Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Advies over ontwerp-aanwijzing en MER Rotterdam Airport

Datum nieuwsfeit: 12-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Zuid-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Zuid-Holland

12-04-2001

Unaniem advies over de zienswijzen ontwerp-aanwijzing en MER Rotterdam Airport

Van 17 april tot en met 16 mei 2001 ligt het advies over de zienswijzen inzake de ontwerp-aanwijzing en het Milieu-Effectrapport Nieuwe Inrichting Rotterdam Airport (MER) ter inzage. Dit advies komt van de Commissie 21 Rotterdam Airport die door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) is ingesteld. In het advies staat bijvoorbeeld dat het begrip zakenluchthaven beter omschreven moet worden en dat er duidelijkheid moet komen over de relatie tussen de ontwerp-aanwijzing en het MER. Mede op basis van het advies stellen de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM vervolgens naar verwachting eind 2001 het aanwijzingsbesluit Rotterdam Airport vast. In deze commissie hebben onder meer vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten en omwonenden van Rotterdam Airport zitting gehad.

De ontwerp-aanwijzing en het MER Rotterdam Airport hebben ter inzage gelegen van 1 december 2000 tot en met 11 januari 2001. De belangrijkste onderwerpen uit de ontwerp-aanwijzing zijn: het gebruik van het luchtvaartterrein, de vaststelling van geluidszones rond het vliegveld, het weren van lawaaiige vliegtuigen en de aanpassing aan het nachtregime. Op basis van 3217 mondelinge en schriftelijke inspraakreacties op de ontwerp-aanwijzing en het MER Rotterdam Airport heeft de commissie 21 op 11 april 2001 een unaniem advies uitgebracht aan de genoemde ministers. De commissie heeft zich bij haar advies beperkt tot een advies over de ingebrachte op- en aanmerkingen.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie