Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Haarlemmermeer

Datum nieuwsfeit: 18-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Haarlemmermeer
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Haarlemmermeer


* Besluiten B&W


+ 18 april 2001

... B & W-nieuws week 16

Welzijn, Onderwijs, Cultuur
Het college neemt kennis van de Tijdelijke regeling Vroegsignalering van het ministerie van VWS. Met deze regeling stelt het ministerie extra middelen beschikbaar voor een aantal extra taken in het kader van Ouder en Kind Zorg voor 0 tot 6 jarigen, uitgevoerd door de consultatiebureaus.

Het gaat om het vergroten van de bereikbaarheid van de consultatiebureaus, signalering, begeleiding en verwijzing van kinderen met een (taal) achterstand, ondersteuning van ouders/ verzorgers e.d. Voor de uitvoering van de regeling heeft het ministerie Haarlemmermeer, de grootste gemeente in de regio Amstelland-Meerlanden, als coördinerende gemeente aangewezen. Daarmee is Haarlemmermeer verantwoordelijk voor het aanvragen van de uitkering. De verdeling van de middelen gebeurt op basis van onder meer het totaal aantal kinderen 0 - 4 jaar. Voor de regio Amstelland-Meerlanden is fl. 462.606,31 ( euro 209,921.60) beschikbaar.

Openbare Werken
Het college stelt de raad voor een krediet van 75.000,00 ( euro 34,033.51) beschikbaar te stellen voor het voorbereiden van een plan voor de aanleg van rode fietsstroken langs de Hoofdweg Oostzijde (N201-Kruisweg) te Hoofddorp. De aanleg van de fietsstroken is in het belang van de verkeersveiligheid van het fietsverkeer. Het voorstel wordt ter advisering voorgelegd aan de commissie Verkeer en Vervoer.

Vinex
Het college heeft de inspraakreactie op het bouwplan (deelplan 10) voor de realisatie van 27 woningen in Getsewoud vastgesteld. De reacties hebben niet geleid tot een wijziging van de planologische procedure. De planologische procedure wordt ingezet om te komen tot de realisatie van bouwplan 10 of het ontwerp aan te passen. Het plan zal met toepassing van art. 19a gedurende vier weken ter inzage liggen

Bestuursdienst
Het college geeft de afdeling voorlichting opdracht om het bureau Qua in te schakelen voor de verdere uitwerking van de communicatieve invulling van het Floriade-paviljoen. Het concept voor de campagne H!ER wordt door Qua verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp inclusief een definitieve begroting. Op dit moment voldoet het plan van Qua nog niet volledig aan de opdracht. Het concept van Qua kan communicatief versterkt worden door een duidelijke strategische visie, boodschap en inzet van communicatiemiddelen te presenteren.

Ook door een duidelijke binding met de beeldelementen van de Floriade huisstijl te creëren en meer afstemming te vinden met de Floriade consumentencampagne. De afdeling voorlichting krijgt verder de opdracht om de mogelijkheden van de campagne H!ER te onderzoeken om deze te gebruiken voor andere projecten van de gemeente Haarlemmermeer. Verder gaat de afdeling voorlichting de mogelijkheden onderzoeken om de gemeentelijke corporate communicatie strategie aan het Qua- concept te verbinden. De raadscommissies SRF en ABZ ontvangen het besluit ter kennisname.

Grondbedrijf
Het college gaat akkoord met het sluiten van een voorlopige reserveringsovereenkomst voor een perceel bouwgrond van 6.205 m² in het bedrijvenpark Nieuw-Vennep-zuid voor een bedrag van 442,50 m² ( euro 200.80) mits uiterlijk 31 december 2001 een verkoopcontract zal zijn afgesloten.

Bezwaarschriften
Het college verklaart het bezwaarschrift tegen een bouwvergunning die verleend was voor het uitbreiden van de woning aan Landei 8 in Nieuw-Vennep, ongegrond. Dit komt overeen met het advies van de vaste commissie voor de bezwaar- en beroepschriften.

Het college verklaart het bezwaarschrift van Grand Café le Rêve over de weigering van een parkeervergunning, ongegrond. Dit komt overeen met het advies van de vaste commissie voor de bezwaar- en beroepschriften.

Het college verklaart het bezwaarschrift tegen de reservering van een invalideplaats aan Rondenburg 80 te Hoofddorp in het belang van een minderjarige, ongegrond. Dit komt overeen met het advies van de vaste commissie voor de bezwaar- en beroepschriften.

Het college verklaart de drie bezwaarschriften tegen de verleende bouwvergunning voor het perceel Einsteinlaan 4 te Badhoevedorp, ongegrond. Dit komt overeen met het advies van de vaste commissie voor de bezwaar- en beroepschriften.

Het college verklaart het bezwaarschrift van het Bureau Eerlijke Mededinging niet ontvankelijk. Dit is overeenkomstig met het advies van de dienst Openbare Werken. Het bureau Eerlijke Mededingen had bezwaar ingediend tegen het verlenen van horecavergunningen aan sportverenigingen dorpshuizen.

Het college verklaart het bezwaarschrift van de fietsersbond afdeling Haarlemmermeer ongegrond. Dit is overeenkomstig met het advies van de vast commissie voor de bezwaar- en beroepschriften. Het bezwaarschrift was gericht tegen het verkeersbesluit om voorrangsregelingen in te stellen in Rijsenhout.

Het college verklaart het bezwaarschrift van een bewoner aan de Parklaan Hoofddorp ongegrond. Dit is overeenkomstig met het advies van de vaste commissie voor de bezwaar- en beroepschriften. Het bezwaarschrift richtte zich tegen het besluit om niet handhavend op te treden tegen afwijkend bouwen van de verleende bouwvergunning.

Het college verklaart het bezwaarschrift tegen het besluit van 7 november 200 ongegrond. In het besluit is een eigenaar van een romneyloods, onder oplegging van een dwangsom aangeschreven tot de sloop van zijn loods die zonder vergunning gebouwd is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Lisette Taillie; 023-5676246

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie