Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Prolion geeft winstwaarschuwing uit

Datum nieuwsfeit: 09-04-2001
Bron: Prolion Holding
Zoek soortgelijke berichten
Prolion Holding
PERSBERICHT
9 april 2001

Prolion stelt winstverwachting bij tot EUR 1 miljoen ten gevolge van MKZ

Prolion Holding N.V. (Prolion) maakt bekend dat de nettowinst over het gehele boekjaar (eindigend op 30 juni 2001) naar verwachting circa EUR 1 miljoen zal bedragen. Als gevolg van stagnerende verkopen in West Europa in verband met Mond en Klauwzeer (MKZ) zal het bedrijfsresultaat over de tweede helft van het boekjaar circa break-even zijn. Prolion treft een voorziening van EUR 2,0 miljoen op leningen aan een tweetal distributeurs. Daardoor zal de nettowinst over de tweede helft van het boekjaar naar verwachting circa EUR 2,0 miljoen negatief bedragen.

Op 20 september 2000 heeft Prolion de verwachting uitgesproken dat de nettowinst voor het boekjaar eindigend op 30 juni 2001 zal verdubbelen (EUR 9,2 miljoen). Op 20 februari 2001 is voor het eerst MKZ geconstateerd in het Verenigd Koninkrijk. Bij de publicatie van de halfjaarresultaten op 28 februari 2001 is de eerder uitgesproken winstverwachting herhaald, waarbij is aangegeven dat de verkopen tijdelijk onder druk zouden kunnen komen als gevolg van MKZ. Op 12 maart 2001 is MKZ aangetroffen in Frankrijk en op 18 maart 2001 in Nederland. MKZ belemmert voor Prolion en haar distributeurs sindsdien de mogelijkheden tot verkoop en met name aflevering van melkrobots. Gezien de onzekere situatie die er op dit moment voor melkveehouders als gevolg van MKZ in West-Europa bestaat, zijn zij terughoudend in het nemen van investeringsbeslissingen. Dit geldt ook in die West-Europese landen waar geen MKZ is geconstateerd, zoals Denemarken en Duitsland. Dit zijn naast Nederland en Frankrijk belangrijke afzetmarkten voor Prolion. In Noord-Amerika en Japan ondervindt de verkoop geen hinder, maar de afzet in deze landen kan het wegvallen van de afzet in West-Europa niet compenseren.

MKZ heeft effect op het Europese Prolion netwerk van distributeurs en toeleveranciers. Voor een tweetal distributeurs, AMS Liberty Nederland B.V. en GM Liberty UK, zijn de gevolgen van MKZ ingrijpend. Door het wegvallen van de afzetmogelijkheden, kunnen zij leningen die door Prolion zijn verstrekt voor marketing doeleinden op dit moment niet conform afspraken aflossen. Gelet op de onzekere situatie met betrekking tot de gevolgen en duur van MKZ in deze landen treft Prolion voorzichtigheidshalve een voorziening op deze distributeurs van in totaal EUR 2,0 miljoen. Het totale bedrag aan leningen per 31 december 2000 aan deze twee distributeurs bedroeg EUR 3,8 miljoen. Met betrekking tot de handelsvorderingen op deze distributiemaatschappijen loopt Prolion een zeer beperkt risico. Deze vorderingen worden zeker gesteld door eigendomsvoorbehoud op geleverde melkrobots.

Het productieprogramma voor de tweede helft van het lopende boekjaar is aan de gevolgen van MKZ aangepast. Prolion verwacht circa 70 systemen te leveren aan distributeurs in deze periode, in plaats van de eerder gebudgetteerde 190 systemen. Prolion verwacht verder dat via haar distributienetwerk in totaal circa 100 systemen zullen worden verkocht aan melkveehouders in de tweede helft van het lopende boekjaar. Door minder te verkopen aan haar distributeurs dan deze naar verwachting zullen verkopen aan melkveehouders, kan Prolion de gewenste reductie van de tussenvoorraden bij distributeurs voor een belangrijk deel realiseren.

Als gevolg van MKZ voorziet Prolion een tijdelijke additionele financieringsbehoefte van maximaal EUR 10 miljoen voor werkkapitaalfinanciering. Hierover voert Prolion momenteel overleg met haar bankiers.

Hoewel de gevolgen van MKZ voor Prolion op korte termijn ingrijpend zijn, blijft de onderneming positief over de structurele vooruitzichten. Naast een bijdrage aan het welzijn van de boer en zijn veestapel, draagt de melkrobot bij aan een betere kwaliteitsbeheersing van de melkproductie op het melkveehouderijbedrijf. De structurele groeivooruitzichten voor de verkopen van melkrobots blijven onveranderd goed.

Bovenstaande vooruitzichten zijn gebaseerd op de situatie zoals die zich momenteel in West-Europa voordoet. Mocht MKZ zich verder in, voor Prolion belangrijke, West-Europese landen verspreiden, dan zal Prolion de situatie opnieuw beoordelen en zullen nadere mededelingen worden gedaan.

Directie Prolion Holding N.V.

Vijfhuizen, 9 april 2001

Voor nadere informatie:
First Financial Communications B.V.
Carina Hamaker
Tel: 020 5754015

Website:

www.prolion.nl

Profiel
Prolion, sinds juli 1997 genoteerd aan de Nieuwe Markt van Amsterdam, is gespecialiseerd in het ontwikkelen van systemen voor automatisering en procesbeheersing binnen de agri-food keten. Prolion's producten liggen op het gebied van biomechatronica, dat wil zeggen het combineren van mechanica en elektronica in processen waarbij "het leven" een sleutelrol speelt. Tot de productenrange van Prolion behoort onder meer het Automatisch Melk Systeem (AMS). Dit is een volledig geautomatiseerd systeem voor melkwinning in de stal, gebruikmakend van een met sensoren uitgeruste melkrobot. Prolion's organisatiemodel is gebaseerd op intensieve samenwerking met leveranciers van kennis en modules. De marketing wordt uitgevoerd in samenwerking met professionele marktpartijen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie