Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Deal tussen gasunie en Dte

Datum nieuwsfeit: 17-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Economische Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: Persbericht
Nummer: 059
Datum: 17-04-2001

DEAL TUSSEN GASUNIE EN DTE

De leden van de Tweede Kamer Witteveen-Hevinga en Bolhuis hebben aan de Minister van Economische Zaken op 22 maart 2001 de volgende vragen gesteld.


1 Kent u de berichten over een vermeende zogenoemde 'geheime deal' tussen Gasunie en Dte?


2 Zijn er, mede gezien de persberichten van Gasunie en Dte van 12 januari jongstleden over een oplossing van de controverse tussen beide partijen omtrent transporttarieven, afspraken gemaakt die niet in de openbaarheid zijn gebracht? Zo ja, wat is de inhoud van die afspraken?


3 In hoeverre klopt het daar gestelde dat Gasunie 'de richtlijnen van Dte over indicatieve tarieven en voorwaarden voor het jaar 2001 naast zich neerlegt'? Voorzover dit klopt, kunt u dan aangeven in hoeverre Gasunie hiermee de Gaswet of andere wet-regelgeving overtreedt? Welke middelen staan de toezichthouder dan wel u ter beschikking Gasunie te dwingen de wet- en regelgeving na te volgen?


4 Klopt het dat de Dte voorlopig niet in zal gaan verzoeken van derden om af te dwingen dat Gasunie de zogenoemde Tijdelijke Richtlijnen van de Dte zal navolgen? Zo ja, benadeelt dit dan de totstandkoming van een level-playing-field of een vrije gasmarkt?


5 In hoeverre klopt het verwijt in de genoemde berichtgeving over een vermeend gesprek aan onafhankelijkheid van de toezichthouder?


Dte = Dienst toezicht en uitvoering Elektriciteitswet

* Het Financieele Dagblad 9 maart jl.

De Minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink, heeft deze vragen als volgt beantwoord.


1 Ja.2 Nee. De directeur DTe is van mening dat de gemaakte afspraken redelijk zijn in afwachting van de permanente Richtlijnen en de uitkomsten van verschillende onderzoeken die DTe momenteel laat verrichten (onderzoek naar balancering, opslag en de transporttarieven van Gasunie). Hierbij zijn de volgende afspraken gemaakt:

- Gasunie zal met ingang van 1 januari 2001 haar tarieven voor transport, kwaliteitsconversie en uurbalancering met 6,5 % verlagen.
- Gasunie heeft aangekondigd stappen te zullen zetten in de richting van een juridische splitsing tussen de handels- en transportpoot van de N.V. Nederlandse Gasunie.

- Het CDS zal worden gesplitst in een handels- en transportdeel.
- Gasunie heeft haar medewerking toegezegd tot het verstrekken van informatie aan de DTe om haar toezichthoudende taak te kunnen uitvoeren.
- DTe zal Gasunie op dit moment geen bindende aanwijzing geven.
Deze afspraken zijn genoemd in het persbericht welke DTe op 12 januari 2001, uit heeft laten gaan en zijn dus niet geheim. Verdere afspraken zijn tussen partijen niet gemaakt.
Het voordeel van deze afspraken is dat Gasunie op korte termijn een aantal belangrijke stappen heeft gezet. De inhoudelijke discussie tussen DTe en Gasunie zal in het kader van de permanente Richtlijnen plaatsvinden.


3 Naar het oordeel van de directeur DTe gaan de stappen van Gasunie nu wel in de richting van de eisen die in de Richtlijnen worden gesteld. Uit de Gaswet volgt welke middelen de toezichthouder ter beschikking staan om naleving van de Richtlijnen af te dwingen.
Ik verwijs hierbij naar mijn antwoorden van 11 september 2000 op de vragen van het Kamerlid van den Akker onder nummer 2990015130 over dit onderwerp.


4 Er loopt momenteel een tweetal verzoeken bij de DTe om Gasunie een bindende aanwijzing te geven. Hierop kan en wil ik niet vooruitlopen.


5 De onafhankelijkheid van de DTe komt met de gemaakte afspraken niet in het geding.
De DTe heeft eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij het opstellen en uitvoeren van de Richtlijnen en dient de belangen van alle partijen af te wegen.
De afspraken dienen te worden gezien als een oplossing voor de situatie zoals die eind vorig jaar is ontstaan bij de Tijdelijke Richtlijnen, in afwachting van de totstandkoming van de Permanente Richtlijnen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie