Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Provincie wil snel achterstand in aanpak bodemerosie inlopen

Datum nieuwsfeit: 12-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Limburg
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

PROVINCIE WIL SNEL ACHTERSTAND IN AANPAK BODEMEROSIE INLOPEN

PROVINCIE WIL SNEL ACHTERSTAND IN AANPAK BODEMEROSIE INLOPEN

De Stuurgroep Bodemerosie en wateroverlast Zuid-Limburg heeft vandaag geconstateerd dat de aanpak van complexe knelpunten vertraging ondervindt.
Volgens het erosieconvenant zijn de gemeenten verantwoordelijk voor die aanpak. In de stuurgroep heeft het provinciaal bestuur de Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van LNV gevraagd om in overleg met de gemeenten deze achterstand zo snel mogelijk in te lopen. Ter ondersteuning daarvan heeft de Provincie aangegeven een nader te bepalen bijdrage in de kosten daarvan te willen leveren.

Het is nu bijna één jaar geleden dat de verschillende partijen die in Zuid-Limburg verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van bodemerosie en wateroverlast, een convenant afsloten om gezamenlijk te gaan werken aan een versterkte en gecoördineerde aanpak van de problematiek. Het gaat om de volgende organisaties: de provincie Limburg, 20 gemeenten, het waterschap Roer en Overmaas, de Limburgse Land- en Tuinbouw Bond, het HoofdProductschap Akkerbouw en drie landinrichtingscommissies. Door ondertekening van het convenant zijn de afzonderlijke partijen eraan gehouden om binnen bepaalde termijnen de door hun toegezegde acties te realiseren.
Terugkijkend kan worden geconstateerd dat een deel hiervan volgens schema verloopt, maar dat een ander deel weliswaar in gang is gezet, maar sterk achterloopt op de overeengekomen planning. Het gaat daarbij vooral om de aanpak van de complexe gemeentelijke knelpunten, waarvoor de gemeenten volgens afspraak de uitvoering voorbereiden, organiseren en coördineren. Complexe knelpunten zijn locaties waarbij na hevige regenval ernstige water- en/of modderoverlast optreedt en waarvan de hoofdoorzaken meestal niet liggen in een slecht rioleringsstelsel of wegontwerp, maar meer hellingopwaarts moeten worden gezocht. Volgens schema hadden de uitvoeringsplannen reeds op 1 januari 2001 gereed moeten zijn. Op dit moment heeft alleen de gemeente Gulpen-Wittem het uitvoeringsprogramma gereed. Daar kan vanaf nu dan ook in samenwerking met andere partijen worden gestart met het daadwerkelijk opzetten en uitvoeren van te nemen maatregelen.

Daarnaast heeft de stuurgroep besloten om alle aan het convenant gelieerde acties en maatregelen zowel administratief als vanuit de lucht en het veld te monitoren. Doel hiervan is om aan de hand van monitoringsgegevens inzicht te krijgen in de jaarlijkse voortgang van de bestrijding van bodemerosie en wateroverlast in Zuid-Limburg. Hiervoor zullen de Provincie, het waterschap en de Dienst Landelijk Gebied dit jaar nog een gezamenlijk monitoringsprogramma opstellen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie