Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorlichting Stadskanaal over nieuwe voorrangsregel

Datum nieuwsfeit: 11-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Stadskanaal


Algemeen gemeentelijk nieuwsvervolg voorpagina

De nieuwe voorrangsregel geldt alléén voor gelijkwaardige kruisingen

Er zijn heel wat kruisingen waarvoor duidelijk geregeld is wie er voorrang heeft. Stoplichten, voorrangsborden, haaientanden, inrit-/uitritconstructies maken daar meteen duidelijk wie er voorrang heeft. Datzelfde geldt voor een kruising tussen een verharde en een onverharde weg, daar gaat al het verkeer op de verharde weg altijd voor. Op deze kruisingen verandert er niets!
Op de meeste kruisingen en T-splitsingen is de voorrang niet apart geregeld. Voor deze kruisingen is de nieuwe voorrangsregel '.... rechts gaat voor' bedoeld.
Door de invoering van de nieuwe regel voor deze kruisingen verbetert de duidelijkheid en de uniformiteit van voorrangsregels in Nederland en worden bestuurders van fietsen, brommers, paarden, enzovoorts gelijkwaardig aan andere bestuurders. Bovendien sluit hierdoor de Nederlandse regelgeving aan op de Europese en dat is wel zo handig.

Je moet het geven, mag het nooit nemen, kunt het krijgen, maar hébt het niet: VOORRANG

Voorrang is geen recht. Het is van groot belang dat fietsers, bromfietsers, ruiters, etc per 1 mei 2001 geen voorrang némen, als ze op gelijkwaardige kruisingen van rechts komen, maar eerst goed opletten of ze voorrang krijgen. Oogcontact met medeweggebruikers kan daar een belangrijke rol bij spelen. Wees er altijd op bedacht dat bestuurders misschien geen voorrang (kunnen) verlenen. Neem bij twijfel geen risico en laat de ander gewoon voorgaan. Zorg bovendien voor een goede verlichting en reflectie op de (brom)fiets. Voor bestuurders van motorvoertuigen betekent het dat ze nog oplettender moeten zijn bij het naderen van een gelijkwaardige kruising. Met name voor chauffeurs van vrachtauto's zijn fietsers in bepaalde situaties minder zichtbaar. Fietsende kinderen en soms ook ouderen kunnen uit onzekerheid daarnaast onverwachte acties ondernemen. Ook de (brom)fietsers kunnen impulsief handelen.

Campagne

Voorrangsregels verander je niet zomaar, daar komt heel wat bij kijken. Iedereen moet tenslotte weten dat de situatie wijzigt. Daarom is de overheid een grootscheepse voorlichtingscampagne gestart om iedereen op de hoogte te stellen van de veranderingen. De campagne hanteert de kreet: 'Geef het door, rechts gaat voor'. Er zijn spotjes op radio en TV, maar er zijn ook folders, buitenreclame, advertenties en een website waar je de informatie nog eens rustig na kunt lezen: www.geefhetdoor.nl. Omdat jongeren minder bekend zijn met de voorrangsregels, krijgen zij in de campagne extra aandacht. Voor het basis- en voortgezet onderwijs is lesmateriaal beschikbaar en er worden brochures en posters op de scholen verspreid. Ook gemeenten, waterschappen en provincies doen mee. Want zij zijn tenslotte medeverantwoordelijk voor de verkeersveiligheid op hun eigen wegen. Voor gemeentelijke informatie kunt u bellen naar 0599 - 631 631.

Sluiting gemeentehuis

11 april 2001

Op vrijdag 13 april (Goede Vrijdag) en maandag 16 april (Tweede Paasdag) is het gemeentehuis gesloten. Ook het telefonisch spreekuur van de afdeling Sociale Zaken komt dan te vervallen.
De burgerlijke stand is zaterdag 14 april uitsluitend geopend voor aangifte van overlijden, 's morgens van 09.00 tot 10.00 uur.Bekendmaking wijziging belastingverordening 2001

28 maart 2001

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat de gemeenteraad op 26 maart 2001 de tarieventabel, behorende bij de "Legesverordening Stadskanaal 2001" heeft gewijzigd. De wijziging betreft de verlaging van het tarief van de paspoortleges en gaat in op
1 april 2001.
De wijzigingsverordening treedt in werking op de vijfde dag na de datum van bekendmaking en ligt kosteloos ter inzage in het publieksbureau van het gemeentehuis. Wij kunnen u op verzoek een afschrift van de belastingverordening verstrekken.

Nog zes telefooncellen in gemeente Stadskanaal

4 april 2001

KPN Telecom heeft de gemeente geconfronteerd met het feit dat de exploitatie van openbare telefooncellen dermate verliesgevend is dat opheffing de enige mogelijkheid is. De telefooncellen worden veel te weinig gebruikt en zijn daarom onrendabel geworden. Belangrijkste oorzaak van het verminderde gebruik van de telefooncellen is de opkomst van de mobiele telefonie.

Doordat de KPN verplicht is om voor iedere 5000 inwoners één openbare telefooncel te handhaven, kunnen er in de gemeente Stadskanaal nog zes telefooncellen blijven staan. Het betreft de telefooncellen aan de Nederlandlaan, Europalaan, Navolaan en Dwarsspitting in Stadskanaal en die aan de Marktstraat in Musselkanaal en de Dorpsstraat in Onstwedde.

De enige mogelijkheid voor de gemeente om meer cellen te handhaven is het garant staan voor de exploitatieverliezen van f 6.000,00 per cel per jaar. Het college denkt met de voorgestelde spreiding van de zes resterende telefooncellen zoveel mogelijk inwoners te kunnen bedienen die van openbare telefooncellen afhankelijk zijn.Ophalen huisvuil

4 april 2001

16 april is het Tweede Paasdag. Op deze dag wordt er geen huisvuil opgehaald. Op die plaatsen waar normaal op maandag het huisvuil wordt opgehaald, wordt dit nu gedaan op de dinsdag 17 april. In de andere wijken wordt het huisvuil opgehaald volgens het normale schema. Voor verdere informatie kunt u ook uw afvalkalender raadplegen. Wanneer u geen afvalkalender meer hebt, kunt u deze tijdens kantooruren gratis afhalen bij het publieksbureau in het gemeentehuis.

Bijzondere bijdrage in de huurlasten

11 april 2001

Het recht op huursubsidie voor de periode 1 juli 2000 tot en met 30 juni 2001 wordt voornamelijk bepaald door de hoogte van het totale belastbare gezinsinkomen over 1999.

Bent u of één van uw medebewoners in 2001 echter sterk achteruitgegaan in uw netto maandinkomen, dan kunt u misschien in aanmerking komen voor een bijdrage in het kader van de Vangnetregeling huursubsidie. De inkomensdaling kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door werkloosheid, overlijden of door een wijziging in de samenstelling in uw huishouden.

Als uw belastbaar inkomen in 1999 20% hoger ligt dan uw huidig inkomen dan is het raadzaam om een bijzondere bijdrage in de huurlasten aan te vragen.

Om voor de bijzondere bijdrage in aanmerking te komen moet u wel voldoen aan de overige eisen die gelden voor de huursubsidie, zoals de hoogte van de huur en de waarde van het vermogen.

De bijzondere bijdrage kunt u binnen drie maanden na de inkomensdaling bij de gemeente aanvragen. De bijdrage wordt telkens voor maximaal drie maanden toegekend. U kunt na deze periode weer een vervolgaanvraag indienen.
Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met de intake van de dienst sociale zaken Zij zijn op werkdagen tussen 09.00 en 10.00 uur te bereiken. Ook als u een aanvraag wilt indienen kunt u zich melden bij de intake van het Publieksbureau.

Overige Gemeentelijke Nieuws items

Algemeen nieuws
Mededelingen
Ruimtelijke ordening
Vergaderingen
Vergunningen
Verleende vergunningen en ontheffingen
Wegwerkzaamheden

Gemeente uitgaven

De Spreekbuis, dit voorlichtingsblad van de gemeente verschijnt tien keer per jaar.

Gemeentegids verkrijgbaar in het Publieksbureau van het gemeentehuis en bij het Bureau Voorlichting.

Stadsplattegrond verkrijgbaar in het Publieksbureau van het gemeentehuis en bij het Bureau Voorlichting.

homepage - regelen - beslissen - weten - nieuws - reageren - zoeken

© Gemeente Stadskanaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie