Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Standpunt KNMG-federatie over stelselherziening

Datum nieuwsfeit: 19-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Standpunt KNMG-federatie over stelselherziening

18 april 2001

Het standpunt over de stelselherziening is geformuleerd door de werkgroep van de KNMG-federatie met vertegenwoordigers van de LHV, Orde van Medisch Specialisten, LAD en de NVAB.

Samenvatting standpunt over stelselherziening

Het centrale thema in het kader van de stelselherziening luidt volgens de federatie KNMG: 'Het streven naar evenwicht in de structuur en financiering van de zorg tussen enerzijds het belang van individuele invloed en individuele verantwoordelijkheid van consumenten/ patiënten en anderzijds het belang van algemene toegankelijkheid, professionele kwaliteit en marktconforme arbeidsvoorwaarden'. Dit evenwicht kan ons inziens het best worden bereikt door te kiezen voor een combinatie van individualisering van de financiering (nominalisering van de premieheffing) en solidaire zorg (relatief breed basispakket).

De federatie KNMG kiest voor invoering van volledige nominale premieheffing voor verzekerbare zorg en voor meer risicodragend maken van de ziekenfondsen. Deze keuzes geschieden onder de nadrukkelijke voorwaarden van behoud van de bestaande risico- en inkomenssolidariteit en van continu onderzoek naar de haalbaarheid en effecten, zodat zo nodig kan worden bijgestuurd. De resultaten van dit onderzoek kunnen leiden tot bijstelling van de keuze in premiestelling. Daarnaast kiezen wij voor het aanbrengen van een nieuwe 'knip' in de AWBZ conform het advies 'Naar een gezond stelsel van ziektekosten-verzekeringen' van de Sociaal Economische Raad (SER).

Wij nemen dit standpunt in met het oog op meer invloed voor consumenten/ patiënten, het verkrijgen van voldoende beschikbare financiering voor de verzekerbare basiszorg, het bevorderen van marktconforme inkomens, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden voor artsen, en het wegnemen van financiële belemmeringen voor ketenzorg. Wij plaatsen hierbij de kanttekening dat structureel meer geld voor de zorgsector ons inziens een absolute voorwaarde is voor de gewenste omslag van aanbod- naar vraagsturing.

Integrale tekst
U kunt hier de volledige tekst van het standpunt downloaden:
* 'Standpunt KNMG-federatie inzake stelselherziening' (Pdf-formaat)
* 'Standpunt KNMG-federatie inzake stelselherziening' (Word-formaat)
Hulp bij downloaden pdf-formaat?
Ga naar : Nieuwspagina van de KNMG
Volgend artikel : KNMG-workshop: het sollicitatiegesprek

© copyright KNMG 2001 home . index . email/adres . Artsennet

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie