Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Pronk gaat veiligheidszone munitiedepots controleren

Datum nieuwsfeit: 18-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Pronk gaat veiligheidszone munitiedepots controleren

Minister Pronk (VROM) wil binnen zes maanden de berekening van veiligheidszones rond munitiedepots van het ministerie van Defensie controleren. Daarbij wordt gekeken of de huidige veiligheidszones rond munitieopslagen in overeenstemming zijn met de hoeveelheid munitie die mag worden opgeslagen. Dit schrijft de minister aan de Tweede Kamer op basis van een onderzoek van de Inspectie Milieuhygiene naar de veiligheidssituatie van 53 munitieopslagen van het ministerie van Defensie. Hierbij is gekeken of de munitiedepots de mlieuvergunning naleven en over veiligheidszones beschikken. Het veiligheidsbeleid is door de toenmalige staatssecretaris van Defensie Van Houwelingen mede namens de minister van VROM in 1988 in een circulaire vastgelegd.Over het algemeen leeft Defensie de milieuvergunning en de interne regels over opslag van munitie goed na. De geconstateerde tekortkomingen zijn inmiddels allemaal gecorrigeerd.

Risicoanalyse
Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat er binnen de veiligheidszones van 38 depots woningen en andere gebouwen aanwezig zijn en activiteiten plaatsvinden. Daar waar strijdige activiteiten in de zones plaatsvinden moet Defensie een risicoanalyse opstellen waarbij gekeken wordt of het risico acceptabel is. Overigens zijn er op grond van de inventarisatie geen aanwijzingen voor acuut onveilige situaties. Staatssecretaris Van Hoof (Defensie) zal voor deze munitieopslagen een nieuwe risicoanalyse laten opstellen.

Veiligheidsbeleid
Het veiligheidsbeleid in de circulaire van 1988 gaat uit van zogenaamde A, B en C zones rond de munitieopslagen, waarbij binnen de A zone de grootste effecten kunnen optreden. In de A zone mogen daarom geen bebouwing, openbare wegen, spoorwegen of druk bevaren waterwegen aanwezig zijn. In de B zone is geen bebouwing toegestaan waarin zich regelmatig mensen bevinden zoals woonhuizen, winkels, kantoren en cafes. Wegen met beperkt verkeer en beperkt dagrecreatie mogen wel maar bijvoorbeeld sportvelden en zwembaden weer niet. De C zone sluit gebouwen met vliesgevels, gordijngevelconstructies of zeer grote glasoppervlakten met daarin veel mensen uit. De gemeenten is gevraagd om de veiligheidszones in hun bestemmingsplannen op te nemen. Uit het onderzoek blijkt dat in zeker 28 gevallen de veiligheidszones niet (geheel) in de gemeentelijke bestemmingsplannen zijn opgenomen. Dit kan tot gevolg hebben dat het aantal woningen of andere strijdige gebouwen en activiteiten kan toenemen.
Minister Pronk zal de gemeenten waar de 53 depots liggen informeren over de resultaten van de controles, de kaart met zones bij de gemeenten ter inzage leggen en in de plaatselijke pers bekendmaken. De looptijd van het actieprogramma is afhankelijk van de capaciteit voor het uitvoeren van de risicoanalyses en overleg met gemeenten en provincies. De minister heeft

minimaal drie jaar nodig voor het uitvoeren van het hele programma.

2001

Schade aan rijksauto's hersteld met gebruikte onderdelen

Gemeenten gaan chemische wasserijen controleren

Nota 'Ruimte maken, Ruimte delen' naar Eerste en Tweede Kamer

Nota Grondbeleid naar Tweede Kamer

Onderzoek milieu-inspectie naar bodemsanering Diemerzeedijk Amsterdam

Ontwerp PKB Waddenzee

Minimale opslag munitie en explosieven bij Ypenburg

Nieuwe autos krijgen energielabel

Lijst klein chemisch afval aangepast

Toespraak Minister Pronk Presentatie 5e Nota

Vuurwerkbedrijven op ruime afstand geplaatst

Remkes komt met voorstel voor verruiming vergunningsvrije bouwwerken

Toespraak Minister Pronk bij presentatie 5e Nota Ruimtelijke Ordening op 31 januari

Klimaatconferentie wordt deze zomer voortgezet

Raets benoemd tot directeur Financiële en Economische zaken

Milieu-inspectie blokkeert vertrek sloopschip 'Sandrien' naar India

Pronk: Conclusies van het IPCC zijn zorgwekkend

Pronk bereikt akkoord met industrie over terugdringen stikstofoxiden

In het persbericht over vuurwerkbesluit op www.minvrom.nl zijn tevens links opgenomen naar integrale teksten.

Zwembad De Bonte Wever Slagharen gesloten wegens legionella-besmetting

Ontwerp-vuurwerkbesluit naar Tweede Kamer gestuurd

Nationale milieuprijzen 2001 ook door jeugd aangewezen

Klimaatconferentie wordt deze zomer in Bonn voortgezet

Klimaatconferentie moet tot resultaten leiden

Hoofdlijnen registratieplicht risico-situaties naar de Tweede Kamer

Innovatieprogramma stedelijke vernieuwing binnenkort van start

Europees akkoord over motorfietsen

Innovatieprogramma stedelijke vernieuwing binnenkort van start

Verscherpte controle bij risicobedrijven

Reactie Minister Pronk op brief President Bush

In 2002 één nieuwe afvalstoffenlijst voor EU-lidstaten

Snel maatregelen tegen milieugevaarlijke stoffen

Minister Pronk pleit voor duurzame handel

Minister Pronk wil discussie over toekomst wet milieubeheer

Nederland beschermt natuur en milieu van de Zuidpool

Inspectie Milieuhygiëne: Invoerbeperkingen kwikproducten bij branche onvoldoende bekend

Wijziging locatie inspraakbijeenkomst Vijfde nota

Uitvoering ruimtelijke regelgeving laat te wensen over

Tweede ronde Woonzorgstimuleringsregeling van start

Gemeente Venray in de fout

Oprichting onafhankelijke Ruimtelijke Planbureau

Pronk gaat veiligheidszone munitiedepots controleren

Weerstanden en stroperigheid belemmeren verkoop huurwoningen in ROA-gebied

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie