Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GS Groningen subsidiëren drie projecten landschapsherstel

Datum nieuwsfeit: 18-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Groningen
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 18 april 2001 Persbericht nr. 74

GS subsidiëren drie projecten voor landschapsherstel

De komende drie jaar kunnen met diverse provinciale co-financieringsmiddelen die in totaal f 516.250,-- bedragen, drie projecten worden uitgevoerd.

Het gaat hierbij om de projecten "Herstel Slingertuinen fase II" (provinciale bijdrage: f 123.750,--), "Herstel boerderijerven fase I" (provinciale bijdrage: f 115.000,--) en "Herstel natte landschapselementen" (provinciale bijdrage: f 277.500,--). De projecten van Landschapsbeheer Groningen zijn door de provincie Groningen ingediend voor een bijdrage uit het ICES agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Slingertuinen in het Oldambt

Al bij een eerste inventarisatie bleek dat er verspreid over de provincie Groningen meerdere slingertuinen aanwezig waren. In eerste instantie is de aandacht op het Oldambt gericht geweest, maar het nieuwe project richt zich nu ook met name op de slingertuinen in Duurswold en de kuststrook. Omdat het project "Slingertuinen in het Oldambt" al enige jaren met veel succes draait, is besloten hier een vervolg aan te geven. Uit de gegevens van het eerste project blijkt dat veel particulieren bereid zijn om fors mee te betalen in het herstellen van hun "slingertuin".

Verder wordt binnen het project en binnen de provincie Groningen ruime aandacht gegeven aan de vermarkting en hoe deze karakteristieke stukjes Groningen meer in de aandacht kunnen komen.

Boerderijerven

Analoog aan de slingertuinen zijn er in het wierden en zeekleigebied van de provincie karakteristieke monumentale boerderijen met zware erfbeplantingen. Het zijn veelal de enige verdichtingen in het open landschap. Bij een groot aantal van deze terreinen is sprake van achterstallig landschapsonderhoud of zijn karakteristieke onderdelen (gracht, boomgaard) verdwenen. Het project start met een inventarisatie en selectie van de voor dit project in aanmerking komende terreinen en de uitvoering van een aantal voorbeeldprojecten. Het doel is vervolgens om gedurende een periode van 5 jaar op ongeveer 70 terreinen achterstallige onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Na de uitvoering van de herstelwerkzaamheden sluiten de eigenaren zich verplicht aan bij een zogenaamde groenwacht, die zorg draait voor de duurzame instandhouding van deze terreinen. Ook hier is de verwachting dat de eigenaren fors zullen bijdragen aan het wegwerken van het achterstallig onderhoud.

Natte landschapselementen

Het betreft hier het herstellen van de natte landschapselementen buiten de milieubeschermingsgebieden. Het project behelst een herstel van 110 tot 130 natte landschapselementen in eerste instantie gericht op de gebieden Westerwolde, Gorecht, de Marne en Eemsmond. Door het herstel van deze elementen wordt de waterdiepte, -oppervlakte en
-kwaliteit sterk verbeterd en wordt de groeiplaats voor een gevarieerder water- en moerasvegetatie verbeterd. Door de uitvoering van dit project zijn deze natte landschapselementen nu bijna provinciebreed hersteld.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Wim Trip, afdeling bestuurscontacten provincie Groningen, tel. 050 3164129

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie