Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Oproep deelname pilots kwaliteitsverbetering medische zorg

Datum nieuwsfeit: 17-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Oproep voor deelname in pilots kwaliteitsverbetering medische en farmaceutische zorg

17 april 2001

Verschillende instanties, waaronder de LHV, roepen onder meer huisartsen op om deel te nemen in onderzoeksprojecten ter verbetering van de kwaliteit van medische en farmaceutische zorg in verzorgingshuizen. De sluitingsdatum voor het indienen van projectvoorstellen is 18 juni.

De overheid heeft geld vrijgemaakt om, naast de bestaande proeftuinen 'farmaceutische zorg', initiatieven in het veld te ondersteunen. Initiatieven die kwaliteitsverbetering van de medische en farmaceutische zorg voorstaan. Initiatieven waarin een verzorgingshuis samenwerkt met een groep huisartsen en/of
verpleeghuis/verpleeghuisartsen. Initiatieven waarin een verzorgingshuis samenwerkt met een apotheker. Of initiatieven waarin regionale partijen dergelijke samenwerkingsverbanden bezig zijn vorm te geven. LHV, Arcares (koepel van verzorgings- en verpleeghuizen), NVVA, LOC (patiëntenorganisatie voor ouderen) KNMP, ZN en het ministerie van VWS willen spoedig in contact komen met deze initiatiefnemers.

Gezocht!
Deze organisaties zoeken personen of samenwerkingsverbanden die pilot willen zijn ter verhoging van de kwaliteit van de medische en/of farmaceutische zorg. Zij zijn op zoek naar initiatieven in verschillende stadia van samenwerking op het gebied van medische en farmaceutische zorg in verzorgingshuizen. Veel verzorgingshuizen, huisartsen en apothekers werken al aan de verbetering van de medische en farmaceutische zorg voor hun cliënten. Overheid en betrokken organisaties maken graag gebruik van bestaande expertise en willen lopende initiatieven van harte ondersteunen.

Doelen
Met de pilots zijn twee doelen gemoeid. De ene doelstelling is het testen en eventueel aanpassen van reeds ontwikkelde instrumenten, de andere is het in kaart brengen van randvoorwaarden (voor verbetering van onder meer huisartsenzorg in verzorgingshuizen) waaraan moet worden voldaan om tot een succesvolle samenwerking te komen. De randvoorwaarden kunnen van financiële, organisatorische of andere aard zijn.
De te testen instrumenten zijn voorbeeldovereenkomsten die verzorgingshuis, cliëntenraad, huisartsengroep, verpleeghuis en apotheker kunnen gebruiken om afspraken te maken en een handreiking waarin een stappenplan is opgenomen.

Geboden
De gezamenlijke organisaties die deze oproep plaatsen, bieden:
- een procesbegeleider/externe projectbegeleider (als aanvulling op de eigen/interne projectleider) of een onderzoek/adviseur;
- financiering van het onderzoek (in de pilots waar evaluatieonderzoek of procesonderzoek plaatsvindt);

- financiële tegemoetkoming in de meerkosten in het kader van het onderzoek.

Aanmelden
Belangstellenden kunnen zich aanmelden (of nadere informatie vinden) via de website CareInfoNet www.arcares.nl of telefoon 030-2739393. Op de website is uitgebreide informatie te vinden over de oproep en over welke pilots worden gezocht, welke vragen in de pilots ter sprake komen en wat van een projectvoorstel wordt verwacht. Projectvoorstellen dienen uiterlijk op 18 juni binnen te zijn. Dit is kort dag, maar daarmee sluiten de organiserende instanties zich aan bij ontwikkelingen die gaande zijn in het veld. Vanaf de tweede helft van augustus zullen intakegesprekken met mogelijke deelnemers plaatsvinden. In november gaan de pilots van start. In mei 2002 worden deze afgerond. In oktober 2002 wordt ten slotte een landelijk symposium georganiseerd.

Netwerken
Voor belangstellenden die niet kunnen of willen deelnemen aan de pilots, maar wel actief aan de slag willen met het moderniseren van de medische en farmaceutische zorg in het verzorgingshuis, start Arcares in september een netwerk. Met begeleiding vanuit Arcares kunnen betrokkenen bij een dergelijk traject hun ervaringen met elkaar delen en krijgen zij informatie uit de eerste hand vanuit de pilots. Het netwerk fungeert tevens als klankbord voor de projectgroep.

Ga naar : Nieuwspagina van de LHV
Volgend artikel : LHV vindt conclusies mededingingsautoriteit bizar

© copyright LHV 2001 home . index . email/adres . Artsennet

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie