Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Zwemmen in provinciedomein De Gravers in 2001 niet mogelijk

Datum nieuwsfeit: 12-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Zwemmen in het provinciedomein << De Gavers >> Brugge, 12/4/2001
De bezoekers van het provinciedomein De Gavers zullen een jaartje geduld moeten uitoefenen vooraleer ze weer kunnen zwemmen in de Gaverput. De strenge Vlaremnormen stellen onder meer dat vlakbij een zwemzone ook vaste constructies moeten opgetrokken worden voor toiletten, douches en EHBO. Een dergelijk bouwdossier is echter niet realiseerbaar voor deze zomer. In het kader van een algemeen meerjarenplan voor het hele domein werkt de provincie aan een oplossing tegen 2002.

Het provinciedomein De Gavers -sinds 1974 eigendom van de Provincie- ontwikkelde zich door de jaren heen tot een gevarieerde aantrekkingspool in de regio Zuid-West-Vlaanderen. Recreatie en natuurbeleving gaan er hand in hand met watersport. Het is in de regio goed bekend dat de Provincie al enkele zomers lang de gelegenheid bood om te zwemmen. De daarvoor speciaal aangelegde zwemzone bevond zich ter hoogte van het centrale schiereilandje op de zuidkant van de Gaverput. De inrichting van die zone vergde bijzondere inspanningen: het bedekken van de bodem met aangevoerd zand, de aanleg van een strandje, een afbakening van het zwemgedeelte met vlotters, toezicht door gekwalificeerde redders, het dagelijks opvolgen van de waterkwaliteit, het ter beschikking stellen van sanitaire voorzieningen voor de zwemmers, evenals een ligweide. Op 1/8/1995 werd de zwemactiviteit vergunningsplichtig volgens de milieuwetgeving van het Vlarem. De Bestendige Deputatie van de provincie leverde op 25/4/1996, overeenkomstig de wettelijke mogelijkheden, een milieuvergunning klasse 1 af voor een termijn van 5 jaar. In de aanloop naar het hernieuwen van de vergunning koppelde de bevoegde Vlaamse administratie (Gezondheidsinspectie) -in toepassing van de thans geldende milieunormen Vlarem II- strenge eisen aan de uitbating van de zwemzone. Cruciaal daarbij is de voorwaarde dat er een vaste constructie voor toiletten, douches en EHBO in de directe omgeving van de zwemzone moet worden voorzien. Doordat die investeringen op heel korte termijn nodig zijn, is het niet haalbaar voor de Provincie om tegen de komende zomer het dossier rond te hebben. De Provincie wordt overigens geconfronteerd met dezelfde problematiek als tal van gemeentebesturen : heel wat gemeentelijke baden werden gedurende welbepaalde tijd gesloten, vermits er talrijke aanpassingswerken nodig waren om te kunnen voldoen aan de Vlarem II-normen.

Daar de Provincie uiteraard de gezondheids- en
veiligheidsvoorschriften uitdruk-kelijk wil naleven, heeft zij ervoor geopteerd om in de zomer 2001 de zwemzone niet te exploiteren. Tegelijkertijd besliste zij om alles in het werk te stellen om het zwemmen in de Gaverput de komende jaren opnieuw als faciliteit aan de bevolking te kunnen aanbieden. Het is de bedoeling tot een duurzame oplossing te komen die in harmonie is met de overige functies van het provinciedomein.

Zo wordt er afgewogen in welk deel van het domein de functie natuur- en milieueducatie verder wordt uitgebouwd, waar een eventueel jeugdvormings-centrum het best wordt ingeplant en waar water- en avonturensport een plaats kunnen krijgen,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie