Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Dubo: IPSV-bijdrage voor innovatieve plannen en projecten

Datum nieuwsfeit: 18-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Nationaal Dubo Centrum
Zoek soortgelijke berichten
Nationaal Dubo Centrum

IPSV-bijdrage voor innovatieve plannen en projecten

De rijksoverheid roept gemeenten, provincies en niet-winstbeogende instellingen op voor 1 juni 2001 innovatieve projecten in te dienen. Indieners dingen mee naar een bijdrage vanuit het Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing (IPSV). De meest inspirerende plannen en projecten krijgen een bijdrage. De staatssecretaris van VROM zal de winnende projecten op 19 november 2001 bekend maken.

Om revitalisering van steden te stimuleren heeft het rijk het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) ingesteld. Een deel van dit budget is gereserveerd om innovatie te bevorderen. Het ministerie van VROM heeft hiervoor het Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing (IPSV) opgericht, dat loopt van 2001 tot 2005. In deze periode is er 470 miljoen gulden beschikbaar voor het programma, grotendeels bestemd voor ondersteuning van innovatieve projecten.

In het IPSV kunnen drie soorten projecten worden ingezonden:
* Ideeën & plannen. Dit zijn plannen en projecten in de idee- of voorbereidingsfase. Gemeenten, provincies en niet-winstbeogende instellingen kunnen deze indienen.

* Kleine voorbeeldprojecten. Dit zijn kleinschalige uitvoeringsprojecten met een experimentele waarde (maximale kosten van het ingediende project: tot 15 miljoen gulden). Ze kunnen worden ingediend door gemeenten, provincies en niet-winstbeogende instellingen.

* Grote voorbeeldprojecten. Dit zijn grotere, complexe projecten (vanaf 15 miljoen gulden), waarvan de uitvoering (haast) gestart is. Ze kunnen alleen door gemeenten worden ingediend.

Marktpartijen kunnen dus alleen indirect via een non-profit partij deelnemen. Dit jaar stelt het rijk 185 miljoen gulden beschikbaar. Daarvan is 34 miljoen gulden bestemd voor innovatieve ideeën en plannen en de kleine voorbeeldprojecten en 150 miljoen gulden voor grote voorbeeldprojecten.

Prestatievelden en prioritaire thema's
Ieder project dat wordt ingediend moet betrekking hebben op één of meer van de zes inhoudelijke prestatievelden van ISV. Daarnaast heeft het IPSV een aantal 'prioritaire thema's' geselecteerd, die niet verplicht zijn. Als een project ook onder één van die thema's wordt ingediend, betekent dit wel een pre bij de beoordeling. Dat geldt overigens ook voor projecten die bijdragen aan gezond en veilig wonen, werken en recreëren.

Prestatievelden ISV

* Fysieke condities voor economische versterking
* Aanbieden van gevarieerde woonmilieus

* Omgevingskwaliteit

* Versterking betrokkenheid bij de dagelijkse leefomgeving
* Zorgvuldig ruimtegebruik

* Duurzaamheid

Prioritaire thema's

* Versterk de verschillen tussen wijken en buurten
* Consumentgericht bouwen en particulier opdrachtgeverschap, waarbij de woonwensen van de consument centraal staan
* Allochtone woonmilieus

* Architectonische kwaliteit van de openbare ruimte
* Bedrijfsruimte voor startende ondernemers
* Betere benutting van de ruimte in het bestaande stedelijk gebied
* Integrale aanpak van de openbare ruimte met bijzondere aandacht voor groen

* Duurzame stedebouw: energiebesparing en duurzame energie in wijken en buurten

* Samenwerkingsvormen van gemeenten, maatschappelijke instellingen, projectontwikkelaars en bedrijfsleven

Daarnaast wil IPSV bijdragen aan een gezond en veilig leef- en werkmilieu. Daarom nodigt IPSV indieners uit om in hun voorstellen ook aandacht te besteden aan deze aspecten.

Criteria voor indiening
Elk plan of project moet voldoen aan vier criteria. Allereerst moet het daadwerkelijk innovatief zijn. Daarnaast moet de innovatie een voorbeeldfunctie vervullen en navolging kunnen krijgen. Ten derde moet de problematiek op een samenhangende wijze worden benaderd en ten slotte moet de invloed en zeggenschap van (potentiële) bewoners en gebruikers bij de ontwikkeling en uitvoering van plan of project herkenbaar en substantieel zijn.

Voorwaarden
Indienen van projecten voor het jaar 2001 kan tot en met 1 juni. Gebruik hiervoor de standaard aanmeldingsformulieren. De aanmeldingsbrochure met de formulieren kunt u downloaden van www.ipsv.nl. Hier vindt u ook meer informatie over de informatiebijeenkomsten in april.

18 april 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie