Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorzitter en projectdirecteur Raad Vastgoed benoemd

Datum nieuwsfeit: 11-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financiën
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: benoeming voorzitter en projectdirecteur Raad voor VastgoedPersberichtnr.


01/108


Den Haag

11 april 2001

Voorzitter en projectdirecteur RAad voor vastgoed benoemd

De oud directeur-generaal van Rijkswaterstaat, dr.ir. Gerrit Blom,

is door de minister van Financiën

voorgedragen als voorzitter van de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid (RVR).

Drs.ir. Koos van der Vaart is benoemd tot projectdirecteur van de facilitaire projectdirectie Vastgoed.

De heer Blom was van 1989 tot 1998 directeur-generaal Rijkswaterstaat. Daarnaast is of was hij lid van diverse commissies waaronder, de Raad voor Ruimtelijke Ordening en Milieu, Stuurgroep Grote Rivieren, Nationale Havenraad, vice-voorzitter Rijks Planologische Commissie en vice-voorzitter van de Commissie voor de milieueffectrapportage.

De heer Van der Vaart was tot nu toe plaatsvervangend directeur Wetgeving Directe Belastingen van het Directoraat-generaal voor Fiscale Zaken van het Ministerie van Financiën en als projectleider nauw betrokken bij de belastingherziening 2001. Van 1988 tot 1994 was hij als lid van de Tweede Kamer o.m. lid van de vaste commissies van Financiën en Milieubeheer.

Op 15 december 2000 heeft de ministerraad de Nota Grondbeleid vastgesteld. Als vervolg op de Stuurgroep Activabeheer wordt daarin de oprichting van een Raad voor Vastgoed Rijksoverheid voorgesteld. De deelnemende departementale organisaties zijn Dienst Landelijk Gebied(LNV), Rijkswaterstaat (V&W), Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (Defensie), Domeinen (Financiën) en de Rijksgebouwendienst (VROM).

Bij de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid staat voorop het doelmatig aankopen, verkopen en beheren van vastgoed voor het Rijk, om tijdig en tegen zo laag mogelijke kosten vastgoed beschikbaar te hebben om publieke doelstellingen te realiseren.

De Raad voor Vastgoed Rijksoverheid zal bestaan uit een voorzitter, secretaris (directeur projectdirectie Vastgoed) en vijf leden, t.w. de directeuren (-generaal) van de betrokken departementale diensten.

De facilitaire organisatie Vastgoed wordt samengesteld uit medewerkers van de vijf departementen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie