Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CAO-akkoord bij TPG

Datum nieuwsfeit: 17-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
ABVAKABO FNV

CAO-akkoord bij TPG (17 april)

Zoetermeer, 17 april 2001

Vanaf 15 maart hebben ABVAKABO FNV en de andere bonden bij de TNT Post Groep (TPG) onderhandeld over de vernieuwing van de CAO per 1 april 2001.
Een principe-akkoord dat op 11 april werd gesloten levert in de inkomens het volgende op:
De CAO loopt van 1 april 2001 tot en met 30 april 2002.

Per 1 april 2001 een contractloonstijging van 4% en per 1 januari 2002 nog eens 0,35% met een bodem.

In juni 2001 wordt de winstdelingsregeling eenmalig met 0,75% verhoogd. Deze bruto uitkering kan veelal netto worden uitbetaald.

Een aantal vergoedingen wordt aangepast aan gestegen prijzen en de premiespaarregeling wordt verbeterd

Daarnaast zijn afspraken gemaakt die in de loop van 2001 moeten leiden tot nieuwe regelingen op de volgende terreinen:


1. Bestrijding van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, inclusief leeftijdbewust personeelsbeleid (deze afspraken moeten voor 1 oktober 2001 gemaakt zijn)


2. De inkomenspositie van postbodes en van andere groepen werknemers, die getroffen zijn of dreigen te worden door inkomensachteruitgang (afspraken uiterlijk 1 januari)


3. Flexibilisering van de contracten en de inzet van personeel en het versterken van de vooruitzichten van medewerkers zonder vast contract (afspraken 1 oktober 2001)


4. Beloningsstructuur, zoals jeugdlonen, variabel belonen, CAO à la carte, arbeidsduur functie-contracten, toeslagen en inkomensgaranties en overwerk/meeruren (1 januari)


5. Differentiatie, te weten een studie naar de wenselijkheid van het toepassen van verschillende arbeidsvoorwaarden per onderdeel van de onderneming (1 april 2002)


6. Vele andere onderwerpen waaronder loopbaanbeleid, telewerken, gratificaties, het opheffen van problemen bij de inzet rond feestdagen en vakbondsfaciliteiten (1 januari)
De voorstellen van de vier verschillende bonden en van de werkgever waren dermate complex, dat besloten is over deze onderwerpen in de loop van het jaar nadere afspraken te maken. Dit kan eventueel tot tussentijdse wijzigingen in de CAO leiden. Van belang is dat ABVAKABO FNV in deze besprekingen onverkort de met de leden besproken voorstellen zal inbrengen. Wij gaan ervan uit, dat wij de afspraken mettertijd aan u voorleggen om de wijzigingen te bespreken. Middels een CAO-krant van de werkgever wordt u uitgebreid geïnformeerd over het akkoord. Onze kaderleden beschikken over de hele tekst van het principe-akkoord.

ABVAKABO FNV legt het nu bereikte voorlopige resultaat van onderhandelingen met een positief advies aan u voor en zal u uitnodigen voor het bijwonen van ledenvergaderingen in april en mei.

Meer info: op de nieuwspagina van de hoofdgroep KPN/TPG/Postkantoren



reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie