Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bert Anciaux tekent beroep aan in zaak Kladaradatsch

Datum nieuwsfeit: 19-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Vlaamse Volksunie

Bert Anciaux tekent beroep aan in zaak Kladaradatsch (19/04/01)

Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux heeft vandaag beslist hoger beroep in te stellen tegen de beslissing die op 13 april 2001 in kort geding werd genomen in het dossier Kladaradatsch. De beroepsakte wordt eerstdaags ter griffie van het Hof van Beroep neergelegd.

De Vlaamse gemeenschap oordeelt dat de beslissing in rechte en in feite voor ernstige kritiek vatbaar is.

In rechte omdat de rechter volstrekt voorbijgaat aan de vaststelling dat de Vlaamse gemeenschap met de verkopers tot een akkoord was gekomen en de Franse gemeenschap de verkopers later overhaalde om met haar in zee te gaan. Nu de tweede verkoop voor de verkopers geen betere voorwaarden inhield (de Franse gemeenschap bood dezelfde prijs), werden de verkopers klaarblijkelijk door andere motieven geleid.

De beslissing steunt verder op feitelijke onjuistheden. Alle overwegingen met betrekking tot de modaliteiten betreffende de betaling van de prijs en de verplichtingen van de partijen zijn niet relevant. Is de datum waarop de prijs moet worden betaald niet gespecifieerd, dan is deze onmiddellijk te voldoen. (Deze prijs is ter beschikking van de eigenaars en gedeponeerd ten hunnen behoeve op de deposito en consignatiekas); heeft een derde een vordering tegen de eigenaar, dan kan deze zich vanaf nu wenden tot de Vlaamse Gemeenschap.

De rechtbank maakt geen melding van de registratie van de stukken waaruit de verkoop aan de Vlaamse Gemeenschap meer dan duidelijk blijkt, registratie die voorafgaat aan de registratie van de onderhandse verkoopovereenkomst aan de Franse Gemeenschap; de Rechtbank oordeelt alleen dat "prima facie" of, m.a.w. "op het eerste zicht" geen regelmatige verkoopovereenkomst tussen de eigenaars en de Vlaamse Gemeenschap tot stand is gekomen; hieruit besluit de rechtbank de uitwerking van de akte en de overschrijving te kunnen opschorten ten overstaan van de Franse Gemeenschap. De rechtbank heeft dan ook enkel ten voorlopige titel een beslissing genomen.

De Vlaamse gemeenschap beklemtoont dat, in tegenstelling tot wat minister-president Hasquin publiek heeft gemaakt, de rechter de koopakte van de Vlaamse gemeenschap en de overschrijving van die akte, niet heeft vernietigd. De Vlaamse gemeenschap is en blijft, ingevolge de tot stand gekomen koop, in rechte eigenaar van de Kladaradatsch. De uitlatingen van de minister-president Hasquin ten opzichte van de Vlaamse Gemeenschap over "valsheid in geschrifte" zijn ronduit beledigend. De koopovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap werd niet vernietigd, maar de uitwerking ervan wordt enkel en alleen geschorst ten overstaan van de Franse Gemeenschap. Minister-president Hasquin handelt dan ook ietwat voorbarig wanneer hij de pers uitnodigt voor een bezoek ter plaatse nu vandaag de Vlaamse Gemeenschap eigenaar is en nog altijd blijft van de Kladaradatsch en hij dus bij de Vlaamse Gemeenschap aan huis moet komen.

Auteur:
Kabinet van de Vlaams minister van Cultuur, Jeugd en Brusselse Aangelegenheden
Bert Anciaux, VU&ID-minister

Meer informatie:
Contactpersoon: Koen T'Sijen
Telefoon: (02) 553 28 11
E-post: (koen.tsijen@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie