Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Landbouwmechanisatiebranche verwacht omzetstagnatie door MKZ

Datum nieuwsfeit: 10-04-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PERSBERICHT

Nieuwegein, 10 april 2001

Bedrijven uit de branche verwachten gevolgen die lang merkbaar en enorm groot zijn.

Landbouwmechanisatiebranche verwacht minimaal 5 maanden omzetstagnatie door MKZ

Meteen na het uitbreken van de MKZ in Nederland is de verkoop en reparatie van machines en bedrijfsuitrusting tot een absoluut minimum gedaald. In de achterban van de Federatie AGROTECHNIEK zijn 80 fabrikanten, 40 importeurs en 400 dealers van landbouwmachines en bedrijfsuitrusting die direct of indirect met de gevolgen van MKZ te maken hebben of krijgen.

Verkoop nieuwe machines

Voor wat de verkoop van nieuwe machines betreft vinden er sinds de uitbraak nauwelijks of geen transacties plaats; de handel ligt grotendeels stil. Ten opzichte van de vergelijkbare periode (eerste drie maanden) in voorgaande jaren is er op dit moment een achterstand in de omzet van ongeveer 15%. Dit betekent een omzetverlies van ca. fl. 50 miljoen. Annuleringen van reeds gekochte machines vinden met name plaats in de geruimde gebieden (1-5 % van de periodeomzet). Fabrikanten draaien nog de normale capaciteit ter uitvoering van de bestaande orderportefeuille die dateert van voor de uitbraak.

De verwachting is dat de verkopen minimaal blijven tot het moment dat veehouders het vertrouwen hebben dat in Nederland het MKZ gevaar bezworen is. Dit kan nog geruime tijd duren. Veel ondernemingen die aangesloten zijn bij de Federatie AGROTECHNIEK verwachten dat de stagnatie minimaal 4 tot 5 maanden zal duren. De verloren omzet zal nauwelijks goedgemaakt kunnen worden, mede omdat het teeltseizoen over 5 maanden ver gevorderd is. Ook het volgende seizoen zal door oude voorraden belangrijk onder druk staan.

Service en onderhoud

Service en onderhoud vinden slechts in hoognodige gevallen plaats omdat monteurs slechts bij levensbedreigende situaties veehouderijbedrijven mogen bezoeken. Dit betekent dat preventief onderhoud (onderhoudsabonnementen etc.) in het geheel niet, en reparaties minimaal, uitgevoerd worden. De activiteiten die nog plaats vinden gaan gepaard met veel extra kosten (ontsmetten, reiskosten, telefoon thuiswerk etc.). Voor de mechanisatiebedrijven en landelijk opererende bedrijven met onderhoudsmonteurs schat de Federatie AGROTECHNIEK het omzetverlies en extra kosten op ca. fl. 2,5 miljoen per dag.

Export

De export naar belangrijke markten voor de mechanisatiefabrikanten zoals Denemarken en Duitsland is moeizaam. Uit te leveren machines moeten ontsmet worden of afname wordt tot nader order geweigerd. Bezoek uit Nederland wordt niet op prijs gesteld zodat marktbewerking niet mogelijk is. Dit vormt op termijn een bedreiging voor de orderportefeuille van de fabrikanten, aldus de Federatie AGROTECHNIEK. De terugval in de export en de stagnatie op de binnenlandse markt zullen langdurig merkbaar zijn. De fabrikanten vrezen voor eind 2001/begin 2002 een erg kleine orderportefeuille. Het gevolg hiervan is onderbezetting van het productieapparaat.

Werktijdverkorting

Genoemde zaken hebben er toe geleid dat veel bedrijven uit de achterban van de Federatie AGROTECHNIEK werktijdverkorting hebben aangevraagd. De verschillen tussen bedrijven lopen uiteen van geen mensen thuis in de productiebedrijven, tot 95% van de mensen thuis in de bedrijven die landelijk melktechniek leveren, stalinrichters of dealerbedrijven die regionaal opereren in de toezichtsgebieden. Al met al schat de Federatie AGROTECHNIEK dat er 2000 mensen uit de branche thuis zitten als gevolg van de MKZ crisis. Als deze situatie lang gaat duren dreigt het gevaar dat schaars personeel met hoogwaardige kennis de branche verlaat of zelfs dat uiteindelijk ontslagen het gevolg zijn. Onderhoud en service van bedrijven uit de achterban zijn onmisbaar voor de identificatie en registratie van dieren alsmede voor de gecertificeerde levering van melk.

Schade

De financiële gevolgen van MKZ zijn enorm. Uiteraard dienen in de eerste plaats de veehouders adequaat geholpen te worden. Voorts is het ook belangrijk dat bedrijven zoals die uit de mechanisatiesector bijgestaan worden bij deze schade die het normale ondernemersrisico ver overstijgt. Het Besluit van 28 maart (maatregelen fiscale sfeer) dat het ministerie van Financiën genomen heeft is ook van toepassing op bedrijven uit de toeleverende sectoren, waaronder die uit de mechanisatiesector. Alhoewel op zich ontoereikend vindt de Federatie AGROTECHNIEK dit een belangrijk gebaar en gaat zij er vanuit dat ook toekomstige regelingen deze brede werking zullen hebben. De Federatie meent dat voor de MKZ crisis de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen van toepassing moet worden verklaard, ook voor de mechanisatiesector. De Federatie spreekt de overheid nadrukkelijk aan op het uitgangspunt dat geen gezond bedrijf buitensporige schade mag lijden of failliet mag gaan door de MKZ crisis.

In de Federatie AGROTECHNIEK zijn verenigd COM (Centraal Orgaan Mechanisatiebedrijven), NATI (Nederlandse Agro Technische industrie, VHL (Vereniging voor Handelaren in landbouwwerktuigen en tractoren), VIMPOLTU (Vereniging voor importeurs en distributeurs van trekkers, landbouw-, tuinbouw- en tuin en parkmachines) en VEMI (Vereniging van fabrikanten en importeurs van Melktechniek, automatisering en Informatica). In totaal zijn er 1200 bedrijven aangesloten bij de Federatie AGROTECHNIEK met in totaal 12.000 medewerkers. De secretariaten zijn gevestigd in het gebouw van de Metaalunie in Nieuwegein.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie