Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Workshop over houtwallen voor de jeugd in Smallingerland

Datum nieuwsfeit: 18-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Smallingerland

Smallingerlands landschap is zeldzaam (18-4-01)

Workshop over houtwallen voor de jeugd

Landschappelijk gezien behoort Smallingerland bij de Noordelijke Friese Wouden. Van oorsprong heeft dit gebied een dicht patroon van houtwallen (op de hoger gelegen zandgronden) en elzensingels (op wat lager gelegen gronden zoals Smallingerland) Deze hebben al een lange historie om het vee in het land te houden, als perceelgrens en windscherm. Deze laatste functie was met name belangrijk in de tijd dat de landbouw nog niet door de veeteelt werd gedomineerd. Na het ploegen werden de zandige akkers door de houtsingels tegen de wind beschermd. De landbouw heeft hiermee een belangrijke rol gespeeld bij het vormen van het landschap. En dat doet het nog steeds. Door de schaalvergroting en intensivering in de landbouw is het landschap de laatste decennia veranderd en is de verscheidenheid afgenomen. Toch zie je, in vergelijking met andere gebieden in Nederland, dat het kleinschalige karakter goed bewaard is gebleven. Het gebied geldt dan ook als een gebied met een kleine ruimtemaat en een dicht beplantingspatroon. Dit is zeldzaam in Nederland. gemeentebeleid
De gemeente vindt deze cultuur- en natuurhistorische aspecten van ons landschap belangrijk. Zij heeft daarom in haar beleid opgenomen, het in eigen beheer houden van waardevolle landschapselementen langs openbare wegen. Met eigen krachten of uitbesteed aan Landschapsbeheer Friesland vindt structureel en incidenteel beheer en onderhoud plaats van met name houtsingels.

Smelne's singellân
Maar ook boeren in Smallingerland zetten zich in voor het landschap. Daartoe hebben zij de coöperatie "Smelne's Singellân" opgericht. De leden zetten zich in voor agrarisch natuurbeheer en ontvangen hiervoor subsidie van het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij. Het geld wordt besteed aan het onderhoud en herstel van landschapselementen zoals; houtsingels, perceelsranden, veekerend raster, pingo's, dobben, e.d. Ook in andere gemeenten van de Noordelijke Friese Wouden zijn dergelijke coöperaties opgericht.

Workshop
Om ook de jeugd vertrouwt te maken met de cultuur- en natuurhistorische waarde van ons landschap heeft het Steunpunt Milieueducatie Smallingerland gisteren een workshop verzorgd over houtwallen. Basisschoolleerkrachten hebben hier geoefend met en geroken aan activiteiten die zij met hun leerlingen in een houtwal bij school in de praktijk kunnen brengen. Het Steunpunt heeft t.b.v. deze workshop een reader uitgebracht waarin de activiteiten staan beschreven. Deze reader is te bestellen: tel. 541406.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie