Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Presentatie onderzoek: 'Rehabilitatie als praktijk'

Datum nieuwsfeit: 12-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Trimbos Instituut

Nieuwsflits

4|01 Nummer 4 , 5 april 2001


Rehabilitatie als praktijk

Rehabilitatie is een vorm van begeleiding van mensen met chronisch psychiatrische problemen. Ondanks gedeelde idealen (zoals: empowerment van cliënten, vermaatschappelijking van de zorg) blijkt rehabilitatie heel verschillend gestalte te krijgen. Dit blijkt uit een etnografisch onderzoek verricht door het Trimbos-instituut in twee psychiatrische ziekenhuizen. Op 12 april worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd op het congres Rehabilitatie in de Praktijk in Muziekcentrum Vredenburg te Utrecht. Het congres wordt georganiseerd door de Centrale RINO-groep, tel. (030) 230 61 10. Op dit congres wordt de voorzet gegeven voor een discussie over de wenselijke ontwikkeling van rehabilitatie in Nederland.
De etnografische invalshoek van de studie evalueert geen effecten, maar biedt een blik op de dagelijkse praktijk. Zichtbaar wordt hoe rehabilitatie in actie vorm krijgt, dus niet alleen in mooie voornemens. Rehabilitatie in de psychiatrische ziekenhuizen kent specifieke problemen. Is het APZ voor deze cliënten vooral bedoeld als een behandelinstelling, in principe gericht op tijdelijk verblijf, of is het ook een veilige haven en woonplaats voor cliënten waar ze mogen blijven als ze dat willen? De onduidelijkheid over de functie van het APZ voor deze cliënten blijkt uit de ongunstige randvoorwaarden voor het ontwikkelen van rehabilitatie: schaarste in personeel en reorganisaties doorkruisen de in- en uitvoering van rehabilitatie. Inhoudelijk verschillen de rehabilitatiepraktijken doordat in het ene ziekenhuis de rehabilitatie gericht is op de ontwikkeling van de individuele cliënt (verzelfstandiging, toekomst gerichtheid, training van vaardigheden, ontwikkeling van gezonde kanten). In het tweede ziekenhuis richten de rehabilitatiewerkers zich sterker op herstel en behoud van het sociale netwerk van een cliënt. In het eerste ziekenhuis verandert de cliënt en bereikt hij of zij maatschappelijke integratie door zo zelfstandig mogelijk buiten het ziekenhuis te functioneren. In het andere ziekenhuis verandert vooral het netwerk, en als er een stabiel netwerk is, is het van minder belang dat de cliënt verandert of verhuist. Zelfstandigheid is geen centraal ideaal, maatschappelijke integratie betekent: ingebed zijn in relaties.
Verschillen tussen de twee rehabilitatiepraktijken komen tot uitdrukking in de verhouding tussen rehabilitatie en andere vormen van zorg en begeleiding, en tussen rehabilitatie en behandeling en het omgaan met psychiatrische symptomen. De rode draad daarbij is de vraag over welke kwesties hulpverleners met hun cliënten moeten onderhandelen. Opvallend is dat in beide ziekenhuizen het sociale afdelingsmilieu geen belangrijke plaats inneemt in de rehabilitatie. Nog afgezien van welke rehabilitatiepraktijk men nastreeft, is een duidelijke keuze van de APZ'en geboden over hun taak daarin, zodat de zorg voor deze ernstig gehandicapte cliënten vorm kan krijgen binnen een duidelijke visie en met voldoende en adequaat opgeleid personeel.

J. Pols, H. Michon, M. Depla, H. Kroon. Rehabilitatie als praktijk. Een etnografisch onderzoek in twee psychiatrische ziekenhuizen. Uitgave Trimbos-instituut 2001, Trimbos-reeks, nummer 2000-2, prijs f 37,50. Te bestellen bij de telefoniste van het Trimbos-instituut, tel. (030) 297 11 00, fax (030) 297 11 11.
* Jeannette Pols (030) 297 11 00

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie