Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Afspraken bestrijding MKZ in N.O.-Fryslân en de Marne

Datum nieuwsfeit: 11-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Friesland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Persberichten

Afspraken breed bestuurlijk overleg bestrijding mond- en klauwzeer N.O.-Fryslân en gem. de Marne

Hedenmiddag (woensdag 11 april 2001) zijn in het zogenaamde Breed Bestuurlijk Overleg afspraken gemaakt over de bestrijding van de mond- en klauwzeer in Noordoost Fryslân en een deel van de gemeente Marne. Bij dit overleg waren aanwezig vertegenwoordigers van de Friese gemeenten in Noordoost Fryslân, Groningse gemeente De Marne, politie, ministerie van LNV, Openbaar Ministerie, NLTO, RVV, wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân.

Tijdens dit overleg onder voorzitterschap van de Friese Commissaris van de Koningin
drs. E.H.T.M. Nijpels zijn de volgende afspraken gemaakt:


1. Evenementen c.a.

- Binnen de tien kilometerzone (het toezichtsgebied) wordt op de organisatoren van evenementen c.a. een dringend beroep gedaan om evenementen op te schorten of af te gelasten. Voor zover deze oproep niet slaagt moet worden overwogen om de vergunning/ontheffing niet te verlenen respectievelijk in te trekken. Deze afweging wordt door de betrokken burgemeester respectievelijk het college gemaakt. Deze gedragslijn geldt voor een periode van drie weken..


- Ten aanzien van evenementen c.a. buiten de tien kilometerzone heeft de provincie besloten om provinciale bijeenkomsten c.a. in het buitengebied alleen doorgang te laten vinden voor zover opschorting of afgelasting tot onherstelbare juridische consequenties leidt. De gemeenten wordt geadviseerd eenzelfde terughoudendheid te betrachten. Ten aanzien van door derden te organiseren evenementen wordt eveneens terughoudendheid geadviseerd om onnodige risicos te voorkomen.


- De gemeente Dongeradeel heeft scholen in de buitendorpen gesloten tot en met tweede Paasdag (16 april 2001). Geadviseerd wordt om deze lijn te volgen binnen de tienkilometerzone. Tevens wordt geadviseerd om ontsmettingsmaatregelen te nemen bij de scholen en andere openbare gebouwen.


2. Huisvuil en overig afval.
Op dit moment is de inzameling van afval binnen de tweekilometerzone in beginsel gestaakt. De gemeente Dongeradeel zal in overleg met Afvalsturing Friesland bezien hoe hier concreet mee wordt omgegaan. Binnen de tienkilometerzone dient afval aan de openbare weg te worden aangeboden, vanwaar het kan worden opgehaald. Tevens dient gezorgd te worden voor noodzakelijke ontsmetting.


3. Recreatievaart.
Binnen de twee kilometerzone geldt op grond van de gemeentelijke noodverordening een vaarverbod. Overige (doorgaande) vaarwegen worden niet afgesloten. Wel geldt voor de recreatievaart het advies om niet af te meren aan groene oevers. NB: er geldt te allen tijde in de gehele provincie een verbod tot het betreden van weilanden voor zover deze behoren tot bedrijven waar evenhoevigen worden gehouden. Feitelijk betekent dit een verbod om aan te meren.


4. Wegwerkzaamheden.
Binnen de tienkilometerzone worden deze werkzaamheden tot 23 april 2001 gestaakt. In de loop van week 16 wordt bezien of verlenging van deze gedragslijn noodzakelijk is. Noodwerkzaamheden kunnen alleen uitgevoerd worden na overleg met de desbetreffende burgemeester.


5. Personele maatregelen.
Medewerkers van gemeenten binnen de tienkilometerzone en de provincie die tevens evenhoevigen houden (zgn. hobbyboeren) wordt dringend verzocht de noodzakelijke ontsmettingsmaatregelen in acht te nemen. Het verdient aanbeveling om bij de bedrijfsgebouwen ontsmettingsmaatregelen te treffen. Aan de overige gemeenten wordt geadviseerd een soortgelijke gedragslijn te volgen.


6. Afsluiten wegen.
Binnen de tweekilometerzone zijn de wegen op grond van de gemeentelijke noodverordening afgesloten.
Binnen de tienkilometerzone worden, naar van inzicht van betrokken gemeenten de wegen/paden die door weilanden lopen, afgesloten. Bij voorkeur vindt de afsluiting plaats door fysieke middelen. De politie houdt verscherpt toezicht op het vervoersverbod in deze zone en hoopt zo het verbod te kunnen handhaven. Voor het gebied buiten de tienkilometerzone wordt geen advies tot afsluiting gegeven. Voor zover afsluiting door gemeenten hier noodzakelijk wordt geacht, wordt voorafgaand overleg met NLTO geadviseerd. De zeedijken vallen voor een deel binnen de tienkilometerzone. Het gehele gebied blijft toegankelijk. Daar waar schapen lopen is betreding op grond van de landelijke regelgeving verboden.


7. Overig.
Muskusrattenbestrijding binnen de tienkilometerzone blijft gestaakt. Daarbuiten zullen de komende week de fuiken worden geleegd bij weilanden waar geen vee loopt. Zoveel mogelijk zullen de vangers overleg plegen met de betrokken agrariërs. Er zullen geen nieuwe fuiken worden geplaatst.

Milieuvluchten worden uitgesteld. Voor zover dergelijke vluchten geen uitstel dulden vindt voorafgaand overleg met de betrokken burgemeester plaats.

De regeling omtrent de compartimentering is vooralsnog ongewijzigd gebleven, behalve voor het gebied binnen de tienkilometerzone. Deze regeling is bij alle gemeenten bekend.

De ruimplicht voor evenhoevigen binnen de twee kilometerzone geldt ook voor zogenaamde hobbyboeren. Deze zijn niet alle bekend. Daarom roept LNV hobbyboeren op, zich te melden bij hun gemeente voor zover zij binnen de zonering wonen.

7. Communicatie.
Alle voorlichting geschiedt in principe door en onder verantwoordelijkheid van LNV.
Centraal nummer LNV is 0800-1556.
Nummer NLTO voor buiten de tien kilometerzone: 0512-305100. Voor binnen de tien kilometerzone is een speciaal nummer beschikbaar. De betrokken agrariërs krijgen hierover nog bericht. LNV heeft nog een apart nummer voor mensen, die een brief ontvangen waarin staat dat hun bedrijf verdacht is. Ze verwijzen voor het overige naar de website: www.minlnv.nl. alsmede naar de directie voorlichting van LNV in Den Haag.

LNV zal een klankbordgroep met agrariërs oprichten. Voorts is besloten om vooralsnog dagelijks een Breed Afstemmingsoverleg te houden. Daarbij zijn aanwezig: OM, politie, de burgemeesters van Dongeradeel, Dantumadeel, De Marne en Kollumerland c.s., de provincie Frieslân, AID, RVV, LNV, NLTO en Wetterskip Fryslân. Er zal contact worden gelegd met de provincie Groningen.

Eerstvolgende vergadering van het Breed Overleg MKZ is 12 april 2001, 14.00 uur, Golden Tulip Drachten.

Nummer: 062
Datum: 11-4-2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...