Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Overleg ministers van justitie Nederland, Antillen en Aruba

Datum nieuwsfeit: 10-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Justitie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Justitie

10.04.01

Tripartite-overleg ministers van Justitie van Nederland, Nederlandse Antillen en Aruba

In het kader van het reguliere tripartite-overleg in Koninkrijksverband heeft minister A.H.Korthals van Justitie vandaag in Den Haag gesprekken gevoerd met zijn ambtgenoten van de Nederlandse Antillen en Aruba, de heren R.S.J.Martha en P.E Croes.

De ministers hebben gesproken over de werkzaamheden van de Gemengde Werkgroep ter voorkoming en bestrijding van drugssmokkel via nationale luchthavens en kennisgenomen van een eerste tussenrapportage. Zij kunnen zich vinden in de door de Werkgroep voorgestelde aandachtspunten en hebben afgesproken dat deze met voortvarendheid worden uitgewerkt in concrete aanbevelingen en actiepunten.

De ministers spraken ook over de komende diplomatieke conferentie die eind van dit jaar in Costa Rica zal worden gehouden teneinde te komen tot een "Regionale overeenkomst inzake maritieme rechtshandhaving". Een conferentie die door het ministerie van Buitenlandse zaken wordt georganiseerd. Er zijn diverse justitiële onderwerpen die nauw met deze concept-overeenkomst samenhangen (bijv.rechtshulpverlening). De ministers hebben daarom afgesproken deze aspecten te gaan inventariseren opdat deze nog in een vroegtijdig stadium in de voorbereiding van die conferentie aan de orde kunnen komen.

Uitvoerig werd stilgestaan bij de noodzakelijke uitvoeringswetgeving inzake het Internationaal Strafhof. De ministers zijn voornemens die wetgeving vóór 1 januari 2002 gereed te hebben , waarbij minister Korthals aan zijn ambtgenoten wetgevingsondersteuning heeft aangeboden. Dit alles gelet op het feit dat Nederland gastland is van het Strafhof.

Minister Korthals heeft zijn collega's ook uitgenodigd om zitting te nemen in de Koninkrijksdelegatie naar de Global Forum-II conferentie inzake corruptiebestrijding die van 28 - 31 mei a.s. in Den Haag zal worden gehouden.

Op uitnodiging van minister Martha zal het eerstvolgende tripartite-overleg in Willemstad plaatshebben in de laatste week van oktober 2001.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 10-04-2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie