Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst van de gemeente Oosterhout

Datum nieuwsfeit: 19-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 17 april 2001

B. en w. komen met voorstel voor kleine honderd woningen op Pauluswerf

Burgemeester en wethouders gaan de gemeenteraad in zijn vergadering in mei een voorstel voorleggen voor de herinrichting van het gebied Pauluswerf. Het gaat om de voormalige gemeentewerf aan de St. Paulusweg en de terreinen van het Baroniecollege en de Vokohal. De Woningbouwstichting Oosterhout wil hier woningen gaan ontwikkelen.

Onder andere door de verkoop van grond uit het gebied aan bewoners van de Middenlaan, heeft het even geduurd voordat een definitief plan kon worden aangeboden. Het plan voorziet nu in de bouw van:
* 49 sociale huurappartementen, met een maximale huurprijs bij oplevering van 874 ( 396,60);

* 20 appartementen in de goedkope vrije sector, met een maximale verkoopprijs van 235.000 ( 106.638);

* 28 dure vrije sectorwoningen met een gemiddelde verkoopprijs van 622.500 ( 282.478).

Binnen de exploitatie is overigens rekening gehouden met een gemeentelijke bijdrage van maximaal 2,5 miljoen ( 1.134.450). Dit geld is nodig voor het slopen van de bestaande opstallen en het saneren van de grond.

Het plan voor de herinrichting van de voormalige gemeentewerf is opgezet volgens het principe van een hofje. Langs de St. Paulusweg is aan de noordzijde een woongebouw geprojecteerd van drie en vier woonlagen, met een onderdoorgang voor voetgangers naar het hofje. Dit woongebouw bevat de appartementen in de goedkope vrije sector. Achter dit gebouw zullen dertig parkeerplaatsen op maaiveldniveau worden aangelegd.

Op de voormalige werf zullen de 28 woningen in de dure vrije sector worden gerealiseerd. Onder en bij de woningen komen parkeerplaatsen. Die zullen zo gesitueerd worden, dat het hofje zelf autovrij blijft. Het hofje wordt ontsloten door een weg aan de westzijde van het plan, die ook fungeert als achterontsluiting van de percelen aan de Middellaan. Op de nieuwe erfgrens van deze percelen zal een muur worden gebouwd, waarin per perceel een garagedeur zal worden aangebracht.

Aan de zuidzijde van de Paulusweg, op de voormalige terreinen van Voko en het Baroniecollege, is een woongebouw geprojecteerd van drie tot vijf bouwlagen. Op de hoek Paulusweg-Keiweg wordt begonnen met drie bouwlagen, waarmee wordt aangesloten bij de bebouwing langs de Van Oldeneellaan. Op de hoek met de Sint-Antoniusstraat krijgt de bouw vijf lagen.

B. en w. concluderen in hun raadsvoorstel dat de stedenbouwkundige opzet van het aangepaste plan zonder meer goed is en blijft, waarbij het plan een hoog ambitieniveau heeft. Ook qua woningdifferentiatie voldoet het aan de eisen. De te realiseren woningen passen bovendien in het woningbouwprogramma tot en met 2004.

Het raadsvoorstel maakt verder duidelijk dat, voordat gebouwd kan worden, vooral de grond onder de voormalige gemeentewerf moet worden gesaneerd. De provincie heeft het plan hiervoor inmiddels goedgekeurd. De kosten hiervan bedragen 2.088.000 ( 947.493).

Oosterhout gaat beleid voor antennes mobiele telefonie ontwikkelen

De gemeente Oosterhout gaat beleid ontwikkelen hoe om te gaan met antennes voor mobiele communicatie. De regels daarvoor wil de gemeente vastleggen in een convenant met de vijf grote aanbieders van mobiele telecommunicatie (Ben, Dutchtone, KPN, Telfort en Libertel).

Die afspraken zouden dan vervolgens juridisch moeten worden vastgelegd in een zogenaamd paraplu-bestemmingsplan, waarin voor de gehele gemeente geregeld wordt waar en onder welke voorwaarden antennes geplaatst mogen worden. Het college heeft hiervoor al een concept laten opstellen. Uitgangspunt daarbij is dat nieuwe aanbieders zoveel mogelijk gebruik moeten maken van bestaande infrastructuur van gsm-masten en opstelpunten ("site-sharing"). Als nieuwe opstelplaatsen noodzakelijk zijn, dan is de voorkeursvolgorde: op hoge gebouwen of hoge bouwwerken, op bedrijventerreinen en langs grote infrastructuurlijnen.

In gebieden met een bepaalde meerwaarde - zoals landschappelijk waardevolle gebieden, gebieden met waardevolle bebouwing en beschermde stads- of dorpsgezichten - mogen in beginsel geen gsm-masten in het vrije veld worden opgesteld.

Het is de bedoeling dat eind mei het convenant gereed is, waarna begin juni de commissie Ruimtelijke Ordening zich een eerste keer zal uitspreken over het concept-bestemmingsplan.

B. en w. stellen agenda voor overleg met Den Hout vast

Het college van b. en w. heeft de agenda vastgesteld van de bestuurlijke ontmoeting met de bewoners van Den Hout. Die ontmoeting vindt plaats op woensdag 25 april, vanaf 20.00 uur, in dorpshuis Den Brink. De agenda omvat onder andere de volgende onderwerpen:
* situatie rond de A59, kruising Haasdijk-Weststadweg;
* status beschermd dorpsgezicht;

* Stadsvisie;

* verkeersontwikkelingen als gevolg van rekening rijden Teteringen;
* verkeerssituatie Stelvenseweg;

* bibliobus;

* nutsvoorzieningen buitengebied;

* tarieven binnen de gemeente;

* centrale antenne.

College verzoekt raad voorbereidingsbesluit Dr. Poelsstraat te nemen

B. en w. stellen de raad voor een voorbereidingsbesluit te nemen voor het perceel Dr. Poelsstraat 45. Hier was tot 1999 de doe-het-zelf-garage Kaya gevestigd. Na een brand bij het bedrijf, is de onderneming verhuisd naar bedrijventerrein Everdenberg. Bij de grondverkoop heeft de gemeenteraad aangegeven het vrijkomende perceel het liefst te bestemmen voor kleinschalige bedrijfsbebouwing in combinatie met een dienstwoning.

Het bestemmingsplan laat een dergelijke ontwikkeling echter niet toe. Om het toch mogelijk te maken, zal een vrijstellingsprocedure moeten worden gevormd. De eerste stap daarin is het nemen van een voorbereidingsbesluit.

Voorbereidingskrediet rioolaanpassingen Dommelbergen gevraagd

Het college verzoekt de gemeenteraad een krediet van 200.000 ( 90.756) beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van aanpassingen van het riool in Dommelbergen. Het gaat dan om het aanleggen van een nieuw stamriool in de Statendamweg (vanaf Van Duivenvoordestraat tot Vaartweg), het aanleggen van een nieuw stamriool in de Oostpolderweg, het aanleggen van een aantal bypasses rond de gemalen in de Patrijslaan, Sterkenburg en Sterrenlaan en de ombouw van het bergbezinkbassin aan de Statendamweg.

College besluit tot uitkering subsidie zonneboilers Dorst

Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het uitkeren van een subsidie van 35.200 ( 15.973) aan de Woningbouwstichting Oosterhout (WBSO) voor het plaatsen van zestien zonneboilers in woningen in het plan-Baarschot te Dorst. De subsidie is eind 1997 aan WBSO toegezegd. Nu het project is afgerond, kan de subsidie daadwerkelijk worden verstrekt.

B. en w. passen rente BNG-lening aan

Het college heeft besloten de rente aan te passen van een lening die de gemeente gesloten heeft met de Bank Nederlandse Gemeente. Het gaat om een annuïtaire geldlening tot een oorspronkelijk bedrag van 8,4 miljoen ( 3,81 miljoen), een looptijd van vijftig jaar en een rentepercentage van 8,11. Op 1 juni 2001 zal het percentage opnieuw, en hoogstwaarschijnlijk aanzienlijk lager, worden vastgesteld.

De gemeente heeft de lening afgesloten ten behoeve van woningbouw, waarbij de gemeente het bedrag heeft "doorgeleend" aan de Woningbouwstichting. Ook het percentage dat de WBSO hiervoor betaalt, zal worden aangepast.

Wethouder Broere vertegenwoordigt gemeente in twee regionale zorgbesturen

Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad in zijn vergadering van 29 mei wethouder Broere aan te wijzen als vertegenwoordiger van de gemeente Oosterhout in de algemene besturen van twee gemeenschappelijke regelingen op het gebied van gezondheidszorg. Het gaat dan om de gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg West-Brabant en de gemeenschappelijke regeling Regionaal Indicatie Orgaan Breda. Hij volgt in beide besturen wethouder Emmen op. De bestuurswijziging is een logisch gevolg van de (kleine) wijziging in de portefeuilleverdeling waartoe het college in oktober vorig jaar besloot.

B. en w. besluiten tot herziening wegenlegger

B. en w. hebben besloten een bedrag van 40.000 ( 18.151) uit te trekken voor de herziening van de wegenlegger. In de wegenlegger wordt de status vastgelegd van alle wegen die over Oosterhouts grondgebied lopen. Herziening van de legger is onder andere nodig omdat Oosterhout er in 1997, door de gemeentelijke herindeling, een aantal wegen heeft bijgekregen.

Oosterhout, 19 april 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...

GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening
GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening BRUSSEL -(BUSINESS WIRE)- De GSMA maakt zich ernstige zorgen om de herziene...