Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wijziging exportverbod vee en dierlijke producten wegens MKZ

Datum nieuwsfeit: 12-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Wijziging exportverbod dd.12-04-2001 18:00 uur

12 april 2001

Toelichting

Op 11 april 2001 is de regeling Tijdelijk exportverbod mond- en klauwzeer 2001 in werking getreden naar aanleiding van de ontdekking van een geval van mond- en klauwzeer in Friesland. Inmiddels heeft de Europese Commissie, bij beschikking van diezelfde datum, de beschikking 2001/223/EG van 21 maart 2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Nederland (PbEG L 82) gewijzigd. Op grond van die gewijzigde beschikking is de uitvoer evenhoevigen en van dierlijke producten uit heel Nederland ook op grond van de commissie-beschikking niet meer toegestaan, doordat het Nederlandse grondgebied is geplaatst op bijlage I bij die beschikking. Deze - aldus gewijzigde - beschikking is met de Regeling uitvoerverbod vee en bepaalde dierlijke producten mond- en klauwzeer 2001 dynamisch geïmplementeerd in de Nederlandse rechtsorde. De regeling Tijdelijk exportverbod mond- en klauwzeer 2001 kan daarom komen te vervallen.

Op grond van de beschikking en de Regeling uitvoerverbod vee en bepaalde dierlijke producten mond- en klauwzeer 2001 is de export uit Nederland evenhoevigen en dierlijke producten verboden. Voor bepaalde producten is export onder strikte voorwaarden, bijvoorbeeld na het uitvoeren van een bewerking, toegestaan. De Nederlandse autoriteiten leggen thans de laatste hand aan de daarvoor vereiste uitvoeringsorganisatie.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

overeenkomstig het door de Minister genomen besluit, Secretaris-Generaal, mr. T.H.J. Joustra

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op artikel 9 van Richtlijn 85/511/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 november 1985 tot vaststelling van gemeenschappelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer (PbEG L 315) en op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224); Gelet op de artikelen 30, eerste en vierde lid, 31 en 80 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel I

De regeling Tijdelijk exportverbod mond- en klauwzeer 2001 wordt ingetrokken.

Artikel II

Deze regeling wordt op 12 april 2001 om 18:00 uur bekendgemaakt aan de media en treedt onmiddellijk daarna in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

overeenkomstig het door de Minister genomen besluit, Secretaris-Generaal, mr. T.H.J. Joustra

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie