Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

MKZ vastgesteld in Anjum

Datum nieuwsfeit: 12-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Wijzingen Regeling toezichtsgebied Ee mond- en klauwzeer 2001 dd.12-04-2001 14:00 uur

12 april 2001

Toelichting

In het plaatsje Anjum, gelegen in het ingesloten gebied rondom Ee, is een besmetting met mond- en klauwzeer geconstateerd. De onderhavige regeling strekt er toe de omvang van het toezichtsgebied rondom Ee aan te passen door wijziging van het in de bijlage omschreven gebied.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op artikel 9 van Richtlijn 85/511/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 november 1985 tot vaststelling van gemeenschappelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer (PbEG L 315) en op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224); Gelet op de artikelen 17, 30, eerste en vierde lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel I

De bijlage bij de Regeling toezichtsgebied Ee mond- en klauwzeer 2001 wordt vervangen door de bijlage bij deze regeling.

Artikel II

Deze regeling wordt op 12 april 2001 om 14:00 uur bekendgemaakt aan de media en treedt onmiddellijk daarna in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

overeenkomstig het door de Minister genomen besluit, Directeur-Generaal, J. F. de Leeuw

Bijlage bij de Regeling toezichtsgebied Ee mond- en klauwzeer 2001
* Vanaf de veerpont Holderd de Waddenzee volgend in oostelijke richting tot Groninger Wad.
* Vanaf Groninger Wad de Kustweg aansluiting op Westpolder.
* Westpolder volgend in noordoostelijke richting tot de Kolhamsterweg.
* Kolhamsterweg volgend in zuidelijke richting overgaand in Schapenweg.
* Schapenweg volgend in zuidelijke richting tot de Noorderstraat (Ulrum).
* De Noorderstraat (Ulrum) volgden in oostelijke richting overgaand in Leensterweg.
* Leensterweg volgend in oostelijke richting tot de Singel.
* De Singel volgend in zuidelijke richting overgaand in de Tilweg.
* De Tilweg volgend in zuidelijke richting overgaand in de Zoutkamperweg.
* Zoutkamperweg volgend in westelijke richting overgaand in de Churchilweg .
* Churchilweg volgend in westelijke richting tot de Vishalstraat.
* Vishalstraat volgend in zuidelijke richting tot Reitdiep.
* Reitdiep volgend in zuidoostelijke richting tot Munneke Zijlsterried.
* Munnekezijlsterried volgend in zuidwestelijke richting tot de Stadsweg (Lauwerzijl) N388.
* Stadsweg (Lauwerzijl) N388 volgend in zuidelijke richting tot de Wester Waarddijk.
* De Wester Waarddijk volgend in zuidwestelijke richting tot de Pieterzijlsterweg.
* De Pieterzijlsterweg volgend in zuidelijke richting tot de N355 Friesestraatweg.
* N355 Friesestraatweg volgend in westelijke richting tot de Heirweg.
* De Heirweg volgend in zuidwestelijke richting tot de Stationsweg.
* De Stationsweg volgend in zuidelijke richting tot het Van Starkenborgh Kanaal.
* Het Van Starkenborgh Kanaal volgend in zuidwestelijke richting overgaand in het Prinses Margriet Kanaal tot de N369 Heger Dyk (Kootstertille).
* De N369 Heger Dyk volgend in noordwestelijke richting overgaand in De Koaten tot de N355 Rykswei.
* De N355 Rykswei volgend in westelijke richting overgaand in de N355 Rijksstraatweg tot de N361 Westerdijk (Rijperkerk).
* De N361 Westerdijk volgend in noordwestelijke richting overgaand in de N361 Trijnwaldsterdijk tot de Nieuwestraatweg.
* De Nieuwestraatweg volgend in noordoostelijke richting overgaand in de Kaetsjemuoi Wei tot de Kerkweg.
* De Kerkweg volgend in oostelijke richting tot de Rietveldsweg.
* De Rietveldsweg volgend in noordelijke richting tot de Rietveld.
* De Rietveld volgend in noordwestelijke richting overgaand in de Tussendammen overgaand in de Klokhuizerweg overgaand in de Hikkaaderdyk overgaand in de Harstawei tot de Oosterbeintumerweg.
* De Oosterbeintumerweg volgend in noordoostelijke richting tot de Farebuorren.
* De Farebuorren volgend in noordwestelijke richting overgaand in oostelijke richting overgaand in de Hogedijk.
* De Hogedijk volgend in noordelijke richting tot de N357 Ljouwerterdyk.
* De N357 Ljouwerterdyk volgend in noordoostelijke richting tot de N358 Bjimsterwei.
* De N358 Bjimsterwei volgend in noordwestelijke richting overgaand in de Grândyk tot de veerpont Holderd
DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

overeenkomstig het door de Minister genomen besluit, Directeur-Generaal, J. F. de Leeuw

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie