Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bekendmakingen gemeente Capelle a/d IJssel

Datum nieuwsfeit: 19-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Capelle a/d IJssel

Bekendmakingen 18 april 2001

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

MEDEDELING VAN ONTVANGEN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING (kennisgeving volgens artikel 41 van de Woningwet)

Meer informatie over deze aanvragen is te verkrijgen bij de Unit Handhaving en Vergunningen.

Maindal 7, woonhuis uitbreiden.
Bizetstraat 13, dakkapel aanbrengen.
Bermweg 442, woonhuis uitbreiden.
Schaardijk, twee paviljoens (werkruimten) en corridor bouwen. Dubbelspoor 90, dakkapellen aanbrengen.
.
AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING, MELDING VAN EEN BOUWVOORNEMEN: VRIJSTELLINGSPROCEDURE


1. Bizetstraat 13, dakkapel aanbrengen.

2. Rubenssingel 10, kelder en uitbouw bouwen.
3. Dubbelspoor 90, dakkapellen aanbrengen.
4. Stationsplein 20, noodstroomaggregaat plaatsen.
Aan de bij 1 tot en met 3 genoemde aanvragen om bouwvergunning en de bij 4 genoemde melding kan worden meegewerkt door vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
In verband met de vrijstellingsprocedure liggen de aanvragen met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 19 april 2001 gedurende vier weken ter inzage.

Gedurende de aangegeven periode is eenieder bevoegd zienswijzen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN, TOEGEKENDE MELDING VAN EEN BOUWVOORNEMEN, RECLAMEVERGUNNING

Verzenddatum 30 maart 2001:
s-Gravendreef 15, woonhuis uitbreiden.

Verzenddatum 5 april 2001:
Rivium Boulevard 124, lichtreclame aanbrengen. Bas de Blokrede 18, schuurtje plaatsen (toegekende melding).

Belanghebbenden die menen door een van de bovengenoemde beschikkingen te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij de gemeente een bezwaarschrift in te dienen. Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

NADERE REGELGEVING GELUIDSNORMEN KONINGINNEDAGVIERING:

Het college maakt bekend, dat zij nadere regels heeft vastgesteld ten aanzien van geluidsnormen tijdens de Koninginnedagviering. Deze nadere regels zijn van toepassing gedurende de Koninginnedagviering op maandag 30 april 2001 in de gemeente Capelle aan den IJssel.

Dit besluit houdt in:

- geen normstelling voor wat betreft geluid door middel van elektronische versterking te laten gelden van s morgens 10.00 uur tot s middags 18.00 uur;

- op 1e aanzegging van de politie en/of toezichthoudende ambtenaren dient in het belang van de openbare orde het geluidsniveau onmiddellijk teruggedraaid te worden;

- na 18.00 uur gelden (voor alle locaties met uitzondering van het evenemententerrein) de
geluidsnormen zoals hieronder staan aangegeven: Het equivalente geluidsniveau (Laeq), veroorzaakt door de aanwezige geluidsinstallaties c.q.
versterkers, of door verrichte activiteiten, mag voor de gevels van de omliggende woningen en
andere geluidsgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan: 55 dB(A): in de uren gelegen tussen 18.00 uur en 19.00 uur,50 dB(A): in de uren gelegen tussen 19.00 uur en 23.00 uur, 45 dB(A): in de uren gelegen tussen 23.00 uur en 07.00 uur, - na 18.00 uur gelden voor het evenemententerrein de normen zoals hieronder staan aangegeven:
Het equivalente geluidsniveau (Laeq), veroorzaakt door de aanwezige geluidsinstallaties c.q.
versterkers, of door verrichte activiteiten, mag voor de gevels van de omliggende woningen en
andere geluidsgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan: 75 dB(A): in de uren gelegen tussen 18.00 uur en 23.00 uur,65 dB(A): in de uren gelegen tussen 23.00 uur en 07.00 uur.

Voor alle evenementen op Koninginnedag in de gemeente Capelle aan den IJssel geldt overigens dat hiervoor een vergunning vereist is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer G. van Driel van de unit Handhaving en Vergunningen van de gemeente Capelle aan den IJssel, telefoon 010-2848 663.

OPENBARE KENNISGEVING INVALIDENPARKEERPLAATS

Het college heeft op 3 april besloten, om door plaatsing van het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord, waarop het kenteken is vermeld van het te parkeren motorvoertuig, en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak te reserveren als een parkeerplaats invaliden bestemd voor het motorvoertuig met het kentekennummer RL- 68-VP ten behoeve van J.G. Muntz (bestuurder), wonende Schermerhoek 137 te Capelle aan den IJssel.

Bovengenoemd besluit, alsmede de daarbij behorende gewaarmerkte tekening liggen vanaf heden ter inzage.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van zes weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

OPENBARE KENNISGEVING BESTEMMINGSPLAN STADSDEELPARK HERZIENING II

Het college maakt bekend dat op 30 maart 2001 aan de heer E.D. van Jaarsveld, s-Gravenweg 368, alhier, vrijstelling is verleend op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto artikel 20, lid 1, onder e. van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 voor een gewijzigd gebruik van de gebouwen op het perceel kadastraal bekend sectie A. nummer 7008 en op grond van het bepaalde in artikel 30, lid 3 van de voorschriften bestemmingsplan Stadsdeelpark Herziening II vrijstelling is verleend voor het gewijzigde gebruik van de grond ten behoeve van een uitbreiding van het tuincentrum Jaarsveld.

Belanghebbenden die menen door deze beschikking te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid
tegen deze beschikking bij de gemeente een bezwaarschrift in te dienen. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen zes weken na verzending van de beschikking worden ingediend. De verzenddatum van de beschikking is 18 april 2001.

OPENBARE KENNISGEVING BESTEMMINGSPLAN MIDDELWATERING

Het college maakt bekend dat van de heer A. Kartal, Ketensezoom 74, 2902 LK Capelle aan den IJssel, een aanvraag is ingekomen, om met toepassing van artikel 19, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, juncto artikel 20, lid 1, onder e. van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985, vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het bestemmingsplan Middelwatering, voor het vestigen van een restaurant in het pand Slotplein 128.

De aanvraag ligt met ingang van 19 april 2001 voor eenieder, gedurende vier weken ter inzage.
Inzage buiten de genoemde uren is mogelijk na telefonische afspraak (010-2848710 of 010-2848791). Gedurende de periode van de terinzagelegging kan eenieder schriftelijk zijn zienswijze over de aanvraag kenbaar maken bij de gemeente.


De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, het besluit inzake de invalidenparkeerplaats, de beschikking inzake het bestemmingsplan Stadsdeelpark Herziening II en de aanvraag inzake het bestemmingsplan
Middelwatering liggen ter inzage in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...