Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Schriftelijke mededeling ex art. 29 lid 6 Comptabiliteitswet

Datum nieuwsfeit: 09-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Schriftelijke mededeling ex art. 29 lid 6 Comptabiliteitswet,De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20017

2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

Datum

Uw brief (Kenmerk)

Ons kenmerk

9 april 2001

Fin 2001-99M

Onderwerp

Schriftelijke mededeling ex art. 29 lid 6 Comptabiliteitswet, ter zake de herplaatsing van aandelen in TNT Post Groep N.V..

Geachte voorzitter,

Hierbij informeer ik u mede namens de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over de gedeeltelijke herplaatsing van het resterende belang van de Staat der Nederlanden in TNT Post Groep N.V. (TPG). De bewuste transactie heeft plaats gevonden van 12 maart tot en met 20 maart jl.

Achtergrond

TPG was oorspronkelijk onderdeel van Koninklijke PTT Nederland N.V.(KPN). De verzelfstandiging van deze onderneming in 1989 werd in 1994 gevolgd door een beursgang. In 1996 heeft KPN het express en logistiek bedrijf TNT overgenomen. Vervolgens werd in 1998 KPN gesplitst in twee afzonderlijke ondernemingen, waarbij KPN zich uitsluitend richtte op de telefonie-activiteiten en TPG zich uitsluitend op post, express en logistiek activiteiten ging toeleggen. Elke onderneming bezit sinds dat moment een eigen beursnotering. De Staat bezat voor de transactie nog 43,3% van het geplaatste aandelenkapitaal van TPG.

TPG heeft zich met name de laatste jaren in snel tempo ontwikkeld van een nationaal postbedrijf tot een internationale dienstverlener die zijn omzet in toenemende mate genereert uit niet-postactiviteiten. Dit leidde tot een herbezinning van de rol van de Staat bij deze onderneming. Deze herbezinning is verwoord in de gezamenlijke brief van Staatssecretaris De Vries en ondergetekende d.d. 12 maart jl. (Kamerstuk 2000/2001, 27 638, nr. 1). Hieruit blijkt onder andere dat een groot aandelenpakket in handen van de Staat niet langer wenselijk of noodzakelijk is en dat een afbouw van het huidige pakket een daaruit vloeiende vervolgstap is.

Transactie en resultaat

Bij de transactie werden in totaal 40,25 miljoen aandelen herplaatst tegen een koers van EURO 22,50 per aandeel; de bruto opbrengst is derhalve ongeveer EURO 0,9 miljard (fl. 1.99 miljard). De opbrengst zal ten gunste komen van de staatsschuld en de daarmee bespaarde rentelasten minus de gederfde dividenden worden structureel conform de FES wet - ten gunste van het FES fonds gebracht. Het belang van de Staat in het geplaatste aandelenkapitaal van TPG is met deze transactie teruggebracht van 43,3% tot 34,9%.

De aandelen zijn alleen aan Europese institutionele beleggers aangeboden. De inschrijvingstermijn liep van 12 maart tot en met 15 maart. Dit waren turbulente dagen op de aandelenmarkten maar desalniettemin bleek het orderboek vier keer overtekend te zijn. Een belangrijke bijdrage aan dit resultaat werd geleverd door de uitstekende jaarcijfers die de onderneming publiceerde op 12 maart en de verkoopinspanning (roadshow) die het management daarna geleverd heeft.

Op 16 maart zijn de aandelen gealloceerd en op 20 maart vond de feitelijke levering plaats. Ongeveer tweederde van de aandelen is in Groot-Brittannië geplaatst. De overige aandelen zijn in belangrijke mate door Duitse, Italiaanse en Nederlandse institutionele beleggers gekocht.

De financieel adviseur van de Staat was Schroder Salamon Smith Barney en de plaatsing van de aandelen geschiedde door ABN-Amro Rothschild en Morgan Stanley Dean Witter.

Conclusie

Terugkijkend op deze transactie kan gesteld worden dat de transactie succesvol en op een zakelijke en verantwoordelijke wijze is gerealiseerd. Dit laatste is mede in het licht van een eventuele verdere herplaatsing van belang.

De Minister van Financiën,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie