keijzerstraat 38
- het oprichten van een berging aan Noordeinde 101.
- het oprichten van een berging aan Westerstijfselmakerspad 22b. De bovenvermelde stukken liggen voor een ieder ter inzage op de sector Grondgebiedzaken, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 tot 12.00 uur.
Tegen de onder punt 3 en 4 vermelde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning / bouwtoestemming aan de aanvrager schriftelijk bezwaren indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 15, 1510 AA Oostzaan, onder vermelding van 'BEZWAARSCHRIFT'. Nadere informatie, ook over de exacte bezwaartermijnen, kunt u telefonisch verkrijgen bij de sector Grondgebiedzaken, cluster Bouwen, Wonen en Milieu, telefoon (075) 6847777.

Burgerlijke stand
Overleden:
Cornelia Emmy Rep, e.v. L. van 't Padje, 57 jaarreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...