Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Werkloosheid gedaald

Datum nieuwsfeit: 19-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
Zoek soortgelijke berichten
CBS

Werkloosheid gedaald

Het aantal geregistreerde werklozen is in het eerste kwartaal van dit jaar uitgekomen op 176 duizend. Zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Na een periode van stabiliteit is de werkloosheid nu opnieuw gedaald. De kortdurende werkloosheid is al twee jaar stabiel, terwijl de langdurige werkloosheid afneemt.

Opnieuw daling na stabiliteit
Aan de jarenlange onafgebroken daling van de werkloosheid kwam medio vorig jaar een einde. Door deze daling nam het aantal geregistreerde werklozen af tot 180 duizend. Vervolgens schommelde het werkloosheidscijfer tussen de 170 en 190 duizend. De werkloosheid bleef dus stabiel. In het eerste kwartaal van dit jaar kwam het voor seizoeneffecten gecorrigeerde werkloosheidscijfer echter uit op 158 duizend. Dat is 28 duizend minder dan in het laatste kwartaal van vorig jaar. Dit verschil valt ruimschoots buiten de onnauwkeurigheidsmarges van de steekproef. Daarom kan worden geconcludeerd dat de werkloosheid na een periode van stabiliteit opnieuw is gedaald.

Langdurig werklozen afgenomen tot 60 duizend
Het aantal werklozen dat een jaar of langer staat ingeschreven bij een arbeidsbureau lag vanaf medio vorig jaar rond de 80 duizend. Inmiddels is dit aantal in het eerste kwartaal van dit jaar afgenomen tot ruim 60 duizend. Het aantal werklozen dat korter dan een jaar staat ingeschreven ligt de laatste twee jaar tussen de 90 en 120 duizend. De schommelingen in dit cijfer worden veroorzaakt door seizoenseffecten. Dit betekent dat de kortdurende werkloosheid al geruime tijd stabiel is.

Krapte arbeidsmarkt
De waargenomen daling van de werkloosheid hangt samen met de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Het aantal openstaande vacatures was eind vorig jaar ongeveer twintigduizend hoger dan een jaar eerder. Ook het aantal WW-uitkeringen heeft nog steeds een dalende tendens. Uit vorige week gepubliceerde cijfers van het CBS bleek dat het aantal WW-uitkeringen eind vorig jaar 34 duizend lager was dan een jaar eerder.

Technische toelichting
Geregistreerde werklozen zijn mensen die bij een arbeidsbureau staan ingeschreven, direct beschikbaar zijn voor een baan van minstens twaalf uur per week en geen werk hebben of werk van minder dan twaalf uur per week. De cijfers over de geregistreerde werkloosheid zijn gebaseerd op de registratie van de arbeidsbureaus en de Enquête beroepsbevolking van het CBS, een steekproefonderzoek dat maandelijks onder ruim tienduizend mensen in Nederland wordt gehouden. De geregistreerde werkloosheidscijfers hebben een onnauwkeurigheidsmarge omdat ze gebaseerd zijn op een steekproefonderzoek. Alleen uit grote veranderingen of uit veranderingen die zich gedurende een langere periode aftekenen mogen conclusies worden getrokken over de tendens van de werkloosheid. Naast de maandelijkse cijfers van de geregistreerde werkloosheid, publiceert het CBS jaarlijks een breder scala van indicatoren van het onbenut arbeidsaanbod. Eén daarvan is de werkloze beroepsbevolking: mensen die niet of minder dan twaalf uur werken en actief zoeken naar werk voor twaalf uur of meer. Het Centraal Planbureau gebruikt dit cijfer voor economische analyses. Een nog bredere afbakening van het onbenut arbeidsaanbod is: alle mensen die niet of minder dan twaalf uur werken en betaald werk voor twaalf uur of meer zouden willen hebben (ongeacht of men direct in staat is om te werken, op zoek is naar werk, enzovoorts). Een andere indicatie van het arbeidspotentieel is het aantal mensen met een bijstands- of ww- uitkering.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie