Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

HLaatst4e nieuws gemeente Vlieland

Datum nieuwsfeit: 18-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Vlieland
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Vlieland

Ingekomen
Burgemeester en wethouders van Vlieland maken bekend dat de volgende aanvraag voor een bouwvergunning is ingekomen:

- VVE-Eureka, ten behoeve van het veranderen/vergroten van een onder-grondse drainageput op het perceel Badweg 4 (ingekomen 18 april 2001).
Nadere informatie over deze aanvragen kunt u verkrijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ordening op het gemeentehuis.

Vergunning
Burgemeester en wethouders van Vlieland maken bekend dat zij een bouwvergunning hebben verleend aan:

- D. Visser, ten behoeve van het vernieuwen van het dak van de garage op het perceel Dorpsstraat 202;

- A. Boon, ten behoeve van het oprichten van een garage op het perceel Lutinelaan 38.

- Exploitatiemaatschappij de Zevenster bv, ten behoeve van het bekleden van de gevels en het vergroten van de berging op het perceel Duinkersoord 80.

- W. Bosma, ten behoeve van het vergroten van een woning op het perceel Dorpsstraat 132.

Belanghebbenden kunnen tegen bovenge-noemd besluit binnen zes weken na de datum van deze publicatie bij burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen (postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland). Informatie kunt u desgewenst verkrijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ordening.

HERINRICHTING VEERDAM

Zoals u wellicht al heeft kunnen constateren wordt behalve met de reconstructie van de Havenweg ook druk gewerkt aan de herinrichting van de Veerdam (overslag en opstelterrein). Na de afronding van de herinrichting zullen de verkeersregels zoals deze in de gehele bebouwde kom gelden ook op dit terrein van toepassing zijn. Dit betekent dat voor het gehele gebied, met uitzondering van de hier aanwezige parkeer-vakken, het parkeerverbod van toepassing is. De opstelstroken zijn slechts bedoeld voor voertuigen welke met de eerst volgende boot vertrekken. Het is overigens niet toegestaan een voertuig langer dan twee uur voorafgaande aan het vertrek van de eerstvolgende boot hier op te stellen.
De politie zal, nadat het terrein weer volledig in gebruik kan worden genomen, in samenwerking met de gemeente, streng gaan controleren op het parkeren en het opstellen van voertuigen. Overtreders van de geldende regels lopen niet alleen de kans op een proces-verbaal van de politie maar ook op het intrekken van de voor het voertuig afgegeven B-ontheffing. Wij rekenen op uw aller medewerking.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie