Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Hernieuwde brochure Pandora over werk en psychische klachten

PERSBERICHT, Amsterdam 17 april 2001

SPOOKBEELDEN EN MISVERSTANDEN OVER WERK EN PSYCHISCHE KLACHTEN?

praktische tips voor werknemers en werkgevers

In de oplaaiende discussie over ziekteverzuim en de WAO dreigen mensen met psychische problemen de dupe te worden van een te simpele en eenzijdige beeldvorming.

Dit zet mensen met psychische problemen nog eens extra onder druk. Stichting Pandora bepleit al een groot aantal jaren het belang van het verkrijgen en het behouden van werk voor mensen die psychische problemen hebben of hebben gehad. Essentieel hiervoor is een positieve houding binnen organisaties waarbij aandacht is voor preventie en reïntegratie. Dit betekent een arbeidscultuur die ruimte biedt aan werkgevers, werknemers en collega s onderling om hieraan een praktische bijdrage te leveren.

In dit verband presenteert Stichting Pandora een hernieuwde versie van de brochure Ooit een haan horen zeggen dat-ie vroeger een eitje was? Wat vertelt u over uw psychische aandoening bij het zoeken en houden van werk? De brochure biedt (aspirant-)werknemers een aantal mogelijkheden om de positie op de arbeidsmarkt te versterken. Anderzijds geeft de brochure werkgevers en collega s inzicht in beweegredenen en dilemma s van (aspirant-)werknemers bij het verkrijgen en behouden van werk.

De (aspirant-)werknemer wordt aan de hand van praktijksituaties en binnen het kader van de huidige wetgeving op de terreinen van het gezondheidsrecht en het arbeidsrecht, een reeks opties geboden hoe te communiceren over zijn of haar professionele en psychische mogelijkheden, grenzen en beperkingen.

Met betrekking tot het verkrijgen van werk wordt uitgebreid ingegaan op het dilemma wel of niet iets te vertellen over psychische problemen in heden of verleden. De ervaring leert dat wanneer de sollicitant openheid geeft, dit vaak vooroordelen en misverstanden in de hand werkt. Een werkgever of een collega kan er immers door worden afgeschrikt. De (aspirant-)werknemer is overigens volgens de Wet Medische Keuringen niet verplicht informatie te verschaffen over zijn of haar gezondheid of het ziekteverleden, tenzij de gezondheidsbeperking van direct belang is voor de functie. Bij het behouden van werk wordt gepleit voor gepaste openheid in een drietal situaties: wanneer er werkaanpassingen nodig zijn, wanneer de werknemer ziek thuis is komen te zitten en wanneer na een periode van afwezigheid de werknemer het werk weer wil hervatten. In alle gevallen wordt gepleit voor: vertel zo veel of zo weinig als mogelijk is om de relatie met chefs en collega s goed te houden.

Stichting Pandora werkt al ruim 35 jaar actief aan de verbetering van de maatschappelijke positie van mensen die psychische problemen hebben (gehad). Een belangrijk uitgangspunt hierbij is ervaringsdeskundigheid. De brochure wordt kosteloos verspreid onder instellingen en beroepsgroepen die van belang zijn voor het verkrijgen en behouden van werk. De uitgave is mogelijk gemaakt door het Ministerie van SZW.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie