Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tractebel doet bod op aandelen GTI

Datum nieuwsfeit: 11-04-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Brussel, Bunnik 11 april 2001

Vriendschappelijk openbaar bod Tractebel op alle gewone aandelen GTI

Tractebel en GTI delen mede dat de verwachting gewettigd is dat overeenstemming kan worden bereikt over een openbaar bod van Tractebel op alle gewone aandelen van GTI. Zodra de overeenstemming bereikt is, zal Tractebel een vriendschappelijk openbaar bod uitbrengen op GTI. Het is de bedoeling van Tractebel om de activiteiten van GTI samen te voegen met de activiteiten van dochteronderneming Fabricom Groep die betrekking hebben op technische installaties, onderhoud en beheer in de Benelux. Tractebel, energiepijler van Suez, beoogt hiermee haar aanbod van energiegerelateerde en industriële diensten aan haar klanten in Europa te versterken. De Hoofddirectie en de Raad van Commissarissen van GTI ondersteunen het openbare bod.

De voorgenomen transactie
De uitgangspunten van de voorgenomen transactie zijn: · Een vriendschappelijk openbaar bod wordt uitgebracht op alle uitstaande gewone aandelen GTI nv, waarvan het volledige kapitaal op Euronext Amsterdam genoteerd staat. · Per gewoon aandeel GTI (ex dividend) zal een bedrag van EUR 37 in contanten worden geboden. Hierbij zijn de huidige aandeelhouders nog gerechtigd tot het voorgestelde dividend over de resultaten van het jaar 2000 van EUR 1,44 per aandeel, dat begin mei zal worden uitgekeerd. · Ten opzichte van de gemiddelde slotkoers van het gewone aandeel GTI over de afgelopen 30 beursdagen, gecorrigeerd voor het voorgestelde dividend 2000, vertegenwoordigt het bod een premie van 53%.

De definitieve voorwaarden van het bod zullen bekend worden gemaakt in het biedingsbericht, dat naar verwachting in mei zal gepubliceerd worden. Daarin zullen de exacte condities van het bod worden opgenomen, alsmede de voorwaarden waarvan de gestanddoening van het bod afhankelijk is. Een van die voorwaarden zal zijn dat tenminste 95% van de gewone aandelen GTI wordt aangemeld. De vooropgestelde transactie impliceert een waarde van ongeveer EUR 330 miljoen voor 100% van de aandelen van GTI.

Strategische overwegingen: een sterke combinatie

Tractebel is van plan de activiteiten van Fabricom Groep die betrekking hebben op technische installaties, onderhoud en beheer in de Benelux samen te brengen met de activiteiten van GTI. De aldus ontstane combinatie wordt een sterke speler op het gebied van technische dienstverlening op de Benelux-markt, met een voorziene jaaromzet over 2001 van ongeveer EUR 2,3 miljard. De activiteiten van GTI en Fabricom Groep vullen elkaar perfect aan, zowel wat betreft de technische vakgebieden als de regionale spreiding. GTI richt zich op de technische dienstverlening in de sectoren utiliteit (= tertiaire sector), industrie en infrastructuur in Nederland -waar het een leidende speler is- en in België waar het zich succesvol positioneert. In 2000 behaalde GTI een omzet van EUR 903 miljoen en een nettoresultaat van EUR 25,4 miljoen. De onderneming telt bijna 9.500 medewerkers. Fabricom Groep is binnen diezelfde sectoren een vooraanstaande speler in België en is reeds lang actief op de Nederlandse markt. In 2000 realiseerde Fabricom Groep een totale omzet van EUR 3,2 miljard, waarvan EUR 1,1 miljard voor de afvalactiviteiten en EUR 1 miljard in de activiteiten die betrekking hebben op technische installaties, onderhoud en beheer in de Benelux; deze laatste activiteiten vertegenwoordigen ongeveer 10.000 medewerkers. Na de nieuwe oriëntering van haar afvalactiviteiten versterkt Fabricom Groep nu haar kernactiviteiten. De geplande acquisitie van de vier Franse industriële dienstenbedrijven van GTM (omzet EUR 2 miljard) valt eveneens in dit kader. Na afloop van deze acquisitie en het bod op GTI zal Fabricom Groep circa EUR 5 miljard omzet realiseren, met ongeveer 50.000 medewerkers. Overeenkomstig haar strategie bevestigt Tractebel hierdoor haar aanbod van energiegerelateerde en industriële diensten aan de Europese klanten. Het versterkt haar netwerk en speelt in op de groeiende vraag naar een multi-site en multi-services dienstverlening, in het bijzonder vanwege de grote klanten; die streven steeds meer naar een nauwe band met een beperkt aantal leveranciers in een lange termijn perspectief.

Philippe Casier, CEO van Fabricom Groep : "De versterkte positie in de Benelux, dankzij de nieuwe combinatie met GTI, verhoogt ook het groeipotentieel van Fabricom Groep in Europa. De nieuwe combinatie vormt een sterke thuisbasis voor verdere internationale groei meer bepaald richting Centraal en Noord-Europa. De overname van GTI zal de internationale slagkracht van Tractebel verhogen."

De sterke complementariteit tussen GTI en Fabricom Groep schept een interessante werkgever. Dankzij ondermeer de gecombineerde know-how ontstaan ruimere carrièreperspectieven voor het bestaande en te werven personeel. GTI, die bewezen heeft op eigen kracht een leidende positie op de thuismarkt te kunnen veroveren, acht een verdere - internationale - groei noodzakelijk om haar positie verder uit te bouwen. Het feit dat Tractebel een koploper is wat betreft het aanbieden van energie en diensten op internationaal niveau, maakt de samenwerking voor GTI zeer aantrekkelijk. Jan Westerhoud, voorzitter van de hoofddirectie GTI : "Deze aansluiting bij Fabricom Groep leidt tot een aanzienlijke meerwaarde voor al onze stakeholders. Gezien de sterke positie die GTI in combinatie met Fabricom inneemt, zal een belangrijke invulling gegeven worden aan de verdere groei van de onderneming. Hierdoor zullen wij in Europa een leidende positie innemen in de technische dienstverlening."

Organisatie

Na afloop van het openbaar bod zal Dhr. Westerhoud, als voorzitter van de Hoofddirectie van GTI, lid worden van het Algemeen Directiecomité van Fabricom Groep, dat wordt voorgezeten door Dhr. Casier, CEO van Fabricom Groep en lid van het Algemeen Directiecomité van Tractebel. Er zal een stuurgroep gecreëerd worden, samengesteld door twee directieleden van Fabricom Groep en twee van GTI, om, onder het voorzitterschap van Dhr. Westerhoud, de verdere strategie en organisatiestructuur van de activiteiten van Fabricom Groep die betrekking hebben op technische installaties, onderhoud en beheer in de Benelux, te definiëren en implementeren.

Sociale consequenties

Mede in het licht van een tekort op de markt voor gekwalificeerd technisch personeel en het feit dat beide ondernemingen zowel geografisch als qua activiteiten complementair zijn, zal de voorgenomen transactie geen negatieve consequenties hebben voor de werkgelegenheid bij de betrokken ondernemingen. Volgende stappen

De fusiecommissie van de SER (Sociaal Economische Raad) en de betrokken vakorganisaties zijn heden van de plannen op de hoogte gesteld. Het bod zal worden aangemeld bij de Europese mededingingsautoriteiten. De centrale ondernemingsraad van GTI is ingelicht en zal om advies worden gevraagd. Het biedingsbericht zal naar verwachting in mei gepubliceerd worden. GTI zal een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders houden om het bod toe te lichten.

Adviseurs

In opdracht van beide partijen onderzocht JBR Management Consultants de strategische aspecten van de combinatie. ABN AMRO Corporate Finance treedt op als financieel adviseur van Tractebel; Kempen & Co treedt op als financieel adviseur van GTI.

Persconferentie

Toelichting op de aangekondigde transactie zal vandaag om 11u30 worden gegeven door Philippe Casier, lid van het Algemeen Directiecomité van Tractebel en CEO van Fabricom Groep, en Jan Westerhoud, voorzitter van de Hoofddirectie van GTI, tijdens een gezamenlijke persconferentie in Hotel The Grand in Amsterdam, simultaan te volgen in het Dorint hotel te Brussel.

Voor nadere informatie:
Tractebel GTI nv
Jacques Van Hee
Externe Communicatie TractebelPeter C.M. Bassa
Directeur Concernmarketing en Communicatie
Troonplein 1 1000 Brussel - BelgiëKosterijland 50, 3981 AJ Bunnik ; postbus 210, 3980 CE Bunnik - Nederland Tel + 32 2 510 73 48+ 31 30 656 94 57
Fax + 32 2 510 73 88+ 31 30 656 94 15
Mob + 32 475 27 01 82+ 31 6 22 40 73 82
e-mail : jacques.van-(hee@tractebel.cominfo)@gti-group.com Website: www.tractebel.comwww.gti-group.com
Jan Van Brabant
Investor Relations Tractebel
Tel + 32 2 518 65 99
Fax + 518 62 85
e-mail : (jan.vanbrabant@tractebel.com)
Pierre Gallet
Fabricom Groep
Tel + 32 2 370 37 20
Fax + 32 2 332 02 72
e-mail : (pierre.gallet@groupe.fabricom.be)

Profiel van de betrokken ondernemingen

GTI richt zich op technische dienstverlening in de utiliteit, industrie en infrastructuur in de Benelux. GTI ontwikkelt integrale oplossingen: van ontwerp tot en met realisatie, onderhoud en beheer, in alle voorkomende technische disciplines. GTI vervult deze functies voor haar opdrachtgevers via een netwerk van eigen werkmaatschappijen, samenwerkingsverbanden en strategische allianties. GTI heeft de kennis, ervaring en omvang om de meest uiteenlopende projecten uit te kunnen voeren. GTI ontwikkelt zich tot een marktgerichte organisatie waarin alle aspecten van technische dienstverlening geïntegreerd of op deelgebieden kunnen voorkomen. GTI-bedrijven behandelen zowel grote en complexe projecten als kleinere en eenvoudiger projecten. Kernbegrippen in de dienstverlening van GTI zijn betrouwbaarheid, kwaliteit, flexibiliteit en verantwoordelijkheid. GTI heeft bijna 9.500 medewerkers in dienst en beschikt over een netwerk van 90 bedrijven in Nederland en België. Deze bedrijven zijn georganiseerd in de sectoren GTI Utiliteit, GTI Industrie, GTI Infratechniek en GTI België. GTI heeft de Benelux als thuismarkt, maar is wereldwijd actief waar opdrachtgevers dat vragen. Het aandeel GTI is genoteerd aan de effectenbeurs van Amsterdam Exchanges.

Fabricom Groep is actief op het vlak van energiegerelateerde en industriële dienstverlening. Dit omhelst volgende activiteiten:
1) elektrische installaties en automatisatiesystemen:
- installatie van sterk- en zwakstroom voor industrie, overheid en tertiaire sector bvb. petrochemische nijverheid in de haven van Antwerpen
- industriële automatisatiesystemen
bvb. assemblagelijnen voor versnellingsbakken van Renault
- logistieke systemen (interne transportsystemen, bagagebehandeling) bvb. luchthaven van Gatwick

2) piping, mechanische montage en industrieel onderhoud:
- modulebouw en montage van zware industriële leidingen bvb. geprefabriceerde modules voor de on-shore gasterminal in Karsto, Noorwegen
- nabijheidsactiviteiten in industriële montage en process-onderhoud bvb. petrochemisch bedrijf DSM in Nederland

3) klimaatregeling en technisch beheer.

- installatie van airconditioning en koelsystemen bvb. installatie air conditioning op de Millennium-schepen, Chantiers de l'Atlantique
- beheer van technische installaties op lange termijn bvb. luchthaven van Athene

Fabricom Groep heeft het vermogen om gevarieerde en aanvullende technieken te integreren, en om in te spelen op de vraag van industriële klanten naar een multi-site en multi-services aanbod. Fabricom Groep vormt een geografisch wijd vertakt net van dienstverlenende ondernemingen met honderden lokale vestigingen in 10 Europese landen: België, Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje, Hongarije, Polen, Noorwegen, Luxemburg. Haar personeelsleden zijn actief op talloze lokaties bij de klanten, zodat deze op een gepersonaliseerde dienstverlening kunnen rekenen. Na afloop van de geplande acquisitie van de vier Franse industriële dienstenbedrijven van GTM (omzet EUR 2 miljard) en het bod op GTI zal Fabricom Groep circa EUR 5 miljard omzet realiseren, met ongeveer 50.000 medewerkers. Tractebel is een wereldwijd energie- en dienstenbedrijf , actief in meer dan 100 landen op het vlak van elektriciteit en gas, en tevens op het gebied van energie- en industriële diensten, engineering en technische installaties. Het bedrijf telt 75.000 medewerkers . Tractebel noteerde in 2000 een stijging van 27,2% van het netto lopend resultaat (aandeel Tractebel) en realiseerde een omzet van EUR 18,8 miljard, een verhoging van bijna 60% tegenover het voorgaande jaar. Tractebel is de energiepijler van Suez.

Niet voor distributie in de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Japan en Australië.


Tractebel n.v. GTI nv
Troonplein 1 Kosterijland 50, 3981 AJ Bunnik;
B-1000 Brussel (België) postbus 210, 3980 CE Bunnik (NL)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...