Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bekendmakingen gemeente Rijswijk

Datum nieuwsfeit: 19-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rijswijk

Gemeenteberichten
19 april 2001


* Plan voor de aanleg van rotonde bij de Presidentenbuurt en sportcomplex
De Schilp/zwembad/RVC: gewijzigde planning.
* Raadsvoorstel tot benoeming van gebiedsontsluitingswegen in Rijswijk.

* Openbare bekendmaking Wet Milieubeheer (AMvB).
* Bouwvergunningen.

* Bouwaanvragen.

* Aanvraag kapvergunningen.

* Verleende kapvergunningen.

Plan voor de aanleg van rotonde bij de Presidentenbuurt en sportcomplex
De Schilp/zwembad/RVC: gewijzigde planning

Begin maart heeft het College van burgemeester en wethouders aangekondigd dat een voorstel wordt voorbereid voor de aanleg van een rotonde op de Schaapweg. Inmiddels is de planning van de behandeling van het voorstel gewijzigd, het wordt niet op 24 april in de commissie V.V.C.S. besproken en niet op 15 mei in de gemeenteraadsvergadering, maar op respectievelijk 29 mei (commissie) en op 19 juni 2001 (raad).

.

Raadsvoorstel tot benoeming van gebiedsontsluitingswegen in Rijswijk

In het kader van het landelijke "Startprogramma Duurzaam Veilig 1997-2000" is afgesproken dat elke gemeente het wegennet in drie categorieën indeelt en dit bestuurlijk vastlegt.

Het gemeentelijke, provinciale en rijkswegenet zal in de komende jaren de kenmerken verkrijgen volgens de indeling:

1. stroomweg (provinciale en rijkswegen)

2. gebiedsontsluitingsweg (50km/h-weg binnen de bebouwde kom of 80 kn/h-weg buiten de bebouwde kom)

3. erftoegangsweg (30 km/h-weg)

Het uitgangspunt van het beleid is dat de verblijfsgebieden in Rijswijk (30 km/h-zones) zo groot mogelijk zijn of worden, omwille van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid.

Op 28 november 2000 heeft het college van burgemeester en wethouders de beleids- en onderzoeksnota "Duurzaam veilig verkeersbeleid: categoriseirng van het wegennet" aan de commissie V.V.C.S. voorgelegd. In navolging op de toezeggingen in de commissie V.V.C.S. wordt in een raadsbesluit vastgelegd welke wegen in Rijswijk tot de gebiedsontsluitingswegen (50km/h en 80 km/h) gerekend zal worden. Op 24 april wordt een voorstel hiertoe in de commissie V.V.C.S. behandeld op 15 mei zal de gemeenteraad zich hierover uitspreken.

Voor belangstellenden ligt het concept-raadsvoorstel vanaf 20 april ter inzage bij het team Communicatie op het gemeentehuis (maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur). In de gemeentepublicatie in de krant Groot Rijswijk van aanstaande week zal aan dit onderwerp en diverse andere verkeersonderwerpen extra aandacht besteed worden.

.

Openbare bekendmaking
wet milieubeheer (AMvB)

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat in de periode van 1 maart t/m 31 maart 2001 voor de volgende percelen een kennisgeving als bedoeld in artikel 8.41, eerste lid, van de Wet milieubeheer is ingediend;

* Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt mililiebeheer Haantje 15

* Besluit propaan in de bouw milieubeheer Ypenburg deelplan 6, Laan van Zuidhoorn ong.
* Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer Koopmanstraat 5e, Patrijsweg 2.

* Besluit woon en verblijfsgebouwen milieubeheer Mgr. Willekenslaan 143, Tubasingel 64-143 (even en oneven), Tubasingel 144-175 (even en oneven), Citerstraat 5 t/m 51 (oneven), Citerstraat 54-100 (even), Clavecimbellaan 56-118 (even), Clavecimbellaan 129-185 (oneven), Clavecimbellaan 120-166 (even), Ocarinalaan 27-89 (oneven), Bazuinlaan 10-72 (even), Mandolinestraat 1-47 (oneven), Mandolinestraat 53-115 (oneven), Treubstraat 35, Karel Doormanlaan (GGD), Verrijn Stuartlaan 7, Beetslaan 97.

* Besluit opslag en transportbedrijven milieubeheer Blekerslaan 52, Zuiderweg 70.

* Besluit horeca-, sport- en recreatie milieubeheer Don Boscolaantje 1-3-5, Generaal Eisenhowerplein 139.
* Besluit tandartspraktijk milieubeheer
Jaagpad 60.

* Besluit gasdrukregel- en meetstations milieubeheer Lange Kleiweg 3a, Lange Kleiweg 3b, Sionsweg 24, Bazuinlaan 74/76.

Inlichtingen over de kennisgevingen kunt u telefonisch inwinnen bij de afdeling Vergunningen en Handhaving van de Dienst Grondgebiedzaken, via telefoonnummer 070-3959870

.

Bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat, met ingang van 19 april 2001 voor een ieder bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rijswijk, De Bruyn Kopsstraat 4, iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur, de volgende bouwvergunningen ter inzage liggen:

* Beetslaan 36, het tijdelijk plaatsen van een scooter/rolstoelberging, verleend en verzonden: 11 april 2001
* Huis te Landelaan Hoek Ir. H.H. van Kollaan, het tijdelijk plaatsen van een scooter/rolstoelberging, verleend en verzonden: 11 april 2001

Iedere belanghebbende is tot uiterlijk zes weken na de datum van verzending gerechtigd tegen een bouwvergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

.

Bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen:
* bouwaanvraag , ingediend: 02-04-2001 : het oprichten van een dakkapel (nokverhoging)
te: Willem van Rijswijckstraat 58

* bouwaanvraag , ingediend: 27-03-2001 : het oprichten van 34 woonwagens
te: Henricuskade 133 t/m 199

* bouwaanvraag , ingediend: 26-03-2001 : het oprichten van een woonwagen
te: Henricuskade 199

* bouwaanvraag , ingediend: 02-04-2001 : het oprichten van een woning
te: Park Hoornwijck 31, kavel 23

* bouwaanvraag , ingediend: 03-04-2001 : het plaatsen van een automatische toegangsdeur bij woonhuis te: Mgr P.J. Willekenslaan 37

* bouwaanvraag , ingediend: 30-03-2001 : het plaatsen van een tweetal fiets- en voetgangersbruggen te: Ypenburg (gebied singels waterwijk)

* bouwaanvraag , ingediend: 03-04-2001 : het vergroten van een zolderkamer
te: Waldeck Pyrmontlaan 37

.

Aanvraag kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn aangevraagd:

* Regentesselaan 5
2 coniferen wegens schaduwwerking
Aangevraagd door A.M. Mostert-van der Schalk
* Delftweg 141

1 conifeer wegens te dichte stand op de gevel en schaduwwerking Aangevraagd door K.P. Vollmer

* Churchilllaan 147

1 conifeer wegens te dichte stand op de gevel en schaduwwerking Aangevraagd door J. Köhler

* Burgemeester Elsenlaan 154
3 esdoorns, 2 wilgen en 5 kastanjes wegens het aanleggen van een tegelpad in het kader van de Arbo-wet (glasbewassing) Aangevraagd door De Rijswijkse VMBO-LWOO

* Sir Winston Churchilllaan 303

1 wilg wegens scheefgroei en het opdrukken van de omliggende tegels
Aangevraagd door P.H.J.M. Janssen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur onder telefoonnummer 395.92.74

.

Verleende kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend:

Per 19 april 2001:

* Hammerskjöldlaan 4 E

1 berk wegens te forse groei en schaduwwerking
* J.F. Kennedylaan 1 t/m 71

1 populier wegens scheefstand en onstabiliteit
* Louis Bouwmeesterstraat 43 t/m 63

1 populier wegens slechte vitaliteit


Er moet 6 weken gewacht worden met het kappen i.v.m. de mogelijkheid van aantekenen van bezwaar.

Deze kapvergunningen liggen vanaf de datum van verlening gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, De Bruyn Kopsstraat 4.

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden (personen die zicht op de boom hebben) tegen het verlenen van de kapvergunning een gemotiveerd schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur contact opnemen via telefoonnummer 395.92.74.

.Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2001 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...