Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoorden over het oprichten van een 'Drug Control Agency'

Datum nieuwsfeit: 10-04-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl/content.asp?Key=413214Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Personenverkeer, Migratie en Consulaire Zaken Afdeling Beleidscoördinatie Personenverkeer, Justititiële en Politiële Samenwerking Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 10 april 2001 Auteur E.H. Jensema

Kenmerk DPC-JP/69/01 Telefoon 070 - 348 6017

Blad /3 Fax 070 - 348 5046

Bijlage(n) 1 E-mail dpc-(jp@minbuza.nl)

Betreft Beantwoording vragen van de leden Apostolou en Koenders over het oprichten van een "Drug Control Agency" in en aan de grens van Tadzjikistan en Afghanistan

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 23 maart 2001 kenmerk 2000108380, waarbij gevoegd waren de door de leden Apostolou en Koenders overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U, mede namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, als bijlage dezes het antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens mevrouw Herfkens, Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, op vragen van de leden Apostolou en Koenders.

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de berichtgeving over het oprichten van een "Drug Control Agency" aan de grens tussen Tadzjikistan en Afghanistan door Rusland en de VN (UNDCP)gezamenlijk teneinde de drugssmokkel aldaar zoveel mogelijk een halt toe te roepen?

Antwoord

Van de oprichting van een "Drug Control Agency" aan de grens met Tadzjikistan en Afghanistan door Rusland en de UNDCP was ik op de hoogte.

Vraag 2

Kunt u een indicatie geven wanneer dit Agency ingesteld zal worden?

Antwoord

In de eerste fase van het project "Institution Building, Strategy Development and Improvement of Drug and Crime Control Measures in Tajikistan" (van juni tot december 1999) zijn de structuren en de juridische opzet van het agentschap ontwikkeld, is met de personeelswerving begonnen en zijn de toezichtmechanismen van het Office for Drug Control and Crime Prevention (ODCCP) op het agentschap verder uitgewerkt.

In de tweede fase (januari 2000 tot december 2000) is het agentschap voorzien van de nodige apparatuur om het zo snel mogelijk operationeel te maken. In april/mei 2000 werd een aanvang gemaakt met de drugscontrole activiteiten van het agentschap.

Vraag 3

Kunt u een beschrijving geven van de precieze taakvervulling van dit Agency? Klopt het dat de uitrusting van het Agency zodanig zal zijn dat gesproken kan worden van een soort "paramilitaire eenheid"?

Antwoord

Het agentschap, dat direct onder de President van Tadzjikistan valt, is met name gericht op rechtshandhaving, het onderscheppen van illegale handel en het vervolgen van de daders. Naast deze rechtshandhavende oriëntatie houdt het agentschap zich sinds kort ook bezig met vraagvermindering.

In 2000 heeft het agentschap in totaal 207 maal illegale drugstransporten onderschept, waarbij de vangsten uiteenliepen van heroïne tot wapens en munitie.

Met behulp van radio en televisie programma's is ernaar gestreefd de bevolking bewust te maken van de gevaren van drugsgebruik.

De organisatiestructuur van het agentschap bestaat uit vijf afdelingen: rechtshandhaving, algemene zaken, interne veiligheid, regionale departementen en een "Task Force". Deze "Task Force" is inderdaad een soort militaire organisatie.

Vraag 4

Bent u van mening dat de Nederlandse financiële steun die aan sociale projecten in deze regio gebonden was ten onrechte door UNDCP ter financiering van dit Agency zal worden gebruikt? Zo neen, waarom niet?

Antwoord

Aangezien de vraagverminderingsaspecten van het takenpakket van het Agency lange tijd slechts op papier bestonden, heeft Nederland UNDCP verzocht de Nederlandse bijdrage (NLG 1 miljoen, zacht geoormerkt voor vraagvermindering), die in eerste instantie aan het agentschap was toegekend, elders in te zetten. Daarbij gaat het om inzet voor het Global Programme for Assessing the Magnitude of Drug Abuse (GAP), bij voorkeur ten behoeve van het Caribisch gebied. Op 22 januari 2001 werd bevestiging ontvangen van de UNDCP Fund Raising Unit dat de bijdrage was ge-realloceerd ten gunste van het GAP.

Kenmerk
Blad /1

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie