Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bekendmakingen gemeente Rijswijk

Datum nieuwsfeit: 19-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rijswijk

Gemeenteberichten
19 april 2001


* Plan voor de aanleg van rotonde bij de Presidentenbuurt en sportcomplex
De Schilp/zwembad/RVC: gewijzigde planning.
* Raadsvoorstel tot benoeming van gebiedsontsluitingswegen in Rijswijk.

* Openbare bekendmaking Wet Milieubeheer (AMvB).
* Bouwvergunningen.

* Bouwaanvragen.

* Aanvraag kapvergunningen.

* Verleende kapvergunningen.

Plan voor de aanleg van rotonde bij de Presidentenbuurt en sportcomplex
De Schilp/zwembad/RVC: gewijzigde planning

Begin maart heeft het College van burgemeester en wethouders aangekondigd dat een voorstel wordt voorbereid voor de aanleg van een rotonde op de Schaapweg. Inmiddels is de planning van de behandeling van het voorstel gewijzigd, het wordt niet op 24 april in de commissie V.V.C.S. besproken en niet op 15 mei in de gemeenteraadsvergadering, maar op respectievelijk 29 mei (commissie) en op 19 juni 2001 (raad).

.

Raadsvoorstel tot benoeming van gebiedsontsluitingswegen in Rijswijk

In het kader van het landelijke "Startprogramma Duurzaam Veilig 1997-2000" is afgesproken dat elke gemeente het wegennet in drie categorieën indeelt en dit bestuurlijk vastlegt.

Het gemeentelijke, provinciale en rijkswegenet zal in de komende jaren de kenmerken verkrijgen volgens de indeling:

1. stroomweg (provinciale en rijkswegen)

2. gebiedsontsluitingsweg (50km/h-weg binnen de bebouwde kom of 80 kn/h-weg buiten de bebouwde kom)

3. erftoegangsweg (30 km/h-weg)

Het uitgangspunt van het beleid is dat de verblijfsgebieden in Rijswijk (30 km/h-zones) zo groot mogelijk zijn of worden, omwille van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid.

Op 28 november 2000 heeft het college van burgemeester en wethouders de beleids- en onderzoeksnota "Duurzaam veilig verkeersbeleid: categoriseirng van het wegennet" aan de commissie V.V.C.S. voorgelegd. In navolging op de toezeggingen in de commissie V.V.C.S. wordt in een raadsbesluit vastgelegd welke wegen in Rijswijk tot de gebiedsontsluitingswegen (50km/h en 80 km/h) gerekend zal worden. Op 24 april wordt een voorstel hiertoe in de commissie V.V.C.S. behandeld op 15 mei zal de gemeenteraad zich hierover uitspreken.

Voor belangstellenden ligt het concept-raadsvoorstel vanaf 20 april ter inzage bij het team Communicatie op het gemeentehuis (maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur). In de gemeentepublicatie in de krant Groot Rijswijk van aanstaande week zal aan dit onderwerp en diverse andere verkeersonderwerpen extra aandacht besteed worden.

.

Openbare bekendmaking
wet milieubeheer (AMvB)

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat in de periode van 1 maart t/m 31 maart 2001 voor de volgende percelen een kennisgeving als bedoeld in artikel 8.41, eerste lid, van de Wet milieubeheer is ingediend;

* Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt mililiebeheer Haantje 15

* Besluit propaan in de bouw milieubeheer Ypenburg deelplan 6, Laan van Zuidhoorn ong.
* Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer Koopmanstraat 5e, Patrijsweg 2.

* Besluit woon en verblijfsgebouwen milieubeheer Mgr. Willekenslaan 143, Tubasingel 64-143 (even en oneven), Tubasingel 144-175 (even en oneven), Citerstraat 5 t/m 51 (oneven), Citerstraat 54-100 (even), Clavecimbellaan 56-118 (even), Clavecimbellaan 129-185 (oneven), Clavecimbellaan 120-166 (even), Ocarinalaan 27-89 (oneven), Bazuinlaan 10-72 (even), Mandolinestraat 1-47 (oneven), Mandolinestraat 53-115 (oneven), Treubstraat 35, Karel Doormanlaan (GGD), Verrijn Stuartlaan 7, Beetslaan 97.

* Besluit opslag en transportbedrijven milieubeheer Blekerslaan 52, Zuiderweg 70.

* Besluit horeca-, sport- en recreatie milieubeheer Don Boscolaantje 1-3-5, Generaal Eisenhowerplein 139.
* Besluit tandartspraktijk milieubeheer
Jaagpad 60.

* Besluit gasdrukregel- en meetstations milieubeheer Lange Kleiweg 3a, Lange Kleiweg 3b, Sionsweg 24, Bazuinlaan 74/76.

Inlichtingen over de kennisgevingen kunt u telefonisch inwinnen bij de afdeling Vergunningen en Handhaving van de Dienst Grondgebiedzaken, via telefoonnummer 070-3959870

.

Bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat, met ingang van 19 april 2001 voor een ieder bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rijswijk, De Bruyn Kopsstraat 4, iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur, de volgende bouwvergunningen ter inzage liggen:

* Beetslaan 36, het tijdelijk plaatsen van een scooter/rolstoelberging, verleend en verzonden: 11 april 2001
* Huis te Landelaan Hoek Ir. H.H. van Kollaan, het tijdelijk plaatsen van een scooter/rolstoelberging, verleend en verzonden: 11 april 2001

Iedere belanghebbende is tot uiterlijk zes weken na de datum van verzending gerechtigd tegen een bouwvergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

.

Bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen:
* bouwaanvraag , ingediend: 02-04-2001 : het oprichten van een dakkapel (nokverhoging)
te: Willem van Rijswijckstraat 58

* bouwaanvraag , ingediend: 27-03-2001 : het oprichten van 34 woonwagens
te: Henricuskade 133 t/m 199

* bouwaanvraag , ingediend: 26-03-2001 : het oprichten van een woonwagen
te: Henricuskade 199

* bouwaanvraag , ingediend: 02-04-2001 : het oprichten van een woning
te: Park Hoornwijck 31, kavel 23

* bouwaanvraag , ingediend: 03-04-2001 : het plaatsen van een automatische toegangsdeur bij woonhuis te: Mgr P.J. Willekenslaan 37

* bouwaanvraag , ingediend: 30-03-2001 : het plaatsen van een tweetal fiets- en voetgangersbruggen te: Ypenburg (gebied singels waterwijk)

* bouwaanvraag , ingediend: 03-04-2001 : het vergroten van een zolderkamer
te: Waldeck Pyrmontlaan 37

.

Aanvraag kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn aangevraagd:

* Regentesselaan 5
2 coniferen wegens schaduwwerking
Aangevraagd door A.M. Mostert-van der Schalk
* Delftweg 141

1 conifeer wegens te dichte stand op de gevel en schaduwwerking Aangevraagd door K.P. Vollmer

* Churchilllaan 147

1 conifeer wegens te dichte stand op de gevel en schaduwwerking Aangevraagd door J. Köhler

* Burgemeester Elsenlaan 154
3 esdoorns, 2 wilgen en 5 kastanjes wegens het aanleggen van een tegelpad in het kader van de Arbo-wet (glasbewassing) Aangevraagd door De Rijswijkse VMBO-LWOO

* Sir Winston Churchilllaan 303

1 wilg wegens scheefgroei en het opdrukken van de omliggende tegels
Aangevraagd door P.H.J.M. Janssen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur onder telefoonnummer 395.92.74

.

Verleende kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend:

Per 19 april 2001:

* Hammerskjöldlaan 4 E

1 berk wegens te forse groei en schaduwwerking
* J.F. Kennedylaan 1 t/m 71

1 populier wegens scheefstand en onstabiliteit
* Louis Bouwmeesterstraat 43 t/m 63

1 populier wegens slechte vitaliteit


Er moet 6 weken gewacht worden met het kappen i.v.m. de mogelijkheid van aantekenen van bezwaar.

Deze kapvergunningen liggen vanaf de datum van verlening gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, De Bruyn Kopsstraat 4.

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden (personen die zicht op de boom hebben) tegen het verlenen van de kapvergunning een gemotiveerd schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur contact opnemen via telefoonnummer 395.92.74.

.Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2001 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie