Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tijdelijk exportverbod MKZ 2001

Datum nieuwsfeit: 11-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

www.minlnv.nl

MIN LNV: Tijdelijk exportverbod MKZ 2001

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op artikel 9 van Richtlijn 85/511/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 november 1985 tot vaststelling van gemeenschappelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer (PbEG L 315) en op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);
Gelet op de artikelen 30, eerste en vierde lid, 31 en 80 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder beschikking: Beschikking 2001/223/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 maart 2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Nederland (PbEG L 82).

Artikel 2

1. In afwijking in zoverre van de Regeling uitvoerverbod vee en bepaalde dierlijke producten mond- en klauwzeer 2001 is het buiten het grondgebied van Nederland brengen van
a. vers vlees van runderen, schapen, geiten, varkens en andere evenhoevigen;
b. vleesproducten, die zijn bereid van vlees van runderen, schapen, geiten, varkens en andere evenhoevigen;
c. melk;
d. melkproducten;
e. rundersperma, varkenssperma en sperma van schapen en geiten, als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling handel levende dieren en levende producten, alsmede sperma van andere evenhoevigen; f. embryo's van runderen, varkens, schapen en geiten, als bedoeld in artikel 10.1 van de Regeling handel levende dieren en levende producten, alsmede embryo's van andere evenhoevigen; g. eicellen van runderen, varkens, schapen, geiten en ander evenhoevige dieren;
h. huiden van runderen, varkens, schapen, geiten en ander evenhoevige dieren;
i. mest;
j. bloed- en bloedproducten, afkomstig van runderen, varkens, schapen, geiten en ander evenhoevige dieren;
k. reuzel en gesmolten vet, afkomstig van runderen, varkens, schapen, geiten en ander evenhoevige dieren;
l. darmen, afkomstig van schapen, geiten en varkens; m. schapenwol, haar van herkauwers en varkenshaar; n. diervoeders en grondstoffen voor diervoeders en o. andere producten, afkomstig van runderen, varkens, schapen, geiten en ander evenhoevige dieren;
verboden.

2. Het in het eerste lid bedoelde verbod is niet van toepassing indien:

- de producten, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, een behandeling hebben ondergaan overeenkomstig artikel 3, tweede lid, van de beschikking;

- de producten, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, een behandeling hebben ondergaan overeenkomstig artikel 5, tweede lid, onderdeel c, van de beschikking;

- de producten bedoeld in het eerste lid, onderdeel h, een behandeling hebben ondergaan overeenkomstig artikel 7, tweede lid.
- de producten, bedoeld in het eerste lid, onderdeel j, een behandeling hebben ondergaan overeenkomstig artikel 8, tweede lid, onderdeel b, van de beschikking;

- de producten, bedoeld in het eerste lid, onderdeel k, een behandeling hebben ondergaan overeenkomstig artikel 8, tweede lid, onderdeel c, van de beschikking;

- het product, bedoeld in het eerste lid, onderdeel l, een behandeling heeft ondergaan overeenkomstig artikel 8, tweede lid, onderdeel d, van de beschikking;

- het product, bedoeld in het eerste lid, onderdeel m, een behandeling heeft ondergaan overeenkomstig artikel 8, tweede lid, onderdeel e, van de beschikking;

- de producten, bedoeld in het eerste lid, onderdeel n, halfvochtig en gedroogd voeder voor gezelschapsdieren betreffen en wordt voldaan aan artikel 8, tweede lid, onderdeel f, van de beschikking;
- de producten, bedoeld in het eerste lid, onderdeel o, een behandeling hebben ondergaan overeenkomstig artikel 8, tweede lid, onderdeel g, van de beschikking.

Artikel 2
Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijk exportverbod mond- en klauwzeer 2001.

Artikel 3
Deze regeling wordt op 11 april 2001 om 17:30 uur bekendgemaakt aan de media en treedt onmiddellijk daarna in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

Toelichting voor Staatscourant
De onderhavige regeling behelst een exportverbod van alle dierlijke producten van evenhoevigen uit Nederland. Aanleiding daarvoor is de ontdekking van het mond- en klauwzeer virus in het plaatsje Ee, in de gemeente Dongeradeel, onder de rook van Dokkum (zie daarover de Regeling toezichtsgebied Ee mond- en klauwzeer 2001). De regeling betreft een voorzorgsmaatregel in afwachting van de uitkomsten van de lopende traceringsonderzoeken.
De onderhavige regeling verbiedt alle export van dierlijke producten van evenhoevigen uit geheel Nederland. Het verbod is niet van toepassing indien het product (aantoonbaar) een dusdanige behandeling heeft ondergaan dat het virus is afgedood. Ten aanzien van de vereiste behandeling wordt aansluiting gezocht bij de op grond Beschikking 2001/223/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 maart 2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Nederland (PbEG L 82) voorgeschreven behandelingen (artikel 2, tweede lid).
Met de in artikel 2, eerste lid, gebezigde zinsnede 'In afwijking in zoverre' is tot uitdrukking gebracht dat de onderhavige regeling de Regeling uitvoerverbod vee en bepaalde dierlijke producten mond- en klauwzeer 2001 ten algemene onverlet laat, maar op onderdelen een verscherping inhoudt. Op grond van laatstgenoemde regeling blijft onder meer gelden dat de export van vee is verboden en dat . samengevat . het brengen van producten van het gebied I naar het gebied II, als bedoeld in voornoemde beschikking, niet is toegestaan.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

11 apr 01 17:33

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie