Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vandaag in de Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 10-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.* update 8.30 uur.

dinsdag 10 april 2001

VERENIGDE VERGADERING DER STATEN-GENERAAL

De Eerste Kamer en de Tweede Kamer komen om 13.00 uur in een Verenigde Vergadering bijeen in verband met de toestemmingswet voor het huwelijk van Prins Constantijn en Laurentien Brinkhorst.

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op dinsdag 10 april om 14.00 uur.

Bij aanvang van de vergadering heeft het wekelijkse mondelinge vragenuur plaats. Hierna stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast en volgen stemmingen.

Ten slotte debatteert de Kamer naar aanleiding van de volgende algemeen overleggen tussen:

-de vaste Commissies voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken, Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de ministers De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Korthals (Justitie) en de staatssecretarissen Ybema (Economische Zaken) en Vliegenthart (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de evaluatie van het EK2000 met betrekking tot organisaties die zich bezig hebben gehouden met de voorbereiding en uitvoering (dit overleg had plaats op 29 maart jongstleden);

-de vaste Commissies voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en minister Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over permanente bewoning van recreatieverblijven en langkampeerders (dit overleg had plaats op 4 april jongstleden);
-de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over het (her-) plaatsen van arbeidsgehandicapten in het arbeidsproces. Door middel van uitbreiding en vereenvoudiging van subsidieregelingen en samenvoeging van een aantal maatregelen in één wet wordt de plaatsing bevorderd (dit overleg had plaats op 5 april jongstleden).

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Verkeer en Waterstaat: 15.30 tot ca. 17.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over lichte spoorverbindingen (lightrail) en de aanleg van nieuwe stations.

Buitenlandse Zaken: 15.30 tot ca. 18.30 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) en minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) over:

-het Nederlands beleid ten aanzien van de Grote Merenregio in Afrika (Zaïre, Rwanda en Burundi);
-de Nederlandse hulprelatie met Zambia, Rwanda, Ethiopië en Eritrea;

-het advies van de Adviescommissie Internationale Vraagstukken (AIV) over Afrika;

-de uitkomst en het vervolg van de Stockholm-conferentie inzake de orkaan Mitch (Midden-Amerika van eind oktober en begin november 1998).

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 16.00 tot ca. 18.00 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over veranderingen van Landinrichtingsinstrumenten waardoor het wettelijk wordt toegestaan om grond te ruilen. Hierdoor wordt het mogelijk om op een snelle, meer eenvoudiger en goedkopere manier grond op de vastgestelde plaats in bezit te krijgen.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Buitenlandse Zaken: 16.00 tot ca. 18.00 uur - Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met minister Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) en staatssecretaris Benschop (Buitenlandse Zaken) over vergaderingen van de ministers van Milieu van de lidstaten van de Europese Unie

Financiën: 16.15 tot ca. 17.45 uur Van Someren-Downerzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Zalm (Financiën) over het bijstellen van het huidige beleid ten aanzien van commissarissen van overheidswege, door middel van een duidelijke scheiding van publieke en private taken.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 16.30 tot ca. 17.30 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Hermans en staatssecretaris Adelmund (beiden Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over verschillende onderwerpen met betrekking tot leraren. Er wordt onder meer gesproken over de krapte op de arbeidsmarkt en de zij-instroom van leerkrachten in het onderwijs (voortzetting van het algemeen overleg van 29 maart jongstleden).

Verkeer en Waterstaat en Financiën: 18.00 tot ca. 20.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Zalm (Financiën) en staatssecretaris De Vries (Verkeer en Waterstaat) over:
-het verkleinen van de overheidsdeelname binnen de TNT Post Groep NV door de verkoop van een aandelenpakket van de Staat;

-de vestiging van postagentschappen.
Buitenlandse Zaken, Defensie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 19.00 tot ca. 21.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken)en minister De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over de inzet van politie en Koninklijke Marechaussee bij internationale civiele politie-operaties.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN


*Europese Zaken: 14.30 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: procedure.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 15.45 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Justitie: 16.00 tot ca. 18.00 uur A027
Agenda: gesprek met vertegenwoordigers van het kernteam Programma Versterking Rechterlijke Organisatie (PVRO) over projectversterking van de rechterlijke organisatie.

Economische Zaken: 16.30 uur Aletta Jacobszaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Economische Zaken, Financiën, Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 16.30 uur - Dreeskamer

Agenda: procedure.

Economische Zaken: 17.15 tot ca. 18.15 uur Aletta Jacobszaal
Agenda: gesprek met vertegenwoordigers van de Nederlandse Mededingingsautoriteit en de Dienst uitvoering toezicht energie (NMA/Dte). Door de NMA wordt onder meer toezicht gehouden op de concurrentiepositie van het bedrijfsleven. De Dte houdt onder meer toezicht op wettelijke prijsafspraken op het gebied van energie.

AANBIEDINGEN

De voorzitter van de vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij neemt om 13.15 uur een petitie in ontvangst uit handen van de burgermeester van Heerde inzake de problematiek rond mond- en klauwzeer (hal Plein 2).

De voorzitter van de vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij neemt om 13.45 uur een petitie in ontvangst uit handen van vertegenwoordigers van Transport Logistiek Nederland inzake de problematiek rond mond- en klauwzeer (hal Plein 2).


KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken ontvangen vanaf 09.45 uur de uitvoerend directeur van UNICEF mevrouw Carol Bellamy (Kappeyne van de Coppellozaal).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie