Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Veel nieuwe bedrijven naar Drenthe in 2000

Datum nieuwsfeit: 19-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Kamer van Koophandel Meppel
Zoek soortgelijke berichten
Kamer van Koophandel Meppel

Veel nieuwe bedrijven naar Drenthe in 2000 (19-04-01)

Mede dankzij een record aan startende bedrijven is de groei van het aantal bedrijfsvestigingen in Drenthe in 2000 met 6,1 procent gestegen. Dit overtreft ruimschoots de 3,3 procent groei van 1999. Omdat er minder arbeidsplaatsen werden opgeheven, steeg de werkgelegenheid in 2000 per saldo fors.

Een en ander blijkt uit de mutatiebalans over 2000 van de kamers van koophandel. De mutatiebalans geeft de ontwikkelingen weer van het verschijnen en verdwijnen van bedrijven. Veranderingen als voortzetting, overnames, fusies e.d. blijven hierin buiten beschouwing, omdat die het totaal van de economische activiteiten niet beïnvloeden.
De oorzaak van de genoemde ontwikkelingen zijn de groeiende economie en het daarbij optredende gebrek aan arbeidskrachten. Nieuwe bedrijven komen gemakkelijk aan opdrachtgevers. Tegelijk is de eventuele weg terug naar loondienst eenvoudig, waardoor het risico van zelfstandig beginnen tamelijk klein is. Daarbij komt nog dat de vestigingseisen minder zwaar zijn geworden. Het aantal nieuwe bedrijven in Drenthe steeg flink van 1891 in 1999 tot 2622 verleden jaar. Tegelijkertijd ging het aantal opheffingen van 1172 naar 1245. Dit resulteerde in een zeer positieve ontwikkeling van het aantal hiermee gemoeide banen: tegenover de 2151 arbeidsplaatsen die verloren gingen door opheffingen, staan 2998 nieuwe als gevolg van oprichtingen. Dit komt neer op een groei van 847 arbeidsplaatsen, 698 meer dan in 1999. Meppel staat aan kop met het aantal oprichtingen, gevolgd door Emmen en Hoogeveen. In alle vier zogenoemde HEMA-gemeenten ligt het verlies aan banen als gevolg van opheffingen rond de 50 per 10.000. Per saldo blijft de vooruitgang van de werkgelegenheid in Assen en in iets minder mate in Hoogeveen achter bij de twee andere HEMA-kernen.

Opheffingen
De opheffingen doen zich zoals gebruikelijk vooral voor in de diensten (550 bedrijven met 956 arbeidsplaatsen) en de detailhandel (272 bedrijven met 436 arbeidsplaatsen). In het afgelopen jaar kwamen er in Drenthe per saldo voor elk opgeheven bedrijf 2,1 nieuwe bedrijven terug. In 1999 was deze factor nog 1,6. Voor het aantal arbeidsplaatsen is deze 1,4 (1999: 1,1).

Starters
Het aantal startende ondernemingen is duidelijk toegenomen. In totaal kwam dit op 1470, een record. Een jaar eerder waren er nog 1234 starters. Sinds 1993 komt het aantal starters per jaar ruim boven de elfhonderd. Ter illustratie: eind jaren tachtig was dit nog circa zevenhonderd.

Zoals gebruikelijk zaten de meeste startende bedrijven in de dienstverlening (inclusief vervoer en horeca), die bijna de helft van het totaal uitmaakten. Evenals in voorgaande jaren waren er in 2000 bijzonder veel starters in de bouw. Emmen en Hoogeveen vielen hierbij in positieve zin op. De bouw zorgde in Drenthe ook voor de meeste nieuwe werkgelegenheid. Van de HEMA-gemeenten zijn in Emmen en Meppel relatief de meeste bedrijven gestart. Het werkgelegenheidseffect van starters blijkt in Emmen het grootst. Assen telde relatief veel startende dienstverleners, Meppel veel detaillisten.

Verplaatsingen
In het afgelopen jaar is er sprake van groeiend aantal bedrijven dat elders vertrekt om zich in Drenthe te vestigen. Tegelijkertijd daalt het aantal vertrekkers. Per saldo liep het migratiesaldo derhalve flink op.
In 2000 zijn 410 bedrijven naar Drenthe gekomen (1999: 365) en 239 bedrijven vertrokken (1999: 271). Een verlies aan banen door vertrek van 784 kon daarmee royaal worden gecompenseerd door 1133 arbeidsplaatsen bij nieuwkomers. Dit komt neer op een winst van 349 banen bij een positief migratiesaldo van 171 bedrijven. De meeste bedrijven, en daarmee ook arbeidsplaatsen, zijn afkomstig uit de provincie Groningen. Doorgaans spelen de meeste verplaatsingen zich af over kleine afstanden. Het aantal bedrijven dat uit de randstad naar Drenthe kwam, is iets toegenomen. Bij elkaar zorgden ook zij voor een behoorlijke toename van de werkgelegenheid. Opvallend is de duidelijke toename van nieuwkomers uit Midden- en Oost-Nederland.

Nadere informatie is verkrijgbaar bij drs. Jan Weener van de Kamer van Koophandel Drenthe, tel. (0522) 265607, e-mail: (jweener@meppel.kvk.nl).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie