Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Groningen

Datum nieuwsfeit: 11-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Groningen
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 11 april 2001 Besluitenlijst nr.13

1. GS hebben de aangepaste voordracht behorende bij het beleidsplan "Toeristisch Groningen een karaktervol perspectief" vastgesteld. De oorspronkelijke voordracht is tijdens de behandeling in de statencommissievergadering Economische Zaken van 22 februari jl. teruggetrokken door de gedeputeerde wegens onverwachte bezwaren van enkele fracties. De nu vastgestelde voordracht is in redactionele zin aangepast en de tekst van de nota is op één onderdeel na, namelijk "groei om de groei" ongewijzigd gebleven. De voordracht en het beleidsplan worden 10 mei a.s. behandeld in de commissie en 30 mei a.s. in de vergadering van Provinciale Staten.

2. GS stellen een bedrag van 45.900,- beschikbaar voor de uitvoering van een tweetal landschapsherstelprojecten in het kader van het inrichtingsprogramma Middag-Humsterland. Voor meer informatie, zie persbericht nr.70, d.d. 10-04-01.

3. GS hebben de gemeenten en diverse instellingen in de provincie Groningen uitgenodigd om mee te dingen naar de Stimuleringsprijs Integraal Veiligheidsbeleid 2001, met als thema "Jeugd en Ruimte". Voor meer informatie, zie persbericht nr.71, d.d. 10-04-01.
4. GS hebben besloten een subsidieverzoek van de Badminton sectie Friesland voor de organisatie van een trainingskamp voor jonge talentvolle spelers uit de drie noordelijke provincies af te wijzen, omdat het verzoek niet voldoet aan de subsidiecriteria.
5. GS hebben besloten een subsidie van 5.950,- te verlenen aan de Wetenschapswinkel Economie van de RUG voor een onderzoek naar de zogenaamde Trendbreukformule. Onderzocht wordt of deze formule breder toepasbaar is om de afzet van biologische producten te verhogen.

6. GS hebben besloten opdracht te verlenen aan dhr.Drion om onderzoek te doen naar de mogelijk nieuwe werkwijze voor cultuureducatie, zoals beschreven in de onlangs vastgestelde cultuurnota. Dit onderzoek resulteert onder meer in een algemeen en regiospecifiek plan van aanpak. De kosten van het onderzoek bedragen 20.200,-.
7. GS hebben besloten een subsidieverzoek van Voetbalvereniging Lycurgus Groningen voor de organisatie van het 9e Klaas Haas Toernooi af te wijzen omdat het verzoek niet voldoet aan de subsidiecriteria.

8. GS hebben besloten een subsidieverzoek van Schietvereniging 's Lands Weerbaarheid voor de aanschaf van een nieuw richtkijkerssysteem voor visueel gehandicapten af te wijzen omdat het verzoek niet past binnen de subsidiecriteria.
9. GS hebben besloten een subsidie van 2.150,- te verlenen aan de wadvogelwerkgroep van Avifauna voor een zestal te houden tellingen in 2001. Deze activiteiten leveren een belangrijke bijdrage aan het provinciale natuurbeleid en het provinciale biologisch meetnet. Tevens heeft het een educatieve functie voor de vrijwilligers.

10. GS hebben besloten een wijzigingsplan van de gemeente Scheemda voor het oprichten van een 2e bedrijfswoning aan de Vogelzangsterweg in Scheemda niet goed te keuren. Het plan is strijdig met de Wet Geluidhinder (binnen de zone van een gaslocatie) en met de voorschriften van het geldende bestemmingsplan.

11. GS hebben het RAK (Ruilverkaveling met een Administratief Karakter) Appingedam-Delfzijl, de Nota Bedenkingen en Commentaar en de daaruit voortvloeiende planaanpassingen vastgesteld.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie