Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweede ronde Woonzorgstimuleringsregeling van start

Datum nieuwsfeit: 11-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Zoek soortgelijke berichten
Hierbij ontvangt u één of meerdere berichten voor de categorie Wonen. Tweede ronde Woonzorgstimuleringsregeling van start (11/04/01 12:19:19) Tweede ronde Woonzorgstimuleringsregeling van start In de maanden april en mei kunnen weer subsidie-aanvragen bij het ministerie van VROM worden ingediend voor vernieuwende projecten die wonen, zorg en dienstverlening combineren. Voor deze tweede ronde van de Woonzorgstimuleringsregeling is in totaal 25 miljoen gulden beschikbaar. De eenmalige bijdrage aan een project kan oplopen tot 1 miljoen gulden. De Woonzorgstimuleringsregeling van VROM en VWS richt zich op de samenwerking tussen bijvoorbeeld woningcorporaties en zorginstellingen. Doel is een gevarieerd en op de vraag toegesneden aanbod van woon-zorgarrangementen te stimuleren, zodat mensen die zorg of begeleiding nodig hebben langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
De regeling is sinds 1 oktober 2000 van kracht en heeft een looptijd van drie jaar. In totaal heeft staatssecretaris Remkes van VROM hiervoor 130 miljoen beschikbaar gesteld.
Categorieën
In de komende ronde is subsidie mogelijk voor twee soorten projectkosten:

kosten van voorbereiding en ontwikkeling van een project, bijvoorbeeld het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. Voor deze categorie projectvoorstellen is deze keer 3 miljoen gulden beschikbaar.
de extra uitvoeringskosten van een concreet project, zoals extra investeringen in (ver)bouwactiviteiten, technologische vernieuwingen (domotica), een betere afstemming tussen vraag en aanbod, een betere samenwerking tussen woningcorporatie en zorginstellingen of een betere informatievoorziening voor klanten. Hiervoor is 22 miljoen gulden uitgetrokken. Om projectvoorstellen van zo hoog mogelijke kwaliteit te stimuleren, is in de subsidieronde een element van competitie ingebouwd. Alle aanvragen worden na afloop van de indieningstermijn gelijktijdig beoordeeld. Dan vindt eerst de selectie plaats van plannen die aan de eisen van de regeling voldoen. Als het budget ontoereikend is om die aanvragen te honoreren, worden de projectvoorstellen onderling vergeleken op punten als de mate van betrokkenheid van de doelgroep, de intensiteit van samenwerking tussen de partijen uit de verschillende sectoren, de kosten-batenverhouding en de mate van verdere toepasbaarheid van het project.
Kennis
Naast het budget voor de tweede ronde is dit jaar ook 4 miljoen gulden beschikbaar voor de kosten van kennisverzameling en -overdracht over woonzorgprojecten die al gerealiseerd zijn. Projectvoorstellen in deze categorie kunnen het hele jaar door worden ingediend en worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld.
Eisen
Wil een project voor subsidie in aanmerking komen, dan moet er allereerst sprake zijn van een goede afstemming tussen wonen, zorg en/of dienstverlening. De vraag van de burger dient daarbij het uitgangspunt te zijn. Ten tweede moet het gaan om een samenwerkingsverband tussen twee of meer niet-winstbeogende instellingen uit de verschillende sectoren van wonen, zorg en/of dienstverlening. Naast woningcorporaties en (thuis)zorginstellingen valt daarbij ook te denken aan organisaties van ouderen of gehandicapten en vereniging van appartementseigenaren.
Ook moet het een innovatief project zijn, bijvoorbeeld een project waarbij vernieuwende bouw- of woontechnische voorzieningen worden toegepast, zoals domotica. Andere voorbeelden zijn projecten die op een vernieuwende manier het aanbod op de vraag van mensen afstemmen of die een betere samenwerking tussen woningcorporaties en zorginstellingen mogelijk maken. Verder is er geen subsidie-aanvraag mogelijk voor lopende uitvoeringsprojecten en kennisprojecten. Voor deze twee categorieën moet de aanvraag dus voor de start van het project bij VROM binnen zijn. Voor lopende voorbereidingsprojecten is het wel mogelijk subsidie aan te vragen, maar dan wel voordat het project is afgerond.
Tenslotte geldt dat de betrokken partijen zo veel mogelijk bijdragen aan de projectkosten die niet door de subsidie gedekt zijn. Eerste ronde
In de eerste ronde van de regeling zijn bijna 400 projectvoorstellen ingediend. Naar verwachting maakt staatssecretaris Remkes eind april bekend welke daarvan subsidie krijgen.
Informatie
Meer informatie over de Tijdelijke woonzorgstimuleringsregeling is te vinden op: www.minvrom.nl/wzsr
(bron: www.minvrom.nl/minvrom/pagina.html?id=4107)


-- Op de volgende link kunt u uw persoonsgegevens wijzigen en/of bekijken:
-- www.minvrom.nl/minvrom/pagina.html?id=2565
--

-- Mocht u deze mail onaangekondigd gekregen hebben, stuur dan een e-mail naar:
-- mailto:persmail@cdc.cs.minvrom.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie