Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Statencommissie Ruimtelijk Ordening Friesland

Datum nieuwsfeit: 17-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Friesland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Agenda

17 april 2001 16.00 uur Statencommissie Ruimtelijk Ordening

Plaats: Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden Secretaris: C.G.Venema, tel. 058 292 54 29 e-mail c.venema@ sis.fryslân.nl


-Inspraakreactie deel 1 PKB Derde Nota Waddenzee / evaluatie Interprovinciaal Beleidsplan Waddenzee.

In Deel 1 van de Planologische Kernbeslissing Derde Nota Waddenzee presenteert het kabinet
zijn beleidsvoornemens. Hierop kan een ieder inspreken. Inspreekreacties dienen voor 8 mei 2001 door het Ministerie van VROM te zijn ontvangen. De Stuurgroep Waddenprovincies heeft, uit naam van de drie colleges van Gedeputeerde Staten van de drie waddenprovincies Groningen, Noord Holland en Fryslân een gemeenschappelijke inspraakreactie voorbereid die nu in een gemeenschappelijke vergadering van de drie wadden-statencommissies van Groningen , Noord-Holland en Fryslân besproken zal worden.
Tegelijkertijd en in samenhang hiermee zal ook de Evaluatie Interprovinciaal Beleidsplan Waddenzeegebied (IBW) aan de orde komen. In een notitie stelt de Stuurgroep Waddenprovincies voor om het IBW in zijn geheel te herzien en om door middel van een Plan van Aanpak de te volgen werkwijze nader in te vullen.

Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune In vergaderingen van Statencommissies hebben burgers de gelegenheid om, maximaal 5 minuten, over een punt van de agenda mee te praten. Verzoeken daartoe moeten voor het begin van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend worden met opgave van de punten waarover men wat wil zeggen.

Voor informatie over de openbare vergaderingen kunt u terecht bij het Informatiecentrum provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden. Tel. 058- 292 55 24 e-mail (info@fryslan.nl)

U kunt de stukken raadplegen op deze site. Wilt u van ons bericht, als er nieuwe stukken beschikbaar zijn op internet? Geef uw e-mailadres dan even door via ((provincie@fryslan.nl)).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie