Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Akkoord over nieuw medefinancieringsprogramma

Datum nieuwsfeit: 13-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Buitenlandse Zaken


www.minbuza.nl

Akkoord over nieuw medefinancieringsprogramma

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Persbericht
13 april 2001
Nummer 52

Akkoord over nieuw medefinancieringsprogramma

Minister Herfkens voor Ontwikkelingssamenwerking heeft met het Gemeenschappelijk Overleg Medefinanciering (GOM) overeenstemming bereikt over een nieuw beleidskader voor het
Medefinancieringsprogramma (MFP). De minister geeft hiermee uitvoering aan het kabinetsstandpunt over een vorig jaar verricht interdepartementaal beleidsonderzoek naar de inrichting van het MFP. Er komt een open en transparant subsidiestelsel waarop alle organisaties die menen te kwalificeren eens per vier jaar een beroep kunnen doen. Een onafhankelijke commissie adviseert de minister wie er voor subsidie in aanmerking komt en over de omvang van het bedrag. Het nieuwe programma, -MFP-Breed-, zal, als het kabinet met de voorstellen van de minister instemt, per 1 januari 2003 in werking treden.

In het beleidskader wordt voorgesteld het vaste percentage voor het MFP los te laten. In plaats daarvan moet het programma een flexibele omvang krijgen die varieert van de huidige 11 procent (10 procent die nu standaard aan het MFP toevalt en 1 procent die in de afgelopen twee jaar gemiddeld additioneel als doelbijdrage is uitgekeerd) tot een maximum van 14 procent van de Nederlandse ontwikkelingshulp. Het door de minister uiteindelijk vastgestelde subsidiebedrag hangt af van aantal en kwaliteit van de aanvragen.
Organisaties die in aanmerking willen komen moeten in meerdere landen, op meerdere continenten actief zijn en zich met diverse thema's of sectoren bezighouden op het vlak van structurele armoedebestrijding. In aanmerking komende organisaties moeten bovendien verankerd zijn in de Nederlandse samenleving. De huidige eis dat nieuwe toetreders iets extra's moeten toevoegen aan wat de anderen al doen, vervalt. Eens per vier jaar wordt iedereen gelijk beoordeeld, aan de hand van strikte en transparante kwaliteitscriteria, op het vlak van beleid en beheer.

In het nieuwe beleidskader ligt sterke nadruk op strategische samenwerking tussen Medefinancieringsorganisaties (MFO's) en andere particuliere organisaties (inclusief het bedrijfsleven). Nieuw is dat ook beleidsbeinvloeding binnen het MFP gefinancierd kan worden.

Kleine, tot op heden aan de minister geadresseerde, vanuit de Nederlandse samenleving aangedragen projecten voor armoedebestrijding in ontwikkelingslanden, zullen in de toekomst behandeld worden aan een apart loket (front office) dat door de MFO's wordt beheerd.

13 apr 01 09:59

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie